Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Aalberts Industries Aalberts Industries - Duurzame trends worden sterker, maar industriele niches nog relatief zwak

dinsdag 4 januari 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852564 EUR 21.1 1.55 Duurzaam Industriegoederen

Duurzame trends worden sterker, maar industriele niches nog relatief zwak

De operationele resultaten van Aalberts blijven indrukwekkend. Aalberts ondervindt momenteel tegenwind in de industriële eindmarkt door de zwakke economische ontwikkelingen wereldwijd, maar het concern is volgens ons goed gepositioneerd om het marktaandeel verder uit te breiden door zowel autonome groei als overnames. De vraag uit de duurzame eindmarkten is daarentegen fors toegenomen.

Groot in aluminium

Aalberts Industries is een industrieel toeleverancier dat voornamelijk aluminium gebruikt in zijn producten. Aalberts heeft circa 15.000 medewerkers in 30 landen. Het bedrijf biedt geïntegreerde leidingen en meerlagige systemen, warmte- en oppervlaktebehandeling, hydraulische stroming- en vloeistofregeling, geavanceerde mechatronica en andere gerelateerde producten. De geografische omzetverdeling is: West- en Noord-Europa 59%, Noord-Amerika 25%, Oost-Europa 10% en het Midden-Oosten, Azië en Afrika 6%. Het concern behaalde in 2020 een omzet van €2,6 mld en een aangepaste nettowinst van €117 mln.

Meer focus en minder eindmarkten

Eind 2019 kondigde het concern een nieuwe strategie aan: ‘Focused Acceleration’. Onder deze nieuwe strategie gaat Aalberts werken met minder producten en minder eindmarkten. Daarmee brengt het concern meer focus aan, wat de winstgevendheid van het bedrijf ten goede komt. Het concern is ingedeeld in vier divisies: Instalation technology (leidingsystemen; 39% omzet), Material technology (oppervlaktetechnologieën; 26%), Climate technology (hydraulische stroomregeling; 24%) en Industrial technology (vloeistofregeling, geavanceerde mechatronica; 11%). Aalberts bedient met deze producten klanten in vier eindmarkten: milieuvriendelijke gebouwen (58% omzet), industriële niches (20%), duurzaam transport (14%) en de halfgeleiderindustrie (8%). Daartoe behoren bijvoorbeeld ook de automobielindustrie, de olie- en gassector en de turbine- en luchtvaartindustrie. Kortom, Aalberts is een cyclisch bedrijf dat zich onderscheid door te focussen op unieke technologieën.

Sterke resultaten. Kostenstijging heeft weinig invloed op marges

Aalberts presenteerde op 22 juli sterke resultaten over de eerste jaarhelft. De organische omzet steeg 20,1% (+6,4% tegenover 2019) naar €1,5 mld. Analisten hadden gemiddeld een stijging verwacht van 12%. Ook de aangepaste EBITA viel mee en steeg met 86% naar €226 mln (verwacht: €170 mln) en de marge steeg 540 basispunten (bp) naar 14,9% (doelstelling: meer dan 14%). De aangepaste nettowinst verdubbelde naar €169 mln en de vrije kasstroom kwam uit op €90 mln. Het orderboek is in de eerste jaarhelft met 59% op jaarbasis gegroeid (+66% tegenover 2019), hoofdzakelijk door een aanhoudend groeiende vraag uit de eindmarkten van milieuvriendelijke gebouwen, duurzaam transport en halfgeleiders. Ook lijkt de vraag vanuit de industriële subsectoren nu wat beter op gang te komen, al is die nog steeds op een relatief laag niveau. De nettoschuld voor de IFRS-16-norm (nieuwe boekhoudregels wat betreft leases) steeg gedurende de eerste jaarhelft van €440 mln naar €465 mln, waar analisten een kleinere stijging hadden verwacht. De jaarprognose van Aalberts bevat zoals gebruikelijk geen concrete cijfers. Het management blijft zich richten op de kasstroom, kostenbeheersing en innovatie door middel van de nieuwe strategie ‘Focused Acceleration’, die versneld wordt toegepast. Daarom gaan de kapitaalinvesteringen wat verder omhoog. Aalberts zal tijdens zijn beleggersdag (2 december 2021) weer een update geven over de voortgang.

Groei en waardering redelijk aantrekkelijk

De resultaten tonen een aanhoudend herstel in de eerste jaarhelft als gevolg van meer activiteit bij klanten en lage voorraadniveaus in de toeleveringsketen. De structurele kostenverlagingen van de huidige strategie lijken hun vruchten af te werpen, terwijl Aalberts ook redelijk in staat lijkt de hogere inkoopkosten door te berekenen aan klanten. De negatieve invloed daarvan is dan ook nog laag, volgens de ceo. Dit ondersteunt een hogere EBITA-marge, die nu al boven de doelstelling (>14%) in 2022 uitkwam. Ook brengt Aalberts meer focus aan in zijn activiteiten. Het concern heeft recentelijk twee onderdelen verkocht: Lasco Fittings in de VS en Adex in Nederland, die samen ongeveer 5% van de omzet leverden. Twee andere bedrijven werden overgenomen: Sentinel in het Verenigd Koninkrijk is gespecialiseerd in reiniging, bescherming en onderhoud van verwarmings- en koelsystemen en Premier Thermal is een toonaangevende leverancier van aluminiumbehandelingen in Noord-Amerika. Deze wijzigingen in de activiteitenmix liggen geheel in lijn met de strategische doelstellingen van de onderneming. Uit de update blijkt ook dat de ontwikkeling van de trends richting duurzamer ondernemen sterk blijft, terwijl ook de kapitaalinvesteringen van Aalberts’ klanten in de industriële nichemarkten langzaam maar zeker herstellen. De analistentaxaties zullen dan ook wat omhoog gaan. Analisten rekenen op een vrij fors herstel in 2021 en een gematigde groei in de jaren daarna. De koers is in 2020 ongeveer 10% achtergebleven op de sector, maar ligt in 2021 tot nu toe ongeveer 15% daar op voor. Het aandeel noteert tegen 19,8 keer de verwachte winst in de komende 12 maanden. Dat komt neer op een kleine premie ten opzichte van de historische gemiddelde waardering van de sector. Het getaxeerde dividendrendement is 1,7% (10-jaars gemiddelde: 2,1%; sector: 1,8%) en de vrije-kasstroomopbrengst is 5,4% (10-jaars gemiddelde Aalberts is 5,3%; van de sector: 3,5%).

Kansen

  • Het managementteam heeft een duidelijke focus op sterkere groei, rendement op eigen vermogen en operationele excellentieprogramma’s. De omzet en winst kunnen hierdoor blijven groeien.
  • Aalberts omzet is goed gespreid: het concern opereert in vier verschillende eindmarkten.
  • De energietransitie lijkt te versnellen. Hierdoor kunnen de inkomsten uit de duurzame eindmarkten flink groeien in de komende jaren.
  • Productkwaliteit en -veiligheid, voldoen aan klimaatwetgeving en het behouden van bekwame professionals zijn belangrijke ESG-risico's. De algehele blootstelling van Aalberts aan deze risico's is gemiddeld , maar het bedrijf scoort hierop gemiddeld beter dan concurrenten.

Risico's

  • Aalberts groeit onder andere via overnames. Dit brengt integratierisico’s met zich mee.
  • De eindmarkten waarin Aalberts opereert zijn cyclisch gevoelig. De omzetgroei in deze markten wordt voornamelijk gedreven door bbp-groei (en -verwachtingen). Die kan tegenvallen.
  • Het herstel van de coronacrisis in de cyclische eindmarkten die Aalberts bedient, laat langer op zich wachten dan verwacht.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 49,6 op Aalberts 5,8 9,39 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 46,4 op Aalberts 4,4 12,35 12,45 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen