De beurs vandaag Beurzen herstellen ● Twijfels blijven ● Duitse inflatie stijgt

dinsdag 30 november 2021

De beurs van 30 november 2021 (9.12 uur) Beurzen herstelden gisteren van de klap op vrijdag veroorzaakt door de omikronvariantTwijfels of vaccins voldoende bescherming bieden tegen nieuwe variant: beurzen dalen weerMet 5,2% is de inflatie in Duitsland in november hoger dan verwacht 

Herstel op Europese beurzen

Gisteren herstelden de Europese beurzen van de schrik van vrijdag. Hoewel er nog weinig bekend is over de omikronvariant van het coronavirus, ebde de vrees voor grootschalige lockdowns wat weg. Met een stijging van 0,7% herstelde de Stoxx Europe 600-index voor een deel van de sterkste daling in meer dan een jaar. Bij hoge omzetten stegen alle Europese beurzen, maar vielen de winsten in het laatste uur van de handel wel wat terug. 'Thuisblijfaandelen’ werden weer van de hand gedaan en olie-gerelateerde aandelen (+2,3%) profiteerden van een herstel van de olieprijs (+1%) na de val van vrijdag. De Russische beurs herstelde, mede door de zware weging van grondstofaandelen, met ruim 3%. De AEX-index steeg 0,7%. 

Twijfels over bescherming tegen nieuwe virusvariant

Net als de Europese beurzen herstelde ook Wall Street gisteren. De S&P 500-index steeg 1,3%, de Dow Jones 0,7% en de Nasdaq boekte een winst van 1,9%. Toch was het herstel, net als in Europa, bescheiden. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met slechts 3 basispunten naar 1,50%, wat aangeeft dat de 'veilige havens' niet massaal werden verlaten. Dat niet alle zorgen over de omikronvariant bij beleggers ineens zijn verdwenen, zien we vanmorgen op de Aziatische beurzen. Na een hogere opening staan de meeste beurzen er nu in het rood. De topman van vaccinfabrikant Moderna denkt dat de huidige vaccins niet genoeg bescherming bieden tegen de nieuwe variant en dat er een nieuw vaccin moet worden ontwikkeld. De topman van Pfizer denkt binnen 100 dagen een aangepast vaccin beschikbaar te kunnen hebben. Ook tegen deze variant en volgende varianten, zullen vast vaccins worden ontwikkeld. Dat neemt niet weg dat sommige sectoren, zoals de reis- en vrijetijdssector, opnieuw hard geraakt kunnen worden door maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen. 

Duitse inflatie hoger dan verwacht

In Europa stegen de rentes op staatsobligaties gisteren over een brede linie. De Duitse 10-jaarsrente sloot 2 basispunten hoger op -0,32%, mede door Duitse inflatiecijfers. De consumentenprijzen bij onze oosterburen zijn deze maand met 0,2% gedaald ten opzichte van oktober, iets minder dan de verwachte -0,4%. Op jaarbasis bedraagt de stijging 5,2%, meer dan de verwachte +5% en de +4,5% in oktober. Het is de sterkste stijging in bijna 30 jaar. Hogere energieprijzen en een lage vergelijkingsbasis met vorig jaar zijn, naast de problemen in de toeleveringsketens, de belangrijkste oorzaken van de sterk gestegen prijzen. Verwacht wordt dat de inflatiedruk volgende maand afneemt vanwege een gunstigere vergelijking met vorig jaar. Dat neemt niet weg dat de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om het obligatie-opkoopprogramma terug te schroeven, toeneemt.

Chinese economie trekt aan

In China is zowel de inkoopmanagersindex van de productiesector (van 49,2 naar 50,1 punten, 49,7 verwacht) als die van de dienstensector (van 52,4 naar 52,3 punten, 51,5 verwacht) deze maand hoger uitgekomen dan verwacht. Hierdoor is de samengestelde index gestegen van 50,8 naar 52,2 punten, wat wijst op aantrekkende economische groei van de tweede economie van de wereld. Dit zijn cijfers van voor de uitbraak van de omikronvariant, maar toch. Ondanks deze meevallende macro-economische cijfers heerst vanmorgen in Hongkong vooral twijfel over de gevolgen van mogelijk strengere lockdowns. De Hang Seng-index noteert 1,8% lager. De beurs van Shanghai schommelt rond het slot van gisteren. 

Bedrukte stemming in Azië

De Japanse Nikkei-index is vanmorgen 1,6% lager gesloten, mede door een sterkere wisselkoers van de yen en tegenvallende industriële-productiecijfers van oktober (+1,1% tegenover +1,9% verwacht). De Kospi-index is in Seoel 2,4% lager gesloten. De Australische beurs boekte daarentegen een winst van 0,2%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven tussen de 0,5% (Nasdaq) en de 1% (Dow Jones) in de min en wijzen op een lager opening van Wall Street vanmiddag.

Agenda van vandaag

Inflatiecijfers van november uit de eurozone. Verwachting: +4,5% en +2,3% voor de kerninflatie (exclusief voedings- en energieprijzen). Huizenprijscijfers uit de VSIndex van het consumentenvertrouwen in de VS van de Conference Board. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 30 november 2021, 8.29 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.