De beurs vandaag Zorgen om lockdowns ● Auto's van Apple ● Alibaba valt tegen

vrijdag 19 november 2021

Zorgen om nieuwe lockdowns in Europa

Na zes dagen van nieuwe records leverde de Stoxx Europe 600-index gisteren 0,46% in. Aandelen uit de sector energie (-1,8%) daalden gemiddeld het hardst, ondanks een hogere olieprijs (+1%). Bij gebrek aan richtinggevende macro-economische cijfers werd er, vooruitlopend op het weekend, wat winst genomen. Alle Europese aandelenindices eindigden in de min. Op de obligatiemarkt daalden de kapitaalmarktrentes en zochten beleggers veilige havens op. Nieuwe 'softe' lockdowns zouden de economische groei in de eurozone wel eens kunnen afremmen, is de gedachte. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar -0,27%. De euro werd iets sterker op 1,137 tegenover de dollar. 

Apple en NVIDIA doen goede zaken op Wall Street

Op Wall Street waren beleggers enthousiaster dan in Europa dankzij enkele sterke macro-economische cijfers. De S&P 500-index boekte een winst van 0,34%. De Nasdaq steeg 0,45%, mede door goed ontvangen kwartaalcijfers van chipmaker NVIDIA (+8,25%). Apple werd met een koerswinst van 2,85% beloond voor plannen voor een zelfrijdende auto. Over een paar jaar moeten er Apples op de weg rijden zonder stuur en pedalen. In veel van onze strategieën beleggen we in dit aandeel. Op de Amerikaanse obligatiemarkt bleef het gisteren erg rustig. De Amerikaanse 10-jaarsrente sloot onveranderd op 1,59%. 

Alibaba drukt stemming in Hongkong

De tegenvallende vooruitzichten van de Chinese webgigant Alibaba (-10,7%) zetten de Hang Seng index (-1,2%) in Hongkong vanmorgen onder druk. Andere Chinese techbedrijven zoals Tencent (-2,4%) worden mee omlaag gezogen. Op de meeste andere Aziatische beurzen is de stemming overigens een stuk beter. De beurzen van Shanghai en Shenzhen koersen 1,1% hoger en de Nikkei-index is in Tokio 0,5% hoger gesloten. De Kospi-index pakt in Seoel een winst van 0,8% en de Australische beurs is vanmorgen 0,23% hoger geëindigd. Hogere prijzen van ijzerets en koper steunen het sentiment op de beurs in Sydney. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een 0,5% hogere opening vanmiddag op Wall Street. 

Agenda van vandaag

Winkelverkoopcijfers uit het Verenigd Koninkrijk 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 19 november 2021, 8.23 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.