De beurs vandaag Valt omnikron mee? ● koersdaling in VS na speech Fed-voorzitter ● volgen beurzen Europa?

donderdag 2 december 2021

De beurs van 2 december 2021, 9.27 uur Ziekteverloop bij omnikronvariant lijkt relatief mildFed-voorzitter hint in speech op sneller dichtdraaien geldkraanDaling beurzen VS, naar verwachting vandaag ook in Europa

De zorgen over de omikronvariant verdwenen gisteren even van de Europese beurzen, nadat de wereld-gezondheidsorganisatie WHO berichtte dat de bestaande coronavaccins waarschijnlijk effectief genoeg zijn tegen de nieuwe variant en het niet nodig is om volledig nieuwe vaccins te ontwikkelen. Aanpassingen van bestaande lijkt voldoende. Ook lijkt het ziekteverloop bij de omnikronvariant tot nu toe mild. Is alle ophef dan toch een storm in een glas water? De tijd zal het leren. 

Beleggers op Wall Street nerveus

Op Wall Street was de stemming in de eerste handelsuren optimistisch, mede dankzij een gunstig arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP (534.000 nieuwe banen in de VS tegenover 525.000 verwacht) en een hoge stand van de inkoopmanagersindex van de Amerikaanse productiesector. Deze ISM Manufacturing Index is in november gestegen van 60,8 naar 61,1 punten. De opgewekte beursstemming kantelde echter na de verklaring van centrale-bankvoorzitter Jerome Powell, die (net als dinsdag) in zijn uiteenzetting voor het Amerikaanse Congres erop hintte dat de ‘Fed’ de geldkraan sneller dan eerder gedacht dichtgaat. En dat leidde tot nervositeit onder beleggers. Door de vraag naar ‘veilige’ Amerikaanse staatsobligaties daalde tienjaarsrente in de VS naar 1,40%. 

Koersdaling in Europa verwacht na daling Wall Street gisteren

De Amerikaanse tienjaarsrente staat na een gemengde beursdag in Azië inmiddels 5 basispunten hoger op 1,45% en de futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan nu rond de 0,8% hoger dan het slot van gisteren. Wall Street zal vanmiddag dan ook naar verwachting hoger openen. Dat geldt niet voor de Europese beurzen, die nog wat moeten 'inhalen' van het verlies van gisteravond op Wall Street. Zo werkt dat nu eenmaal op de markten. De Duitse DAX en de Nederlandse AEX-index zullen naar verwachting rond de 1% lager openen. Maar als de futures op de Amerikaanse indices (zoals nu) ruim in de plus blijven staan, kan het verlies op de Europese beurzen vandaag beperkt blijven.  

Agenda van vandaag

Producentenprijs-inflatiecijfers van de eurozone in oktober De wekelijkse hoeveelheid uitkeringsaanvragen in de VS (240.000 verwacht)

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 2 december 2021, 8.26 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.