Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Japanse economie krimpt, maar Nikkei-index stijgt

maandag 15 november 2021

Door Simon Wiersma, Investment Manager (15 november 2021, 8.55 uur) - Goedemorgen. Het was in veel opzichten een teleurstellend weekend.

Dat begon vrijdagavond al, met de aankondiging van nieuwe coronamaatregelen door het sterk oplopende aantal nieuwe besmettingen. Dat betekent weer zoveel mogelijk thuiswerken en vooral weer een domper voor de horeca. Daarna de blamage op zaterdag van het Nederlands elftal in en tegen Montenegro. Wat een afgang. Zaterdag werd er na de twee weken durende COP26-klimaattop in Glasgow door de deelnemende een zwakke slotverklaring opgemaakt. De gestelde klimaatdoelen waren zo afgezwakt dat de voorzitter er tranen van in zijn ogen kreeg.

Chinese macrocijfers vallen mee

Voor beleggers is de nieuwe week redelijk goed begonnen. Op mijn scherm zie ik meer groen dan rood gekleurde koersen op de Aziatische beurzen. Chinese macro-economische cijfers waren wat beter dan verwacht. Cijfers over de winkelverkopen (+4,9% tegenover +3,7% verwacht) in oktober en industriële-productiecijfers (+3,5% tegenover +3% verwacht) waren beter dan analisten hadden voorspeld. Alleen de cijfers over de vastgoedinvesteringen vielen wat tegen (+7,2% tegenover +7,8% verwacht), een signaal dat de Chinese vastgoedmarkt nog niet helemaal lekker draait. Beleggers reageren lauw op de cijfers. De Hang Seng-index schommelt in Hongkong rond de slotstand van vrijdag, de beurs van Shanghai verliest 0,2%. 

Japanse groei valt tegen, Nikkei omhoog

De Japanse groeicijfers over het derde kwartaal vallen tegen, maar geven daardoor aanleiding tot hoop op nieuwe stimuleringsmaatregelen. De Japanse economie is in het derde kwartaal met 0,8% gekrompen ten opzichte van het tweede kwartaal. Toch is de Japanse Nikkei-index 0,6% hoger gesloten. In Zuid-Korea is de Kospi-index 1% hoger geëindigd. De Australische beurs is 0,4% hoger gesloten, ondanks een 2% daling van de prijs van ijzererts. De Australische 10-jaarsrente noteert bijna 3 basispunten lager op 1,78%, de Amerikaanse 10-jaarsrente noteert 1 basispuntje lager op 1,555%. Vorige week liep die nog flink op, na hoger dan verwachte consumentenprijscijfers. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices schommelen rond het slot van vrijdag. De Europese beurzen zullen naar verwachting redelijk vlak aan de nieuwe week beginnen. 

Aandelen overwogen in ING-strategieën…

Afgelopen vrijdag eindigden de meeste Europese beurzen in de plus. Beleggers reageerden positief op de kwartaalcijfers van onder andere Richemont en Deutsche Telekom. Met een winst van 0,3% sloot de Stoxx Europe 600-index op een nieuwe recordstand. De brede Europese aandelenindex boekte voor de zesde week op rij winst. Ook wij zijn nog steeds positief over de vooruitzichten voor aandelen. We hebben vorige week de weging van aandelen in onze beleggingsstrategieën verhoogd naar overwogen ten koste van de weging van obligaties. Door de koersstijging van aandelen was de weging ervan in de voorgaande maanden al opgelopen. We willen deze vooralsnog niet afbouwen (‘rebalancen’) naar neutraal. 

… door sterke bedrijfswinsten en steun centrale banken

Beter dan verwachte kwartaalcijfers zijn een belangrijke reden voor onze positieve vooruitzichten voor aandelen, net als de terughoudende houding van centrale banken. Wij hebben onze eigen 'Sinterklazen'. Een uitgebreide toelichting op onze tactische assetallocatie en beleggingsvisie lees je in het Maandbericht beleggen van november. 

Dollar stijgt tegenover euro

Op de obligatiemarkt daalden de rentes vrijdag iets, nadat deze de voorgaande dag nog waren opgelopen. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar -0,26%. Met de hoge inflatiecijfers verwachten we dat deze richting het einde van het jaar nog wel wat oplopen. Omdat beleggers verwachten dat de Amerikaanse centrale bank de beleidsrente eerder zal verhogen dan de Europese, is de euro inmiddels gedaald naar 1,145 tegenover de dollar. 

Aandelen en rente kunnen hand in hand stijgen

Op Wall Street stegen vrijdag de belangrijkste aandelenindices, ondanks een daling van de vertrouwensindices van de universiteit van Michigan. De S&P 500-index eindigde 0,7% hoger, maar dat was niet genoeg om de week positief af te sluiten. Na vijf weken op rij hoger te zijn geëindigd, ging de Amerikaanse beursgraadmeter vorige week 0,3% omlaag. De Nasdaq sloot vrijdag 1% hoger en de Dow Jones Industrial-index pluste 0,5%. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg 1 basispuntje naar 1,56%. Afgelopen woensdag stegen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties sterk, nadat bekend werd dat de Amerikaanse consumentenprijzen vorige maand (+6,2%) het sterkst zijn gestegen in 31 jaar. We zien nog geen einde aan de periode met hoge inflatie en verwachten dan ook dat de rentes verder zullen oplopen.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere de handelscijfers van de eurozone en de inkoopmanagersindex van de regio New York. Voor die laatste wordt een stijging van 19,8 naar 22 punten verwacht. Het kwartaalcijferseizoen is zo goed als afgelopen. We verwachten vandaag nog resultaten van onder andere Tyson Foods en Sonova. Fijne week! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 15 november 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 15 november 2021, 8.03 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.