De beurs vandaag Powell blijft Fed-voorzitter ● Markt reageert met rentestijging ● Tech-aandelen daardoor onder druk

dinsdag 23 november 2021

Jerome Powell krijgt tweede termijn als Fed-voorzitter

De kogel is door de kerk. President Biden heeft gisteren Jerome Powell voorgedragen voor een tweede termijn als voorzitter van het stelsel van Amerikaanse centrale banen, de Federal Reserve. Lael Brainard wordt vice-president. Naar verwachting zal de Amerikaanse Senaat instemmen met de voordracht en volgt een officiële benoeming. Eerder werd door beleggers nog ingezet op de iets gematigdere (‘dovish’) Brainard als opvolger van Powell, maar niet dus. De reactie op de markt was dan ook voorspelbaar, maar wel iets heftiger dan verwacht.

Rentes over breed front omhoog in VS

De kans dat de Fed, met Powell opnieuw aan het roer, de geldkraan iets sneller zal dichtdraaien werd direct ingeprijsd. De Amerikaanse 10-jaarsrente schoot met 7 basispunten omhoog naar 1,62%. Maar ook aan de korte kant liepen de rentes op. De markt prijst nu al drie rentverhogingen van 0,25% in voor 2022. Eén in juni, een volgende in september en dan nog ééntje in december. De reële rente (na aftrek van de inflatie) steeg nog sterker dan de nominale rente. De 10-jaars inflatie-gekoppelde rente steeg met 11 basispunten naar -1,01%, het hoogste niveau sinds begin deze maand.

Nasdaq daalt door hogere rente

De hogere reële rente drukte in het laatste uur van de handel op Wall Street vooral de koersen van hooggewaardeerde techaandelen, die juist baat hebben bij een lage reële rente. De Nasdaq verloor na een drukke handelsdag 1,26%. De schade voor de S&P 500-index (-0,3%) viel uiteindelijk wel mee. Bankaandelen (+1,4%) profiteerden juist van de hogere rentes en olie-gerelateerde aandelen (+1,8%) veerden op door de hogere olieprijs (+1%). De Dow Jones Industrial-index (+0,05%) sloot zelfs nog in de plus vanwege de relatief lage weging van techaandelen. 

Voorkeur voor Europese aandelen

Om de hoge inflatie in de VS te beteugelen, verwachten we dat de Fed inderdaad wel eens sneller dan verwacht minder gaat stimuleren. Dat zal vooral in het nadeel zijn van de hooggewaardeerde techaandelen, die zwaar wegen in de Amerikaanse aandelenindices. Met hogere rentes in het vooruitzicht, hebben we dan ook een voorkeur voor Europese boven Amerikaanse aandelen. De dollar is al vooruitgelopen op een iets minder stimulerend beleid van de Fed en noteert 1,125 tegenover de euro. Dat is het hoogste niveau sinds juli vorig jaar. We verwachten dat de dollar nog wel wat sterker kan worden als de Fed inderdaad de geldkraan wat sneller dichtdraait. Oplopende rentes en een sterkere dollar zijn niet gunstig voor opkomende markten. Verder verwachten we dat de volatiliteit (koersbeweeglijkheid) op de financiële markten zal toenemen. 

Duitse rente stijgt ondanks hoge besmettingscijfers

Op de Europese obligatiemarkten werd in het laatste uur van de handel gereageerd op de koersbewegingen op Wall Street. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 4 basispunten naar -0,30%, de reële rente steeg met 7 basispunten naar -2,15%. De stijging van de rente is opvallend, want de zorgen over het aantal nieuwe coronabesmettingen worden steeds groter. In Duitsland liep het aantal nieuwe besmettingen gisteren met ruim 50% op naar het hoogste aantal ooit. Normaal gesproken verwacht je dan dat een 'vlucht naar veilige havens', zoals staatsobligaties, die de rentes omlaag drukt. Dat was gisteren dus niet het geval.  De voorgestelde herbenoeming van Powell woog dus zwaarder. 

We denken niet dat lockdowns winsten zullen drukken

Op de Europese beurzen kwamen vooral Europese techaandelen (-2,3%) onder druk, doordat ook hier de rentes omhoog gingen. Na eerder nog op een winst van 0,4% te hebben gestaan, eindigde de Stoxx Europe 600-index met een verlies van 0,1%. Een onverwacht sterke daling van de index van het consumentenvertrouwen in de eurozone (van -4,8 naar -6,8 punten, -5,5 verwacht) hielp ook niet om de stemming te verbeteren. Overnamenieuws rond Telecom Italia (+30%) was een steun voor de Europese telecomsector (+1,6%). We verwachten vooralsnog niet dat een nieuwe coronagolf en mogelijke lockdowns deze winter de winsten van beursgenoteerde bedrijven onder druk zullen zetten. Hoe vervelend dat ook mag zijn voor bijvoorbeeld de horeca en vrijetijdsector. We verkiezen dan ook aandelen boven obligaties in onze beleggingsstrategieën.

Techaandelen onder druk in Hongkong

Hogere grondstoffenprijzen (o.a. ijzererts +9%) hebben de Australische beurs vanmorgen naar een winst van 0,8% getild. In navolging van de stijgende rentes in de rest van de wereld, is de Australische 10-jaarsrente vanmorgen opgelopen naar 1,88%. De Japanse beurzen zijn vandaag gesloten vanwege een feestdag. Er wordt daarom ook nog niet gehandeld in Amerikaanse staatsobligaties. In Hongkong staan Chinese techbedrijven vandaag weer onder druk, door zorgen over strengere regelgevingen en machtsbeperkende maatregelen door de Chinese overheid. De Hang Seng-index koerst op het moment van schrijven 1,1% lager. De beurzen op het vasteland van China schommelen rond het slot van gisteren. De Kospi-index is in Seoel 0,5% lager gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een licht lagere opening vanmiddag op Wall Street.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder (voorlopige) inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden en de eurozone als geheel. Voor de samengestelde index van de eurozone wordt voor deze maand een daling van 54,2 naar 53 punten verwacht. Zowel de dienstensector als de productiesector heeft naar verwachting een stapje terug gedaan vanwege de oplopende coronagevallen en problemen in de aanvoerketens van productiebedrijven. Een stand van boven de 50 punten wijst overigens nog steeds op aantrekkende economische groei. Ook uit het VK en de VS verwachten we inkoopmanagersindices. Die van het VK wordt redelijk vlak verwacht (van 57,8 naar 57,5 punten), voor de VS wordt voor zowel de diensten- als productiesector een stijging verwacht. Tot nu toe lijkt het aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS minder snel te stijgen dan in Europa. Dat betekent dan wel weer dat de kans toeneemt dat de Fed sneller de geldkraan dichtdraait om de hoge inflatie te beteugelen. 'Elk voordeel heb zijn nadeel'. Fijne dag! Groeten, Simon

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 23 november 2021, 8.18 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.