Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Philips Philips - Terugroepactie en logistieke knelpunten drukken op resultaten

dinsdag 16 november 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009538 EUR 17.8 2.66 Duurzaam Gezondheidszorg

Terugroepactie en logistieke knelpunten drukken op resultaten

Ceo Frans van Houten is enkele jaren geleden begonnen met een herstructurering van het bedrijf. Dit heeft geleid tot een concern dat medische technologie en consumentenelektronica produceert. De lichtdivisie is afgesplitst, de huishoudelijke tak is verkocht en Philips genereert nu een sterke vrije kasstroom en hogere marges. Ook heeft het concern een lagere waardering dan het sectorgemiddelde. Wel heeft het concern last van een terugroepactie van beademingsapparatuur en knelpunten in de logistieke ketens.

Apparatuur voor consumenten en medische toepassingen

Na de afsplitsing van de verlichtingsdivisie komt de omzet van Philips uit de divisies Personal Health (elektrische apparatuur voor het huishouden en persoonlijke verzorging, 28%), Diagnosis & Treatment (apparatuur voor medische diagnose en behandeling, 43%) en Connected Care (zorg op afstand, 29%). In 2020 behaalde het bedrijf bij een omzet van €19,5 mld een nettowinst van €1,2 mld.

Verdere herstructurering kan leiden tot een sterkere winstmarge de komende jaren

Philips heeft een verwachting afgegeven voor de lange termijn. Het concern verwacht dat het de omzet in de jaren 2021-2025 met jaarlijks 5-6% kan laten stijgen. Ook verwacht het management een verbetering van de winstmarge van tussen de 60 en 80 basispunten. Dit is belangrijk voor de investment case. Door de combinatie van een hoge organische groei en verdere verbetering van de marges kan het concern de komende jaren een sterke winstgroei laten zien.

Tegenvallende resultaten, jaarprognose verlaagd

De organische omzet van Philips is in het derde kwartaal jaar met 7,6% jaar op jaar (joj) gedaald. Daarmee boekte het concern, dat zich tegenwoordig toelegt op gezondheidstechnologie, minder omzet dan analisten gemiddeld vooraf hadden ingeschat. Het resultaat valt tegen door de terugroepactie van slaapapneu-apparaten maar ook door knelpunten in de logistieke ketens. Het aangepaste operationele resultaat was wel beter dan de consensusverwachting van analisten, maar dat kwam door de post ‘overige inkomsten’. Onderliggend was dit resultaat minder dan verwacht. De omzet van €4,15 mld was 6% lager dan een jaar eerder en ook lager dan de consensusverwachting van analisten. De organische omzet van de divisie Connected Care kwam 39,3% lager uit, mede door de terugroepactie van slaapapneu-apparaten. Ook is de vergelijkingsbasis ongunstig doordat er vorig jaar in het tweede kwartaal veel orders binnenkwamen voor beademingsapparatuur voor coronapatiënten. Bij het onderdeel Diagnosis & Treatment steeg de organische omzet met 9,8% minder sterk dan de +16,2% in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal van 2021 was dat nog 9%, en 1% in het vierde kwartaal van 2020: de resultaten normaliseren dus weer dit kwartaal. Deze divisie profiteert van een inhaalslag bij de ziekenhuizen, die vorig jaar veel aankopen hebben opgeschort vanwege de voorrang die werd gegeven aan de zorg voor coronapatiënten. De Personal Health-divisie boekte een 0,5% lagere organische omzet; dit was in het tweede kwartaal nog +33,4% en in het eerste kwartaal +17,3%. In het vierde kwartaal van 2020 bedroeg de groei nog 4,8%. Het aangepaste operationele derdekwartaalresultaat van €128 mln is licht lager dan verwacht en betekent een stijging joj. Het aangepaste operationele resultaat van de divisie Connected Care kwam uit op €65 mln, fors minder dan de consensusverwachting en een forse daling joj. De terugroepactie van de slaapapneu-apparaten en andere beademingsapparatuur heeft een negatieve invloed op de resultaten maar ook is sprake van een moeilijke vergelijkingsbasis doordat vorig jaar veel coronagerelateerde apparatuur werd verkocht. Overigens denken wij dat de divisie Connected Care het sterkst geraakt wordt door de huidige logistieke problemen, gezien de forse daling van de resultaten joj. Alleen het onderdeel Diagnosis & Treatment boekte een aangepast operationeel resultaat (€306 mln) dat beter was dan de gemiddelde analistenverwachting. Dit betekende dan ook een forse stijging op jaarbasis. De in het derde kwartaal ontvangen orders vertonen een stijging van 47% jaar op jaar. Ook per saldo was de orderontwikkeling sterk met 17% groei. Hierbij is rekening gehouden met orders die geannuleerd werden in het derde kwartaal van 2020 door de Amerikaanse overheid. Philips had geen belangrijke update over de terugroepactie van enkele miljoenen slaapapneu-apparaten voor reparatie. Wel heeft de FDA vragen gesteld aan Philips over het schuim dat gebruikt wordt in de apparaten die gerepareerd worden. Philips heeft tot nu toe in totaal €500 mln aan kosten gereserveerd. Voor de lange termijn (2021-2025) verwacht Philips een gemiddelde jaarlijkse omzetstijging van 5 à 6%. Voor 2021 is de verwachting een omzetgroei van 1-3% in plaats van 3-5%. Verder verwacht het bedrijf een lichte verbetering van de gemiddelde winstmarge van 60 basispunten, in lijn met de consensusverwachting van analisten. Dit is een gevolg van de terugroepactie van de beademingsapparatuur en de knelpunten in de logistieke ketens. Het management zegt verwacht wel dat 2022 een beter jaar gaat worden dan 2021. Voor de coronacrisis waren de prognoses van Philips nog: 4-6% voor de organische groei en een margeverbetering van 100 basispunten. Er wordt een inkoopprogramma van eigen aandelen opgestart van €1,5 mld. Dit komt overeen met ongeveer 4% van de uitstaande aandelen.

Philips boekt zwakke resultaten

Philips boekte zwakke resultaten. De divisie Connected Care heeft het moeilijk door de terugroepactie van de beademingsapparatuur en de ongunstige vergelijkingsbasis. Daarnaast heeft het concern last van knelpunten in de logistieke ketens, die niet op de korte termijn opgelost zullen zijn. Philips gaf dan ook een winstwaarschuwing voor 2021. Er is een grote kans dat Philips nog meer kosten krijgt die zijn gerelateerd aan de terugroepactie – denk aan rechtszaken. De onderneming heeft begin dit jaar de overname aangekondigd van Biotelemetry voor $2,8 mld. Die overname is inmiddels afgerond. Het belangrijkste product van dit bedrijf is Mobile Cardiac Outpatient Telemetry. Dit is een apparaat waarmee hartritmestoornissen op afstand gemonitord kunnen worden en kent sterke groeiverwachtingen voor 2021 en 2022. Philips heeft zijn huishoudelijke tak verkocht voor €4,4 mld. De hervormingen die ceo Frans van Houten en zijn managementteam de afgelopen jaren heeft doorgevoerd, waren volgens ons effectief maar de motor begint te haperen. De combinatie van een terugroepactie en knelpunten in de logistieke ketens geeft het risico dat Philips opnieuw met een winstwaarschuwing moet komen. De problemen waar het concern nu mee te maken heeft, lijken namelijk niet snel te kunnen worden opgelost. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 19 maal de verwachte winst in 2022. Dit is lager dan het gemiddelde van de subsector waarin Philips is ingedeeld. Voor 2022 verwachten analisten nu gemiddeld een winststijging van +3,5%.

Kansen

  • De afronding van de herstructurering zorgt voor een focus op groeimarkten.
  • Sterke marktposities in de segmenten en markten waar het bedrijf actief is.
  • Philips heeft een sterk beleid op het gebied van corporate governance en heeft een gemiddeld ESG-risico.

Risico's

  • Rechtszaken van gebruikers van slaapapneu-apparaten die claimen dat ze ziek werden door afbrokkelend isolatieschuim waar hoge vergoedingen worden toegekend.
  • Dalende wisselkoersen van valuta’s tegenover de euro, of geopolitieke onzekerheid.
  • Het afstoten van bedrijfsonderdelen levert kasstromen op voor aandeleninkoop, dividenden of fusies en overnames. De resultaten van het bedrijf op fusie- en overnamegebied zijn echter niet heel sterk.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 20,98 op Philips 8,8 2,67 0,00 +4,83 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 19,75 op Philips 6,0 3,91 0,00 +3,22 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 29,62 op Philips 3,7 6,27 6,28 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 29,62 op Philips 3,7 6,27 6,28 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen