De beurs vandaag Lockdown Oostenrijk maakt beleggers onzeker ● ‘Vlucht naar veiligheid’ (staatsobligaties) ● Daardoor daalt de rente

maandag 22 november 2021

Bezorgdheid over nieuwe lockdowns in Europa

Op de Europese beurzen reageerden beleggers vrijdag bezorgd op de nieuwe lockdown die in Oostenrijk is afgekondigd. Als ook in andere Europese landen lockdowns volgen – Duitsland werd al genoemd – zullen die de economisch groei afremmen, zo mag je verwachten. De aandelenkoersen van luchtvaartbedrijven en bedrijven uit de vrijetijdsector daalden vrijdag dan ook het hardste. De koersen van 'thuisblijf-aandelen', zoals van voedselbezorgers Just Eat Takeaway (+6,3%) en InPost (+7,4%), schoten omhoog. Aandelen van meer ‘cyclische’, dus economisch relatief gevoeliger bedrijfssectoren zoals energie (-2,7%) en financiële instellingen (-1,5%) kwamen juist onder druk. De beursreactie zou je een 'covid-trade' kunnen noemen: inspelen op een verwachte opleving van de pandemie. 

Na 6 weken stijging: eerste week met verlies voor Europese index

Omdat het vrijdag ook de afloopdatum was van veel opties en futures (termijncontracten) was de beurshandel in de laatste uren vrij wisselvallig (‘volatiel’). De Stoxx Europe 600-index sloot 0,3% lager dan donderdag, en 0,1% lager dan de week ervoor. De eerste verliesweek dus, na zes weken op rij telkens nieuwe records te hebben geboekt. Op de obligatiemarkt zagen we, net als op donderdag, een ‘vlucht naar veilige havens’: beleggers die risicovolle posities inruilden voor minder risicovolle (zoals staatsobligaties). 

ING Vermogensbeheer: voorkeur voor aandelen tegenover obligaties

De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties (die als relatief veilig worden beschouwd) daalde daardoor met 7 basispunten naar -0,34%. De vrees voor ‘stagflatie’ (inflatie terwijl de economische groei stagneert) was hier het sterkste zichtbaar. We erkennen het gevaar van nieuwe lockdowns, maar we denken niet dat de economische schade zo groot zal zijn als van eerdere lockdowns. We zijn inmiddels gewend om ermee om te gaan. Ook hebben we gezien dat de meeste beursgenoteerde bedrijven er weinig last van hebben. Vooralsnog verkiezen we dan ook aandelen boven obligaties in onze beleggingsstrategieën. 

Ook in New York ‘vlucht’ naar staatsobligaties

Ook op Wall Street werd de stemming vrijdag gedrukt door het lockdown-nieuws uit Europa. Net als op de Europese beurzen waren het vooral bankaandelen (-1,1%) die last hadden van de lagere rente door de ‘vlucht naar veilige havens’. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 4 basispunten naar 1,55%. Oliegerelatereede aandelen (-3,9%) doken omlaag in reactie op de lagere olieprijs. De prijs van een vat Brentolie daalde met 2,9% naar $78,90. Nieuwe lockdowns betekenen immers ook minder vraag naar voertuigbrandstof. Bovendien zijn er berichten dat de VS en een aantal andere landen hun strategische oliereservevoorraden willen aanbreken voor extra aanbod tegenover de grote vraag. 

Nasdaq wint 0,4% dankzij lagere rentes

De breed samengestelde S&P 500-index verloor vrijdag 0,1% en de Dow Jones Industrial-index eindigde met een verlies van driekwart procent. Mede dankzij de lagere obligatierentes won de Nasdaq vrijdag 0,4%. Hooggewaardeerde groeiaandelen, zoals uit de tech-sector (die relatief sterk in deze index is vertegenwoordigd) zijn namelijk gevoelig voor de rentestand en kregen steun van de lagere rente. De euro werd vrijdag nog eens 0,7% zwakker tegenover de dollar op $1,129. Een zwakkere euro is gunstig voor de exportpositie van Europese bedrijven maar werkt wel hogere inflatie in de hand. 

Gemengd beeld Aziatische beurzen

Het beeld op de Aziatische beurzen is vanmorgen gemengd. Nieuwe lockdowns in Europa en de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, mogelijk sneller de geldkraan zal dichtdraaien, bepalen de stemming. Sterke exportcijfers uit Zuid-Korea stuwen de Kospi-index in Seoel naar een plus van 1,4%. De Nikkei-index in Tokio doet het kalmer aan met een bescheiden winst van 0,1%. De Hang Seng index verliest 0,6% maar de beurs van Shanghai staat 0,6% hoger dan het slot van vrijdag. De beurs van Shenzhen wint zelfs 1,4%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een 0,3% hogere opening vanmiddag op Wall Street. Ook de Europese beurzen zullen vanmorgen naar verwachting licht hoger aan de nieuwe week beginnen. 

Agenda van vandaag

Nederland: huizenprijzen en index consumentenvertrouwen VS: Chicago Fed National Activity-index en verkoopcijfers van bestaande woningen EU (16 uur): index consumentenvertrouwen eurozone (daling -4,8 naar -5,5 verwacht)

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 22 november 2021, 8.07 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.