De beurs vandaag Omnikron lijkt mee te vallen ● China gaat economie stimuleren ● IT-aandelen onder druk

dinsdag 7 december 2021

De beurs van 7 december 2021, 9.32 uur Omnikronvariant coronavirus lijkt relatief milde klachten te gevenChina gaat economie stimuleren door banken makkelijker te laten uitlenen IT-aandelen onder druk in Europa

Positieve berichten uit Zuid-Afrika over de omikronvariant, die tot nu toe niet tot een grote toestroom bij de ziekenhuizen leidt en slechts milde klachten bij besmette personen lijkt te veroorzaken. Na alle eerdere coronavirusvarianten, waarvan de deltavariant op dit moment nog de meest voorkomende is, lijkt de omikronvariant minder schadelijk dan gevreesd, al is daar nog wel veel onzekerheid over. Zolang de omikronvariant slechts tot vertraging van het economische-groeiherstel leidt en niet tot afstel daarvan, vinden we aandelen de meest aantrekkelijke beleggingscategorie. Voorwaarde is wel dat de centrale banken de geldkraan niet te snel dicht zullen draaien. Dat is naar onze mening het grootste risico voor 2022. 

Chinese banken kunnen iets makkelijker uitlenen

Het beurssentiment kreeg gisteren steun van het bericht dat de Chinese centrale bank de 'reserve requirement ratio' (RRR) vanaf volgende week zal verlagen met 0,5 procentpunt. Dit betekent dat banken makkelijker geld kunnen uitlenen omdat zij daartegenover iets minder kapitaal hoeven aan te houden. Deze versoepeling werd al verwacht en is onder andere bedoeld om de geplaagde vastgoedsector in China wat steun te bieden. 

Optimisme in Europa, maar IT-aandelen onder druk

Ondanks flink tegenvallende cijfers over Duitse fabrieksorders in oktober (-6,9% tegenover -0,3% verwacht) overheerste gisteren optimisme de stemming op de Europese aandelenbeurzen. De Duitse hoofdindex DAX steeg 1,4% in Frankfurt. Vooral koersen van reisgerelateerde bedrijven, zoals uit de luchtvaartsector, herstelden na de klap van vorige week. Er is hoop dat de nieuwe lockdowns minder streng zullen zijn dan gevreesd. Maar de koersen van 'thuisblijfaandelen', zoals maaltijdbezorgers en tech-bedrijven, lagen daarentegen onder druk. De Stoxx Europe 600-index steeg gisteren 1,3%. Alleen aandelen uit de IT-sector (-0,3%) eindigden in de min. Dat zagen we ook terug op het Damrak, waar de AEX-index wel 0,8% herstelde maar ASML, ASMI en BESI procenten lager sloten. 

Agenda van vandaag

Nederlandse inflatiecijfers Duitse industriële-productiecijfers ZEW-index (verwacht: daling van 12,5 naar 5,7 punten) 3e-kwartaalgroei eurozone (+3,7%)

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 7 december 2021, 8.23 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.