Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Just Eat Takeaway Just Eat Takeaway - Regio VK snelste groeier; wel weer hoge kosten

donderdag 23 december 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0012015705 EUR 0 0 Duurzaam Duurzame consumentengoederen

Regio VK snelste groeier; wel weer hoge kosten

Ceo Jitse Groen spreekt zelf van een hoge groei, maar die is niet hoog genoeg voor enkele grote aandeelhouders. Bijvoorbeeld voor de activistische belegger die al eerder in opstand kwam en verbeterpunten ziet, Cat Rock. Die heeft zijn aandelenbelang begin december nog verhoogd naar 6,96% en is na Jitse Groen (7%) nu de grootste aandeelhouder. Er lijkt een flinke onderwaardering te zitten in het aandeel ten opzichte van een concurrent als Doordash (365 keer de getaxeerde winst van 2021). Groen zal zelf snel moeten ingrijpen, anders zullen anderen dat doen.

Dominante Europese speler in maaltijdbezorging

Just Eat Takeaway is actief in de snelgroeiende markt van bezorgde maaltijden, waarin het fungeert als online marktplaats voor de verkoop en bezorging van maaltijden. Het concern is momenteel actief in negen landen in Europa en opereert onder lokaal bekende merken als Thuisbezorgd.nl, Pizza.be en Lieferando.de Just Eat en GrubHub. Het concern is marktleider in de volgens het bedrijf belangrijke (‘leading’) markten Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk en Polen. Buiten deze vijf landen is Takeaway.com ook nog actief in Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Roemenië en Zwitserland (de ‘actieve’ markten). Volgens zijn eigen inschatting is Takeaway.com in continentaal Europa op het gebied van online marktplaatsen voor bezorgmaaltijden momenteel marktleider.

Hoe verdient het concern zijn geld?

De inkomsten van Just Eat Takeaway zijn voornamelijk afkomstig van commissies op de via zijn platform bestelde maaltijden, en in mindere mate van fees voor de verwerking van onlinebetalingen. Takeaway.com ontvangt een commissie per bestelling, doorgaans een percentage van de brutowaarde. De percentages verschillen per land. In Nederland bedraagt de commissie circa 12% plus administratiekosten, in Duitsland zo’n 10% en in andere landen 8 à 11%. Doorgaans leveren de restaurants zelf de maaltijden. Sinds januari 2016 introduceerde Takeaway.com eigen bezorgdiensten in een aantal geselecteerde steden in Nederland, Duitsland en Oostenrijk, waarbij het zich richtte op restaurants zonder eigen bezorgingsdienst. Als restaurants gebruik maken van de logistieke diensten van het concern, variëren de tarieven van zo’n 25% tot 30%.

Lagere ordergroei dan in het tweede kwartaal, met name de VS stelt teleur

Just Eat Takeaway heeft in het derde kwartaal de ordergroei aanzienlijk zien vertragen, maar handhaaft de outlook voor 2021. Dit bleek 13 oktober uit een update van de maaltijdbezorger. Just Eat Takeaway verwerkte bijna 266 mln bestellingen in het derde kwartaal, een groei van 25% ten opzichte van een jaar eerder. Analisten hadden echter op 285 mln bestellingen gerekend. In het tweede kwartaal bedroeg de groei op jaarbasis nog 37%. In het Verenigd Koninkrijk alleen al werden door Just Eat meer dan 200 mln bestellingen verwerkt in de eerste negen maanden van dit jaar, in het derde kwartaal was er sprake van een groei van 51%. In de VS liepen de bestellingen met slechts 3% op, dus de dure overname van Grubhub betaalt zich nog niet snel terug. De oud-ceo en oprichter van dat bedrijf is toevallig net opgestapt. In Duitsland bedroeg de groei 35%, lager dan de consensusverwachting van 40%. De groeiende concurrentie pakt marktaandeel af. In Nederland groeide het aantal bestellingen met 16%. De bruto transactiewaarde bedroeg afgelopen kwartaal €6,8 mld, een stijging van 23% ten opzichte van een jaar eerder. De outlook voor heel 2021 werd gehandhaafd. De maaltijdbezorger mikt nog steeds op een ordergroei van 45% op jaarbasis en een bruto transactiewaarde van €28 tot €30 mld. De aangepaste EBITDA-marge ten opzichte van de bruto transactiewaarde zal tussen 1% en 1,5% negatief zijn.

Waardering

Just Eat Takeaway vindt op dit moment de groei van het concern belangrijker dan de winst. Het doet veel overnames en investeringen. Het is daarom praktisch niet mogelijk een koerswinstverhouding te berekenen. Het zag er naar uit dat het concern vanaf 2021 winstgevend zou zijn, maar er kwam weer een kostbare overname voorbij die dit voorkomt. Wie weet nu in 2022?

Kansen

  • Restaurants kiezen de marktplaats die toegang biedt tot het grootste aantal bestellingen, waardoor telkens meer restaurants zich bij de grootste aansluiten. Dat vergroot weer de keuze voor consumenten, wat het concentratie-effect verder versterkt.
  • Just Eat Takeaway heeft een fors marktaandeel in de belangrijkste markten. In Nederland is dit meer dan 90% en in Duitsland meer dan 40%.
  • Just Eat Takeaway verwacht dat de onlinemarkt voor bezorgmaaltijden flink zal groeien als gevolg van veranderend consumentengedrag, voortdurende verstedelijking, toenemend gebruik van internet, een sterkere penetratie van smartphones en andere mobiele toestellen en toenemende erkenning door restaurants en consumenten van de toegevoegde waarde van online marktplaatsen voor bezorgmaaltijden.

Risico's

  • Er komt veel branchevreemde concurrentie aan. Vooral Uber, met zijn Uber Eats, lijkt bijvoorbeeld een geduchte concurrent te worden. Ook verenigen veel restaurants zich om eigen bezorgdiensten op te zetten vanwege de hoge tarieven.
  • In zijn bestaan heeft Just Eat Takeaway nog nooit dividend uitgekeerd. Het concern wil toekomstige winsten gebruiken voor groei en de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten. Het verwacht daarom ook in de nabije toekomst nog geen dividend uit te keren.
  • De totale blootstelling van het bedrijf aan ESG-risico's is gemiddeld en ligt iets boven het gemiddelde van de subsector. Bedrijfsethiek, gegevensbescherming en -beveiliging en menselijk kapitaal zijn belangrijke ESG-kwesties.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 14,14 op Just Eat Takeaway 3,7 0,48 0,49 +9,32 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 14,14 op Just Eat Takeaway 3,7 0,48 0,49 +9,32 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 21,27 op Just Eat Takeaway 4,1 0,44 0,00 -8,94 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 21,27 op Just Eat Takeaway 4,1 0,44 0,00 -8,94 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Just Eat Takeaway bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.