De beurs vandaag Inflatie VS blijft hoog ● Apple richting $3 biljoen ● opvallende rentestijging

donderdag 9 december 2021

De beurs van 9 december 2021, 8.55 uur
  • Groot aantal vacatures wijst op toenemende inflatiedruk in de VS als gevolg van loonstijging
  • Apple (+2,3%) is hard op weg naar een beurswaarde van $3000 miljard
  • Obligatierentes stijgen in aanloop naar vergaderingen centrale banken 

Groot aantal vacatures wijst op aanhoudend hoge inflatie VS

Het aantal openstaande vacatures in de VS is in oktober gestegen tot boven de 11 miljoen. Dat is ruim meer dan de verwachte 10,5 miljoen en gaat weer richting het recordniveau van voor de zomer. Er is dus een enorme vraag naar personeel, maar bedrijven kunnen er niet aan komen. Hierdoor zullen de lonen naar verwachting verder stijgen, waardoor de inflatiedruk hoog blijft en de Fed mogelijk sneller de geldkraan dicht zal draaien. De obligatierentes liepen dan ook verder op. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 5 basispunten naar 1,52%, de 30-jaarsrente kreeg er 9 basispunten bij op 1,89%. 

Apple ruim drie keer zo groot als Nederlandse economie

Een steilere rentecurve (oplopende verschillen tussen de rentes op obligaties met verschillende looptijden) is goed voor de winstgevendheid van banken (-0,46%), maar die profiteerden daar gisteren vreemd genoeg niet van op Wall Street. Het waren vooral aandelen uit de sector communicatiediensten (+0,75%) en gezondheidszorg (+0,74%) die ervoor zorgden dat de S&P 500-index na een beweeglijke handelsdag een winst boekte van 0,3%. De Nasdaq klom 0,64% en de Dow Jones-index bleef met een winst van 0,1% iets achter. Apple (+2,3%) sloot op een nieuwe recordstand en is op weg om als eerste bedrijf in de wereld naar een beurswaarde van $3000 miljard te gaan. De teller staat nu op $2,87 biljoen, ruim drie keer het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. Bizar, als je erover nadenkt. De volatiliteitsindices van zowel de obligatiemarkt (MOVE-index) als die van de aandelenmarkt (VIX index) daalden met zo'n 9%. Een signaal dat de nervositeit bij beleggers wat afneemt, voor zolang het duurt. We verwachten namelijk dat de financiële markten voorlopig nog wel beweeglijk zullen blijven.

Obligatierentes stijgen vooruitlopend op vergaderingen centrale banken

Opvallend was gisteren de heftige beweging op de obligatiemarkt. In de ochtendhandel daalden de rentes op eurostaatsobligaties nog wat, maar in de middag draaiden ze over een brede linie omhoog. De Duitse 10-jaarsrente steeg ruim 6 basispunten naar -0,31%. In tegenstelling tot op de aandelenbeurzen, die in Europa gisteren daalden, zagen we op de obligatiemarkt dus wel een 'risk-on'-beweging. Blijkbaar hebben obligatiebeleggers vertrouwen dat de vaccins werken tegen nieuwe coronavarianten en zien zij weinig gevaar voor de economische groei. Dat maakt ze ook wat nerveuzer voor het verwachte minder stimulerende beleid van centrale banken. Volgende week weten we wat de Amerikaanse (Fed) en Europese centrale bank (ECB) van plan zijn. Obligatiebeleggers anticiperen, gelet op de beweging van gisteren, op het terugschroeven van de obligatie-opkoopprogramma's. Dat is ook wat wij verwachten en dat betekent dus hogere kapitaalmarktrentes en lagere obligatiekoersen. Daarom handhaven we de onderweging van obligaties in onze beleggingsstrategieën ten gunste van een overweging van aandelen en grondstoffen. Een uitgebreide toelichting en onze visie lees je in het ING Maandbericht beleggen van december dat gisteren is gepubliceerd. 

Agenda van vandaag

  • Duitse handelscijfers
  • Wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS (verwacht: 220.000 nieuwe aanvragen, rond het laagste aantal sinds de pandemie).

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 9 december 2021, 8.15 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.