Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Philips (-10,6%) afgestraft, Shell (+2,3%) beloond, AEX (823,2) op nieuw record

dinsdag 16 november 2021

Door Simon Wiersma, Investment Manager (16 november 2021, 8.49 uur) - Goedemorgen. In de Kop van Noord-Holland werd het gisteren de hele dag niet licht.

Vrijwel de hele dag moest het licht in mijn kantoortje aanblijven en de opbrengst van de zonnepanelen op ons dak was verwaarloosbaar. Ook de windmolens stonden stil bij gebrek aan wind. Zo schiet het natuurlijk niet op met de energietransitie... Het gisteren aangekondigde vertrek van het Shell-hoofdkantoor uit Nederland heeft daar natuurlijk weinig mee te maken. Maar geeft wel aan, dat politiek en bedrijfsleven vaak niet op één lijn liggen. Dat maakt het behalen van klimaatdoelstellingen niet makkelijker. 

AEX-index op nieuwe recordstand…

De meeste beleggers konden het besluit van Shell wel waarderen en beloonden het aandeel met een winst van 2,3%. Op de Amsterdamse beurs deed alleen Ahold Delhaize het beter met een winst van 3,5% nadat het bedrijf bekend had gemaakt dat het zijn webwinkel Bol.com naar de beurs gaat brengen. Onderaan de lijst stond gisteren Philips met een koersverlies van 10,6% vanwege goedkeuringsproblemen bij zijn beademingsapparatuur. Desondanks wist de AEX index met een winst van 0,4% zijn recordstand van begin deze maand verder op te hogen: naar 823,2 punten. 

… net als Stoxx Europe 600-index

Enthousiasme over winstcijfers en afnemende zorgen over een sterk verminderde stimulering door de centrale banken tilden de meeste Europese aandelenbeurzen gisteren naar een hoger niveau. De Stoxx Europe 600-index sloot na een winst van 0,4% op een nieuwe recordstand, onder aanvoering van oliegerelateerde aandelen (+0,9%). Ook wij zijn nog steeds enthousiast over Europese aandelen, die in de beleggingsstrategieën voor ING Vermogensbeheer een lichte voorkeur hebben boven Amerikaanse aandelen. In het Maandbericht beleggen van november lees je waarom. 

Zwakkere euro ($1,139) verhoogt inflatiedruk

Bij gebrek aan richtinggevende macro-economische cijfers liepen rentes op euro-staatsobligaties gisteren verder op. Een logische beweging, die past bij de huidige hoge inflatiecijfers. Beleggers lieten zich niet om de tuin leiden door Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, die in Brussel EU-politici ervan probeerde te overtuigen dat de inflatie volgend jaar weer snel zal dalen. De obligatierentes stegen over een brede linie. De Duitse tienjaarsrente steeg met 3 basispunten naar -0,23%. Toch werd de euro nog wat zwakker tegenover de dollar op $1,139. Dat veroorzaakt nog meer opwaartse druk op de inflatie. 

Ook in VS neemt inflatiedruk toe, beurzen vrijwel onveranderd

De inkoopmanagersindex van de regio New York is deze maand gestegen van 19,8 naar 30,9 punten. Dat is een signaal dat de economie daar sterk aantrekt en wijst erop dat de prijzen daar verder stijgen. De deelindex van de verkoopprijzen steeg naar het hoogste niveau sinds 2001. In steeds meer economische regio’s zien we de opwaartse druk op de prijzen toenemen. Dit betekent dat de inflatie nog niet afkoelt, eerder het tegenovergestelde. Zolang de lonen niet meestijgen, kun je lang volhouden dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is. Maar in de VS is dat allang niet meer het geval. Het is dan ook logisch dat obligatiebeleggers een hogere vergoeding eisen. Gisteren steeg de Amerikaanse tienjaarsrente met 5 basispunten naar 1,61%. Dat vinden we nog bijzonder laag en we verwachten dan ook dat die verder zal stijgen. In afwachting van richtinggevend nieuws kwamen de belangrijke Amerikaanse aandelenindices gisteren nauwelijks van hun plaats. De S&P 500-index sloot onveranderd, de Nasdaq en de Dow Jones Industrial eindigden met een minimaal verlies. 

Aandelen in casino-uitbaters gevraagd in Hongkong

Op de Aziatische beurzen trekken beleggers zich op aan een vrij voorspoedig verlopen virtuele ontmoeting tussen president Joe Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. De meeste Aziatische beurzen staan in het groen, al lopen de winsten op het moment van schrijven, tegen het einde van de handelsdag, wel wat terug. De Nikkei-index is in Tokio 0,1% hoger gesloten, de Hang Seng-index in Hongkong staat ruim 1% hoger, onder aanvoering van aandelen in casinobedrijven. De beurzen op het vasteland van China hebben de eerdere koerswinst weer ingeleverd en staan op het moment van schrijven op een verlies van rond de 0,4%. De Kospi-index in Seoel is 0,1% lager gesloten de Australische beurs levert vanmorgen 0,7% in. De futures op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een vlakke opening vanmiddag op Wall Street. De Europese beurzen zullen vanmorgen naar verwachting ook vlak van start gaan.    

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere definitieve Franse en Italiaanse inflatiecijfers van oktober en derdekwartaal-groeicijfers uit Nederland en de eurozone als geheel. Voor de eurozone wordt een groei van 2,2% verwacht, in vergelijking met het tweede kwartaal en een groei van 3,7% op jaarbasis. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over de industriële productie in oktober en detailhandels-omzetcijfers van oktober, die een goed beeld kunnen geven van de koopkracht van consumenten. Verder krijgen we nog kwartaalresultaten van bedrijven: onder andere van Home Depot, Vodafone, Bouygues en Walmart. Met 2,2 miljoen werknemers is Walmart de grootste private werkgever in de VS, dus is het van belang om de winstontwikkeling te volgen. Fijne dag!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 16 november 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 16 november 2021, 8.14 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.