De beurs vandaag Bitcoin verliest 20% ● lagere waarderingen te verwachten ● tienjaarsrente VS daalt fors

maandag 6 december 2021

De beurs van 6 december 2021, 9.21 uur Bitcoin en andere cryptomunten vrijdagnacht fors lagerWaarderingen onder druk als centrale banken geldkraan dichtdraaien‘Vlucht naar veiligheid’: vraag naar staatsobligaties leidt tot daling tienjaarsrente VS

In het sinterklaasweekend, dat normaal gesproken alleen spannend is voor kleine kinderen, was er naast de Formule 1-race meer spektakel. In de nacht van vrijdag op zaterdag stortte namelijk de koers van de bitcoin in. Binnen een uur ging de koers van de bekendste cryptomunt met bijna 20% onderuit, om daarna weer iets te herstellen. Andere cryptomunten werden in het kielzog mee omlaag gezogen. Wat de aanleiding voor de plotselinge koersdaling was, is niet helemaal duidelijk. 

Geldkraan gaat langzaam maar zeker dicht

Een veelgehoorde verklaring is dat de omikronvariant van het coronavirus de boosdoener is en dat beleggers daarom wat gas terugnemen. Dat is naar onze mening niet de enige en zeker niet de belangrijkste reden. De koerswijziging van de centrale banken is de belangrijkste oorzaak voor het verdwijnen van de ‘fantasie’ uit sommige koersen. Er komt immers een einde aan een lange periode van sterke economische stimulering ('gratis geld’) door de centrale banken: de geldkraan wordt langzaam dichtgedraaid. Die gaan namelijk minder obligaties opkopen, waardoor er minder kapitaal in de economie wordt gepompt. 

Beleidswijziging centrale banken beïnvloedt waarderingen

In de afgelopen twee jaar hebben we veel geld naar allerlei (uit)hoeken van de financiële markten zien stromen, op jacht naar rendement. Daarbij zijn sommige koersen gigantisch gestegen en leken waarderingen er niet toe te doen, omdat de rente laag of negatief was. Dat beeld is aan het veranderen nu de centrale banken langzaam maar zeker de geldkraan dichtdraaien om de hoge inflatie te beteugelen. Dat gaat een weerslag hebben op de waardering van financiële instrumenten. 

Stoxx Europe 600-index vrijdag van +0,8% naar – 0,6%

Na een wisselvallige (‘volatiele’) handelsdag eindigden de Europese beurzen vrijdag met verlies. De Stoxx Europe 600-index sloot de dag af met een verlies van 0,6%, na eerder op de dag nog op een winst van 0,8% te hebben gestaan. Het is de derde verliesweek op rij voor deze brede Europese index. Aandelen uit de sector energie (+0,7%) profiteerden vrijdag nog wel van een stabiele olieprijs. IT-aandelen (-1%) waren de grootste verliezers op de Europese beurzen. Dat was een signaal dat beleggers niet zozeer bang zijn voor de omikronvariant (waar IT- en andere ‘thuisblijfbedrijven’ juist van zouden kunnen profiteren) maar voor lagere waarderingen als gevolg van hogere rentes. Toch daalden de rentes op eurostaatsobligaties vrijdag. Door de ‘risk-off’-stemming daalde de Duitse tienjaarsrente met 2 basispunten naar -0,39%. 

Sterke economische cijfers verminderen noodzaak Fed-stimulering

Dat zagen we vrijdag ook op Wall Street. Niet de angst voor de omikronvariant, maar de vrees dat de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, misschien sneller dan eerder verwacht de geldkraan zal dichtdraaien, leidde tot een verkoopgolf op de beurzen en een ‘vlucht naar veilige havens’ (zoals staatsobligaties). De kans is namelijk groot dat de Fed haar obligatie-opkoopprogramma sneller zal terugschroeven en de beleidsrente eerder zal verhogen om de inflatie te beteugelen. Hiermee wordt een belangrijke pijler (de beschikbaarheid van kapitaal) onder de financiële markten verzwakt. Deze markten zullen de komende twaalf maanden dan ook volatieler (beweeglijker) worden. Door de vlucht naar veilige havens zoals staatsobligaties eindigde de Amerikaanse tienjaarsrente vrijdag maar liefst tien basispunten lager op 1,34%. Een flink overdreven reactie naar onze mening.

Agenda van vandaag

Duitse fabrieksorders winkelverkoopcijfers uit Italië

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 6 december 2021, 8.26 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.