Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Boskalis Westminster Boskalis Westminster - Goed gevuld orderboek biedt voorlopig houvast

dinsdag 4 januari 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852580 EUR 24.1 2.16 Bewust Industriegoederen

Goed gevuld orderboek biedt voorlopig houvast

Boskalis biedt oplossingen voor waterbouw, kustbescherming en landaanwinning. Boskalis bouwt en onderhoudt bijvoorbeeld havens, waterwegen, kustlijnen en rivieroevers. Hiertoe opereert het bedrijf meer dan 300 schepen over de hele wereld. De gevolgen van klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld stijgende zeeniveaus en focus op offshore-windenergie, zorgen voor extra inkomsten in (nieuwe) markten.

Boskalis een toonaangevende internationale dienstverlener

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, inland-infrastructuur en offshore-energie. Via Smit International is het bedrijf actief op het gebied van sleepdiensten en scheepsbergingen. Het levert wereldwijd totaaloplossingen voor grote maritieme uitdagingen. Boskalis concentreert zich op projecten in de markt voor energie en de markt voor havens. De voornaamste opdrachtgevers zijn oliemaatschappijen, havenexploitanten, overheden, rederijen, internationale projectontwikkelaars, verzekeraars en mijnbouwbedrijven. In 2020 behaalde het concern een aangepaste nettowinst van €49 mln op een omzet van €2,5 mld.

Forse kaspositie dankzij operationele uitvoering

Boskalis Westminster (Boskalis) presenteerde op 4 maart de jaarresultaten over 2020. De omzet daalde ten opzichte van 2019 met 6,5% naar €2,5 mld. De consensusverwachting van analisten was een daling van 4,9%. De aangepaste EBITDA steeg 7,5% naar €404 mln en kwam hoger uit dan de consensusverwachting (€364 mln). De baggeraar rekent, net als de analisten, voor 2021 op een vergelijkbare EBITDA. Onder de streep bleef echter een nettoverlies over als gevolg van de coronacrisis doordat bijna €195 mln werd afgeschreven op onder andere schepen en goodwill. Gecorrigeerd daarvoor bedroeg de nettowinst €49 mln (verwacht: €35 mln), terwijl over 2019 nog een gecorrigeerde nettowinst van slechts €4 mln in de boeken kwam. Het belangrijkste nieuws uit de update is de waardestijging van 12% van het orderboek naar €5,3 mld (een record). De ordergroei komt door een aantal buitengewoon grote opdrachten, waaronder het creëren van ruimte voor een internationaal vliegveld in de Filipijnse hoofdstad Manila. Boskalis heeft een zeer sterke balans doordat de netto kaspositie fors is toegenomen naar €439 mln (was €26 mln aan het begin van het jaar) dankzij eerder aangekondigde kostenbesparingen. Daarom wordt ook de dividendbetaling weer hervat. Het voorgestelde dividend is bijna 20% hoger dan verwacht. Mogelijk is dit deels een goedmakertje voor vorig jaar, toen Boskalis besloot geen dividend uit te keren over 2019. Het aandelen-inkoopprogramma werd eerder (halverwege 2020) al hervat.

Rechtvaardigd de unieke positie de hoge waardering?

Boskalis heeft in 2020 onder lastige marktomstandigheden operationeel sterk gepresteerd. De baggeraar blijft echter zeer gevoelig voor de ontwikkeling van het coronavirus en van de olieprijs maar kan op basis van het goed gevulde orderboek voorlopig even vooruit. Dit zien we dan ook terug in de verwachte groei voor in ieder geval de komende twee jaar. Momenteel verwachten analisten een fors winstherstel en een gematigd omzetherstel. De koers bleef in 2020 ongeveer 4% achter bij de sector, maar loopt daar in 2021 tot nu toe ruim 9% op voor. Wij denken dat Boskalis een redelijk aantrekkelijke, unieke positie heeft. Wel is de waardering op basis van de winsttaxaties voor de komende 12 maanden historisch gezien buitengewoon hoog ten opzichte van de (sub)sector en de bredere markt. Het aandeel noteert tegen 29,4 keer de verwachte winst in de komende 12 maanden. De waardering op basis van de 'enterprise value', gedeeld door de getaxeerde EBITDA, bedraagt 7,9 (10-jaars gemiddelde: 7,1). Het getaxeerde dividendrendement is 1,7% (10-jaars gemiddelde: 3,5%, sectorgemiddelde: 1,8%) en de vrije-kasstroomopbrengst is 14,9% (10-jaars gemiddelde: 4,9%; sector: 3,2%).

Kansen

  • Groeiende blootstelling aan de offshore windmarkt, die momenteel 20% van de groepsomzet bedraagt.
  • Boskalis heeft een goede reputatie op het gebied van overnames. Dit is positief voor aandeelhouders.
  • Boskalis heeft een sterke financiële positie (netto schuldenvrij) en keert een groot deel van de winst uit aan de aandeelhouders.

Risico's

  • Boskalis heeft blootstelling aan de markt voor offshore-energieprojecten. Bij een relatief lage olieprijs wordt in deze markt minder omzet gerealiseerd, doordat veel opdrachten van energiemaatschappijen niet doorgaan.
  • Een lagere olieprijs kan ook leiden tot een lager orderboek, wat leidt tot een lagere winstgevendheid en lagere inkomensvoorspelbaarheid.
  • Projectuitvoeringsrisico: aangezien de meeste contracten een vaste prijs hebben en zich over 12-24 maanden uitstrekken, brengt dit een enorm uitvoeringsrisico met zich mee voor het realiseren van de winst. Denk bijvoorbeeld aan projectvertragingen die zorgen voor hogere kosten.
  • Ethische schendingen (zoals politieke lobby, belangenconflicten of concurrentiebeperkende praktijken), voldoen aan klimaatwetgeving en het behouden van bekwame professionals zijn belangrijke ESG-risico's. De algehele blootstelling van Boskalis aan deze risico's is hoog, maar het bedrijf scoort hierop gemiddeld beter dan concurrenten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 22,89 op Boskalis 11,8 2,11 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20,72 op Boskalis 5,8 4,27 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 30,95 op Boskalis 3,9 5,79 6,39 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 30,95 op Boskalis 3,9 5,79 6,39 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.