De beurs vandaag Sterk aandelenjaar ● Europese aandelen aantrekkelijk ● Amerikaanse economie trekt aan

woensdag 17 november 2021

Aandelenbeleggers kunnen tevreden zijn

Bij de meeste beleggers zien we dit jaar vooral blije gezichten. Het jaar is nog niet voorbij, maar tot nu toe zijn de behaalde rendementen bijzonder hoog. De wereldwijde aandelenindex, de MSCI All Country World-index (total return in euro), staat dit jaar tot dusver op een winst van 31,2%. De flink gestegen aandelenkoersen zijn vooral gedreven door een sterke winstgroei. Voor obligatiebeleggers is het een heel ander verhaal. Die hebben te lijden van de opgelopen rentes, want obligatiekoersen en rentes bewegen tegenovergesteld. De index van staatsobligaties uit de eurozone staat dit jaar op een verlies van 2,5%. Overigens doen niet alle aandelen het even goed. Chinese aandelen in Hongkong staan dit jaar op een aardig verlies van ruim 6%.

Europese aandelen blijven aantrekkelijk

Gisteren werd bekend dat de Nederlandse economie alweer op het niveau is van voor de pandemie. In het derde kwartaal groeide onze economie met 1,9% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meer dan de verwachte +1,6%. De economie van de eurozone groeide met 2,2%, conform de verwachting van analisten. Deze sterke groeicijfers, in combinatie met meevallende kwartaalcijfers van onder andere Vodafone (+4,8%) en Diageo (+1,2%), stuwde de Stoxx Europe 600-index met een winst van 0,2% naar een nieuw record. Ondanks een rally van bijna 23% dit jaar, blijven we enthousiast over Europese aandelen. Zowel de absolute waardering (zoals de koers-winstverhouding) als de relatieve waardering (ten opzichte van bijvoorbeeld obligaties) is nog steeds aantrekkelijk. En wij zijn niet de enige die Europese aandelen zien zitten. Volgens een enquête van Bank of America is 71% van de ondervraagde fondsbeheerders ervan overtuigd dat Europese aandelen ook volgend jaar goed zullen renderen.

Amerikaanse economie trekt aan

De Amerikaanse winkelverkopen zijn in oktober met 1,7% gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Dat is meer dan de verwachte +1,4% en de sterkste stijging sinds maart. Amerikanen zijn blijkbaar al vroeg begonnen met hun inkopen voor de aankomende feestperiode (Thanksgiving en Kerst). Het betekent ook dat de Amerikaanse economie sterk aan het laatste kwartaal is begonnen. Op basis van de meest recente economische cijfers verwacht de centrale bank van Atlanta, de Atlanta Fed, een groei van 8,7% in het vierde kwartaal (omgerekend naar een periode van een jaar). Dat is een forse versnelling ten opzichte van de magere 2% in het derde kwartaal, toen de Amerikanen nog veel last hadden van de deltavariant van het coronavirus. In tegenstelling tot Europa, stijgt het aantal nieuwe besmettingen in de VS nu veel minder hard. De S&P 500-index steeg er gisteren met 0,4%. De Nasdaq boekte een winst van 0,76% en de Dow Jones-index won 0,15%.

Agenda van vandaag

Om 11 uur definitieve inflatiecijfers van de eurozone van oktober (+0,8% op maandbasis verwacht).Amerikaanse huizenmarktcijfers (afgegeven bouwvergunningen en in aanbouw genomen woningen).Kwartaalcijfers van onder andere British Land, Lowe's, Target, Nvidia en Cisco Systems.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 17 november 2021, 8.23 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.