De beurs vandaag ECB waarschuwt voor risico’s ● maar heeft boter op haar hoofd ● nieuw record Europese aandelen

donderdag 18 november 2021

ECB heeft boter op haar hoofd

Grappig: de Europese Centrale Bank waarschuwde gisteren in een rapport voor de toegenomen risico's op bepaalde financiële markten en de huizenmarkt… Dan vraag ik me meteen af of er überhaupt iemand is bij de ECB die kijkt naar wat er op de markten gebeurt, en wat de invloed is van haar extreem stimulerende beleid. Als je je als centrale bank (en het geldt niet alleen voor de ECB) vooral richt op prijsstabiliteit in de ‘echte’ economie (dus buiten de beurs), bestaat het gevaar van kijken met oogkleppen op. En inderdaad: de risico's op de huizenmarkt, de cryptomuntenmarkt en de beurzen zijn toegenomen. Maar daar is de ECB wel zelf debet aan! Door de lage rentes (veroorzaakt door de stimuleringsprogramma’s) is de inflatie op gebieden die de ECB niet meeneemt in haar inflatieberekeningen, de afgelopen 18 maanden sterk gestegen. En dan nu waarschuwen? De ECB heeft net als haar Amerikaanse tegenhanger, de ‘Fed’, boter op haar hoofd. 

Dit heb ik eerder meegemaakt…

In het verleden zijn er vaker momenten geweest dat centrale bankiers waarschuwden voor toegenomen risico’s op de financiële markten. Dit betekent niet dat deze nu ineens zullen instorten. Denk aan de toenmalige Fed-bestuurder Alan Greenspan, die op 5 december 1996 waarschuwde voor ‘irrational exuberance’ (ongefundeerde uitbundigheid) op de markten. Ik weet het nog goed, want het kostte me een klein fortuin. Na een korte dip in de koersen gingen de beurzen in de daaropopvolgende jaren echter nog veel verder omhoog, waarna de internetzeepbel uiteindelijk pas in 2000 uiteen spatte. 

Aandelen niet overdreven gewaardeerd

We zijn het deels eens met de waarschuwende woorden van de ECB en we mogen de risico’s inderdaad niet uit het oog verliezen. Voor de aandelenbeurzen zijn we op dit moment niet zo bevreesd: de koersstijgingen worden vooral gedreven door winststijgingen. En de waarderingen zijn zeker niet overdreven hoog, op basis van de verwachte winsten voor de komende twaalf maanden. We gaan beleggingsjaar 2022 dan ook in met een overweging van aandelen tegenover een onderweging van obligaties. 

Inflatie VK (4,2%) op hoogste niveau in tien jaar

Op de Europese beurzen maakten de koersen gisteren gemiddeld even een pas op de plaats. Er is twijfel over de effecten van de hoge inflatie en de toegenomen kans op een minder stimulerend beleid van de centrale banken. In het Verenigd Koninkrijk is de inflatie vorige maand op 4,2% op jaarbasis uitgekomen, de sterkste stijging in tien jaar en een sterkere stijging dan verwacht. In reactie steeg de koers van het pond, omdat de kans op een renteverhoging door de Bank of England hierdoor is toegenomen (en een hogere rente stimuleert de vraag naar de munt). In Londen daalde de toonaangevende FTSE 100-index vervolgens met 0,5%. De Britse beurs deed het daarmee een stuk minder dan de andere Europese beurzen. 

Nieuw record voor brede Europese aandelenindex

Ondanks toenemende zorgen over nieuwe recordaantallen coronabesmettingen in een aantal Europese landen wist de Stoxx Europe 600-index er gisteren weer 0,1% bij te sprokkelen om te sluiten op een nieuwe recordstand. Ook de Amsterdamse AEX-index (+0,13%) zette een nieuwe ‘all-time high’ op de koersenborden. Op de obligatiemarkt was het uitgesproken rustig. De toonaangevende tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot onveranderd op -0,25% in afwachting van nieuwe impulsen. 

Aantal in aanbouw genomen woningen VS daalt door tekorten

Op Wall Street werd de stemming gisteren vooral bepaald door zorgen over de oplopende inflatie, nadat een aantal winkelketens (waaronder Target) ervoor waarschuwden dat zij de stijgende kosten niet allemaal kunnen doorberekenen in hun winkelprijzen. Verder viel het maandelijks gerapporteerde aantal in aanbouw genomen nieuwe woningen in de VS tegen. Vorige maand blijkt dit aantal met 0,7% gedaald, terwijl er werd gerekend op een stijging van 1,5%. Aannemers klagen over tekorten aan materiaal, personeel en over de sterk gestegen inkoopprijzen. Het aantal uitgegeven bouwvergunningen is wel sterker gestegen dan verwacht (+4% tegenover +2,8%). Dus van een sterk afkoelende huizenmarkt is geen sprake. Na een kalme handelssessie eindigde de S&P 500-index met een verliesje van 0,3%. Ook de Nasdaq leverde in (-0,3%) en de Dow Jones Industrial verloor 0,6%. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 4 basispunten naar 1,59%. Een lichte ‘risk-off’-stemming op Wall Street dus. 

Lagere aandelenkoersen in Azië

De aankondiging van nieuwe stimuleringsplannen (van omgerekend $488 miljard) door de Japanse regering was vanmorgen niet genoeg om de Japanse beurs positief te laten eindigen. De Nikkei-index sloot op een verlies van 0,3%, de breder samengestelde Topix-index sloot 0,1% lager. Tegenvallende kwartaalcijfers van onder andere het Chinese Baidu (-8,4%) drukken de beurstemming in Hongkong. De lokale Hang Seng-index staat op het moment van schrijven 1,4% in de min en de beurzen op het vasteland van China verliezen rond een half procent. De Kospi-index in Seoel is 0,2% lager gesloten maar de Australische beurs eindigde vanmorgen met een winstje van 0,1%. De olieprijs staat vanmorgen onder druk door speculatie over het beschikbaar stellen van de strategische reserves in de VS en China. Een vat Brentolie kost 0,5% minder dan gisteren op $79,81. dat is nog steeds 54% hoger dan eind vorig jaar. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een licht hogere opening vanmiddag op Wall Street. De future  op de Nasdaq staat een kwart procent hoger door goede bedrijfsresultaten en vooruitzichten van Nvidia, dat gisteravond nabeurs kwartaalcijfers presenteerde. De Europese beurzen zullen vanmorgen naar verwachting weer redelijk vlak van start gaan. Het blijft een beetje saai. Maar voor beleggers is saai meestal gunstig. 

Agenda van vandaag

Europese autoverkopen in oktober Aanvragen werkloosheidsuitkering VS (260.000 verwacht) Philadelphia Business Outlook-index Index van voorlopende economische indicatoren VS.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 18 november 2021, 8.19 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.