Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Adidas Adidas - In vrijwel iedere regio te weinig omzet om analisten tevreden te stellen

maandag 15 november 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000A1EWWW0 EUR 35.5 1.26 Duurzaam Duurzame consumentengoederen

In vrijwel iedere regio te weinig omzet om analisten tevreden te stellen

Door het langer dan verwachte voortduren van de problemen in de voorraadketen, met name de gesloten fabrieken in Vietnam maar ook andere lockdowns in Zuidoost-Azië, heeft Adidas het afgelopen kwartaal €600 mln aan omzet gemist. Hierdoor mist het concern ook enkele doelstellingen die het zichzelf in een eerder stadium had opgelegd. Adidas verwacht dat de fabrieken in Vietnam aan het einde van het jaar weer geopend zijn en dat daarna de problemen in de toeleveringsketen langzaam verbeteren.

Beste van de rest

Het Duitse Adidas is, na het Amerikaanse Nike, de grootste producent van sportproducten ter wereld. De grootste en meest succesvolle merknaam van het concern is Adidas, goed voor 73% van de totale omzet. De totale omzet kwam in 2020 uit op €19,8 mld.

In vrijwel iedere regio te weinig omzet om analisten tevreden te stellen

Adidas heeft de omzetgroei in het derde kwartaal zien vertragen als gevolg van verstoringen in de aanvoerketen, vooral in Vietnam, en uitdagingen in de Chinese markt waar het te maken heeft met een consumentenboycot. Ook liet het concern zich negatiever uit over heel 2021. In het afgelopen kwartaal boekte Adidas een omzet van €5,75 mld, wat een stijging op jaarbasis betekent van 3,4% in gelijkblijvende valuta. De consensusverwachting van analisten mikte op een omzet van €5,84 mld. Vrijwel alle regio’s misten de door de analisten gewenste uitkomst net, op Latijns-Amerika na. Een kwartaal eerder werd nog een flinke tweecijferige omzetgroei geboekt. De nettowinst kwam ruim 10% lager uit op €479 mln (consensus €485 mln), terwijl de operationele winst met 8% daalde tot €672 mln. Dit was ook lager dan de analistenconsensus van €679 mln. De bijbehorende winstmarge bedroeg 11,7% ten opzichte van een consensus van 11,8%. Adidas handhaafde de omzet- en winstprognose voor heel 2021. Voor dit jaar verwacht Adidas een omzetgroei tot 20%, zonder wisselkoerseffecten, en een nettowinst uit voortgezette activiteiten van €1,4-1,5 mld. Wel verwacht het management aan de onderkant van deze bandbreedte uit te komen. Ook de verwachting voor de brutomarge komt met een bandbreedte van 50,5-51% lager uit dan voorheen (52%; consensusverwachting 51,3%). Ook de verwachting voor de operationele marge zou aan de onderkant van de bandbreedte van 9,5-10% lager uitkomen dan de consensus van 9,82%. In een eerder stadium had Adidas een bandbreedte van 9,5-10% afgegeven.

Waardering

De waardering is met 38 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar fors, uiteraard heeft dit veel te maken met de tijdelijk aanvoerketenproblemen in Vietname vanwege het coronavirus waardoor de winsten dalen of zelfs verliezen worden. Wij verwachten dat zich dit binnen enkele maanden zal herstellen.

Kansen

  • Adidas heeft een groot gedeelte van zijn afzetgebied in West-Europa. Het bedrijf doet investeringen in opkomende markten van zowel Azië als Europa om extra groei te realiseren.
  • De Amerikaanse dollar kan verder aansterken ten opzichte van de euro. Een verdere stijging van deze munt versterkt de concurrentiepositie van Adidas ten opzichte van Nike.

Risico's

  • Stijgende grondstoffenkosten zijn in het huidige economische klimaat moeilijk door te berekenen aan de consument. Adidas is dit, net als alle grote concurrenten, toch van plan te doen. Dit kan ten koste gaan van het marktaandeel.
  • De verkoop van Reebok kan mislukken, te weinig opbrengen.
  • De consumentenboycot in Chin kan langer duren dan gevreesd.
  • Over het geheel genomen positioneert Adidas zich als een underperformer wat betreft de kwaliteit en integriteit van de raad van bestuur/management in vergelijking met sectorgenoten. Het concern heeft overigens wel een Nfi+ rating omdat het andere zaken wel op orde heeft.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 228,0 op Adidas 7,5 3,27 0,00 -6,84 % Koop Sprinter
Sprinter Long 191,5 op Adidas 3,7 6,67 6,68 -6,77 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen