Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Carrefour Carrefour - Identieke omzet in thuisland Frankrijk lager dan gehoopt

donderdag 2 december 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120172 EUR 10.7 3.51 Duurzaam Dagelijkse consumentengoederen

Identieke omzet in thuisland Frankrijk lager dan gehoopt

Een vrij groot inkoopprogramma van eigen aandelen (maar liefst 4% van de uitstaande aandelen worden uit de markt gehaald dit jaar) moet de resultaten dit jaar ondersteunen. Na het topjaar 2020 is het dit jaar in vrijwel alle regio's minder. Mensen geven hun geld nu ook weer uit aan uit eten gaan en niet alleen maar eten voor thuis.

Profiel

Het Franse winkelbedrijf Carrefour is na Walmart de grootste supermarktketen ter wereld. Het heeft een sterke positie in Frankrijk en in de rest van West-Europa met winkeltypes als supermarkten, hypermarkten en discountzaken, verder is het actief in Latijns-Amerika. Het bedrijf behaalde over 2020 €79,7 mld aan omzet.

Identieke omzet in thuisland Frankrijk lager

Carrefour boekte een hogere omzet in het derde kwartaal en blijft vasthouden aan de doelstelling voor de vrije kasstroom voor het gehele jaar. Dat bleek 21 oktober tijdens de presentatie van de cijfers. De Franse kruidenier boekte een omzet van €20,47 mld, een stijging van 0,8% op identieke basis. Analisten rekenden gemiddeld op €20,20 mld. Op gerapporteerde basis, steeg de omzet 4%. In Frankrijk, de belangrijkste markt, bedroeg de omzet €9,88 mld. Op identieke basis is dat 0,3% minder, maar vrijwel in lijn met de analistenconsensus. In het thuisland werd de omzet uit de hypermarkten tijdelijk beïnvloed door de invoering van een coronapas, die de toegang tot grote winkelcentra van half augustus tot eind september beperkte. In de rest van Europa daalde de identieke omzet met 1,2%, terwijl deze in Latijns-Amerika met 7,3% steeg. Op basis van de resultaten van juli-september bevestigde het bedrijf zijn doelstelling voor de netto vrije kasstroom van naar verwachting "ruim" boven de €1 miljard dit jaar. Carrefour voegde eraan toe de inflatie nauwlettend in de gaten te houden, maar verwacht vooralsnog niet dat de inflatie een wezenlijke invloed zal hebben op de prestaties.

Waardering

De waardering van Carrefour is op dit moment bijna 11 keer de winst voor het lopende jaar, lager dan de gemiddelde waardering van de laatste jaren en ook veel lager dan de waardering van veel concurrenten. Het bedrijf heeft met bijna 3,22% een hoger dan gemiddeld dividendrendement.

Kansen

  • Carrefour is eerder dan grote concurrenten Tesco en Walmart wereldwijd gaan uitbreiden en heeft daardoor in de opkomende markten China en Brazilië ook een groter marktaandeel dan deze concurrenten.
  • Nu grote beleggers en hedgefunds actiever worden in hun belangenbehartiging, groeit de kans op maatregelen van Carrefour om waarde te creëren voor de aandeelhouders (dividendverhoging, inkoop eigen aandelen).

Risico's

  • Het concern heeft al jarenlang last van een kwakkelende thuismarkt. Belangrijkste problemen: een teruglopend aantal klanten (door het imago duur te zijn) en teleurstellende prestaties in het segment non-food. Diverse herstructureringsmaatregelen hebben deze negatieve trend tot dusverre niet kunnen keren.
  • Carrefour is actief in 26 verschillende landen en heeft een grote blootstelling aan valutaschommelingen.
  • De ESG risk rating van het concern is nu medium. Het ratingsbureau Sustainalitics zou een downgrade overwegen als de stakingen van de werknemers escaleren en een aanzienlijk operationeel risico voor de onderneming gaan worden of als blijkt dat de onderneming stelselmatig de rechten van werknemers schendt of anti-vakbondsactiviteiten ontplooit.
  

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 11,6 op Carrefour 2,3 8,36 8,38 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 11,6 op Carrefour 2,3 8,36 8,38 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen