De beurs vandaag Forse verliezen op Aziatische beurzen ● Schrik door nieuwe coronavariant ● Te vroeg voor conclusies

vrijdag 26 november 2021

De beurs van 26 november 2021 (8.46 uur) Aziatische aandelenbeurzen verliezen enkele procenten Schrikreactie door de nieuwe zeer besmettelijke en dodelijke virusvariant...... maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken 

Met dreigende nieuwe lockdownmaatregelen voor de deur lijkt het voor veel winkeliers nog een hele uitdaging te worden om in de laatste maand van dit jaar ‘zwarte cijfers’ te kunnen schrijven en dus op een positief jaarresultaat uit te komen. De berichten over de nieuwe, zeer besmettelijke en dodelijke Zuid-Afrikaanse coronavariant, beloven niet veel goeds. 

Geen Black maar 'Red Friday' in Azië

Op de Aziatische beurzen is het vandaag daardoor 'Red Friday': zorgen over de nieuwe coronavariant (voorlopige naam: B.1.1.529), maken beleggers kopschuw waardoor de aandelenkoersen dalen en dus rood kleuren op de koersenborden. De MSCI All Country Asia Pacific-index staat tussentijds op een verlies van 1,8% en is op weg naar het grootste dagverlies sinds maart. Mede door een sterkere Japanse yen, die gevraagd is als ‘veilige haven’, verliest de Nikkei-index in Tokio 2,5%. Een sterke munt is namelijk negatief voor exportbedrijven. De Hang Seng-index in Hongkong staat 2,4% lager. De koersen van Chinese tech-aandelen hebben het extra zwaar te verduren, nadat de Chinese overheid taxidienst Didi heeft opgedragen zijn notering op Wall Street te beëindigen.

Koersuitslagen mogelijk groot door lang Thanksgiving-weekend VS

Inmiddels heeft een aantal landen de vliegverbindingen met Zuid-Afrika uit voorzorg tijdelijk gestaakt. Toch gebeurde dat niet tijdig genoeg om te voorkomen dat het virus in Hongkong is opgedoken, via reizigers uit Zuid-Afrika. Nu zijn we al wel wat gewend en kunnen we redelijk omgaan met verschillende varianten, waaronder de delta-variant, maar de schrik zit er vanmorgen goed in bij beleggers. Bovendien zijn de Amerikaanse beurzen vandaag slechts een halve dag open. In de VS genieten veel handelaren van een extra lang weekend, waardoor de omzetten laag zijn en koersuitslagen extra groot kunnen uitvallen.

Schrikreactie om nieuwe coronavariant…

Alle Aziatische beurzen staan vanochtend op verlies. Ook de grondstoffenprijzen dalen, vanwege de angst voor een economische-groeivertraging. De prijs van een vat ruwe olie daalt 2,4% naar net iets boven de $80 per vat Brentolie (gunstig voor de inflatie). De prijs van ijzererts daalt met bijna 6%: de schrik zit er goed in. Veilige havens zoals staatsobligaties worden opgezocht, waardoor de Amerikaanse tienjaarsrente ruim 9 basispunten daalt naar 1,54%. Ook hier geldt dat de lage handelsvolumes de koersbeweging versterken. De Australische tienjaarsrente daalt met ruim 13 basispunten naar 1,74%. De rentes op Europese staatsobligaties zullen straks bij de opening ook flink omlaag gaan. De futures (termijncontracten) op de belangrijke Amerikaanse aandelenindices (waarin wel kan worden gehandeld) staan op een verlies van tussen de 0,4% (Nasdaq) en de 2,4% (Russell 2000-index). De Europese beurzen zullen naar verwachting tussen de 1,5% en 2% lager van start gaan. 

… maar nog te vroeg om conclusies te trekken

Het is op dit moment nog veel te vroeg om conclusies te trekken over de impact van de nieuwe coronavariant. We hebben al eerder te maken gehad met nieuwe virusvarianten en vaak is de economische schade uiteindelijk beperkt gebleken. Het is dan ook erg voorbarig om in paniek te raken. Overdreven koersreacties bieden wellicht mooie koopkansen.

Agenda van vandaag

Italiaanse vertrouwenscijfers Nieuws over de nieuwe coronavariant en mogelijke lockdowns 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 26 november 2021, 8.04 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.