De beurs vandaag Zorgen om lockdowns ● Hoge inflatie VS ● Druk op Fed neemt toe

donderdag 25 november 2021

De beurs van 25 november 2021 (9.05 uur) Europese beleggers zijn bezorgd over de gevolgen van nieuwe lockdowns voor de economie  In de VS is de inflatie verder opgelopenDaarmee stijgt de kans dat de centrale bank in de VS minder gaat stimuleren

Zorgen om nieuwe lockdowns in Europa

Beleggers waren gisteren bezorgd over nieuwe lockdowns. Die bezorgdheid kwam ook tot uitdrukking in de Ifo-index van het Duitse ondernemersvertrouwen. De index is deze maand gedaald van 100,2 naar 99 punten, zoals verwacht. De deelindex van de vooruitzichten daalde echter iets sterker dan analisten hadden ingeschat, van 95,4 naar 94,2 punten (94,6 verwacht). Hieruit kunnen we opmaken dat de groei in Duitsland richting het einde van het jaar waarschijnlijk zal afzwakken. Na een beweeglijke handelsdag sloot de Stoxx Europe 600-index uiteindelijk met een winstje van 0,09%. Vooral aandelen uit defensieve sectoren zoals vastgoed (+1,9%) en nutsbedrijven (+0,9%) waren gevraagd. Aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen leverden gemiddeld 0,4% in. Het was daarmee de slechtst presterende sector. Op de obligatiemarkt was het voor de verandering vrij rustig. De Duitse 10-jaarsrente daalde 1 basispuntje. De euro werd nog iets zwakker op 1,120 tegenover de dollar, mede door sterke macro-economische cijfers uit de VS. We verwachten dat de euro de komende maanden nog wel iets verder kan verzwakken richting de 1,10.

Kans op minder stimulering in VS stijgt

Gisteren werd bekend dat de favoriete inflatiegraadmeter van de Amerikaanse centrale bank, de Personal Consumption Expenditures (PCE), in oktober met 5% op jaarbasis is gestegen. Dat is iets onder de +5,1% die analisten hadden verwacht, maar wel een stijging ten opzichte van de +4,4% van september en de sterkste stijging in dertig jaar. De kerninflatie, waarin de voedings- en energieprijzen niet worden meegeteld, is vorige maand met 4,1% gestegen. Van de 400 items waarvan de prijsverandering wordt gemeten, waren er 103 die met meer dan 1% zijn gestegen. Dat zijn er meer dan de 74 in augustus en de 62 in september. In de twee jaar voor de pandemie, van januari 2018 tot 2020, was er geen enkel item dat meer dan 1% prijsstijging liet zien. De kans dat de Fed binnenkort de voet van het gaspedaal haalt, is met deze cijfers toegenomen. Uit de gisteren gepubliceerde notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, blijkt dat er flink wat voorstanders zijn van een flexibel beleid. Dit betekent dat het terugschroeven van het opkoopprogramma kan worden versneld en een eerste renteverhoging misschien eerder komt dan gedacht. Beleggers hebben nu voor juni volgend jaar een eerste renteverhoging van 0,25% ingeprijsd. Dat zou dan nog voor het einde van het opkoopprogramma zijn.

Veel minder uitkeringen aangevraagd in VS

Verder werd bekend dat het aantal uitkeringsaanvragen in de VS vorige week is gedaald van 270.000 naar 199.000. Dat is veel minder dan de verwachte 260.000 en het laagste aantal sinds 1969. Nu zullen er wel een aantal redenen zijn waarom het aantal nu ineens zo sterk is afgenomen, onder andere Thanksgiving en Veterans Day worden genoemd, maar het cijfer wijst wel op een verbetering van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal doorlopende aanvragen daalt namelijk ook al maandenlang. Ook de cijfers over het inkomen (+0,5% tegenover +0,2% verwacht) en de uitgaven (+1,3% tegenover +1% verwacht) van Amerikanen wijzen op een sterke economie. Tel daarbij de hoge inflatiecijfers op en je hebt genoeg redenen om te verwachten dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, haar stimuleringsmaatregelen verder zal afbouwen. Dat lijkt ons heel gezond.

Winkelketens kampen met hogere kosten

In aanloop naar een lang weekend (Wall Street is morgen nog wel een halve dag open), maakten beleggers in de VS een pas op de plaats. De S&P 500-index eindigde met een winst van 0,2%, de Nasdaq won 0,44% en de Dow Jones-index sloot vrijwel onveranderd. Een aantal winkelketens, waaronder Nordstrom (-29%) en kledingketen GAP (-24%), werden door beleggers keihard afgestraft voor tegenvallende resultaten en vooruitzichten. De bedrijven waarschuwden voor tekorten en oplopende kosten. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde 3 basispunten naar 1,63%. Dat betekent niet dat de trend naar hogere niveaus is gebroken. Voor eind volgend jaar verwachten we een niveau van boven de 2%. 

Bank of Korea verhoogt rente

In navolging van de centrale bank van Nieuw-Zeeland heeft de Bank of Korea vanmorgen de beleidsrente met 0,25% verhoogd naar 1%. In augustus was al een eerste stap gezet. De verwachting is dat er meerdere zullen volgen. In Seoel daalde de Kospi-index vanmorgen met 0,5%. De meeste andere Aziatische beurzen koersen vanmorgen hoger. De Nikkei-index is in Tokio 0,7% hoger gesloten en de Hang Seng-index wint 0,3% in Hongkong. De beurs van Shanghai is 0,2% lager gesloten, terwijl de Australische beurs 0,1% hoger is geëindigd, onder andere gesteund door een herstel van de grondstoffenprijzen. In futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wordt vandaag wel gewoon gehandeld. Die noteren vanmorgen hoger.

Agenda van vandaag

Definitieve groeicijfers over het derde kwartaal uit DuitslandProducentenprijscijfers uit Spanje

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 25 november 2021, 8.21 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.