De beurs vandaag Hogere inflatie eurozone ● loongroei VS trekt aan ● centrale banken onder druk

maandag 10 januari 2022

Op de beurzen was er in de eerste week van 2022 weinig evenwicht te vinden. Het vooruitzicht van hoge(re) inflatie en de Amerikaanse centrale bank, de Fed, die sneller dan verwacht minder gaat stimuleren, leidden tot flinke koersschommelingen. Vrijdag was daarop geen uitzondering. De Stoxx Europe 600-index eindigde vrijdag bij het luiden van de slotbel 0,4% lager, waardoor het weekverlies 0,32% bedraagt. Dat is minder slecht dan de Amerikaanse S&P 500-index, die in de eerste week bijna 2% inleverde. Hoge inflatie en oplopende rentes hebben minder vat op relatief laag gewaardeerde Europese waarde-aandelen dan op hoog gewaardeerde Amerikaanse groeiaandelen.

Hoge inflatie plaatst ECB voor dilemma

Afgelopen vrijdag liepen de rentes op eurostaatsobligaties verder op, in reactie op hoger dan verwachte inflatiecijfers in de eurozone. In december lagen de consumentenprijzen in de eurozone 5% hoger dan een jaar geleden. Dat is hoger dan de verwachte 4,8%, hoger dan de 4,9% van november en het hoogst gemeten niveau sinds de invoering van de euro. De kerninflatie (waarin de beweeglijke prijzen van voeding en energie niet zijn meegenomen) kwam uit op 2,6%, iets hoger dan de verwachte 2,5%. Met de aanhoudend hoge energieprijzen verwachten we dat de inflatie in de eurozone dit jaar boven de 2% zal blijven. Dat plaatst de Europese centrale bank (ECB) voor een dilemma. Met het verhogen van de beleidsrente los je problemen in de toeleveringsketens niet op. Maar de kans op zogeheten tweede-ronde-effecten, zoals hogere lonen, neemt wel toe. Duidelijk is dat de koopkracht van consumenten met deze prijsstijgingen snel wordt uitgehold. Dit zal de economische groei, zolang de lonen niet voldoende stijgen, later dit jaar sowieso afremmen. Het risico op beleidsfouten van de centrale banken is dit jaar levensgroot.

Gunstige omstandigheden voor bank- en energieaandelen

In reactie op de hoge inflatiecijfers steeg de Duitse 10-jaarsrente vrijdag met 2 basispunten naar -0,04%, het hoogste niveau sinds mei 2019. De Italiaanse 10-jaarsrente liep met 4 basispunten op naar 1,31%, het hoogste niveau sinds juni 2020. De oplopende kapitaalmarktrente is een rugwind voor bankaandelen (+0,75%) die het al wat langer goed doen. Vooralsnog houden we dan ook vast aan een overwogen positie van financiële waarden in onze beleggingsstrategieën. Ook olie-gerelateerde aandelen (+0,72%) presteerden vrijdag prima. Rentegevoelige sectoren, zoals vastgoed (-1,7%) en nutsbedrijven (-0,3%), lagen onder druk. We verwachten dat dit beeld de komende weken en maanden aanhoudt, zolang rentes verder oplopen. 

Hogere lonen drijven inflatie in VS op…

Aan de andere kant van de oceaan zijn de rentes ook verder opgelopen. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg vrijdag met 2 basispunten naar 1,76%. Dat is 25 basispunten hoger dan de week ervoor en het hoogste niveaus sinds januari 2020. Na de verrassende Fed-notulen van woensdag, was het arbeidsmarktrapport van vrijdag de aanleiding voor verder oplopende rentes. Het aantal nieuwe banen in december viel met 199.000 tegen bij de verwachting (450.000), maar de werkloosheid is sterker gedaald dan verwacht (van 4,2% naar 3,9%; 4,1% verwacht) en de uurlonen stegen veel sterker dan waar analisten op rekenden. De uurlonen zijn vorige maand met 0,6% gestegen in vergelijking met november (+0,4% verwacht) en met 4,7% ten opzichte van december 2020 (+4,2% verwacht). 

… en zetten de Fed onder druk

Uit een enquête, die elke maand onder huishoudens wordt gehouden, blijkt dat er in december 600.000 banen zijn bijgekomen. De Amerikaanse arbeidsmarkt draait dus helemaal niet slecht, eerder het tegenovergestelde. Verder is de participatiegraad met 61,9% nog steeds bijzonder laag. Veel oudere Amerikanen hebben, gesteund door hun sterk gestegen (beurs)vermogen, besloten zich niet meer te melden op de arbeidsmarkt en zijn eerder met pensioen gegaan. De hogere looninflatie zet nog meer druk op de Fed om de beleidsrente te verhogen om de inflatie te beteugelen. Beleggers prijzen voor dit jaar nu al meer dan drie renteverhogingen in op de termijnmarkt. 

Technologieaandelen onder druk

Het dichtdraaien van de geldkraan door de Fed, met als gevolg hogere rentes, is ongunstig voor hoog gewaardeerde beleggingscategorieën en aandelensectoren. Vrijdag ging de met veel technologieaandelen bevolkte Nasdaq-index nog eens 1% omlaag.  Het gemiddelde koersverlies van Amerikaanse techbedrijven bedraagt daardoor in de eerste week al 4,5%. De S&P 500-index verloor vrijdag 0,4% terwijl de Dow Jones Industrial index, waarin meer lager gewaardeerde waardeaandelen zitten, vrijwel onveranderd de dag afsloot.

Agenda van vandaag

  • Industriële productie in Nederland
  • Beleggersvertrouwen in de eurozone

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee, je kunt je inleg (deels) verliezen. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee, je kunt je inleg (deels) verliezen. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.