De beurs vandaag Inflatie VS op historisch hoge 7% ● Fed neemt maatregelen ● maar voorzichtigheid is geboden

donderdag 13 januari 2022

De beurs van 13 januari 2022, 9.53 uur

 • Amerikaanse inflatie bedroeg 7,0% op jaarbasis in december
 • Dat dwingt de centrale bank tot minder stimulering en renteverhogingen 
 • Alleen moet dat geleidelijk gebeuren: risico van recessie

Het moet wel een opperbeste stemming onder obligatiebeleggers zijn, om te verklaren waarom de Amerikaanse obligatierente gisteren niet veel sterker steeg. De Amerikaanse tienjaarsrente klom namelijk slechts 1 basispuntje (naar 1,74%) nadat bekend werd dat de inflatie in het land in december op 7% is uitgekomen. Dat is namelijk het hoogste niveau sinds juli 1982, in de periode dat toenmalig Fed-voorzitter Paul Volcker een 'keiharde oorlog’ voerde tegen de gierend hoge inflatie en president Ronald Reagan en de Britse premier Margaret Thatcher het politieke nieuws beheersten. 

Inflatie van 7% was al verwacht

De Amerikaanse tweejaarsrente steeg iets sterker: met 4 basispunten (naar 0,92%) het hoogste niveau sinds maart 2020. De waarschijnlijke beleids-renteverhoging met een kwart procentpunt van de Amerikaanse centrale bank in maart is inmiddels zo goed als verwerkt in de koersen op de rentemarkt. En de verwachte drie daaropvolgende verhogingen met ‘een kwartje’ later dit jaar ook. De relatieve rust ronde de stand van de Amerikaanse tienjaarsrente kan worden verklaard uit het feit dat de 7% inflatie al door analisten werd verwacht - en dus niet, zoals gevreesd, hoger uitkwam. 

Fed neemt maatregelen: geldkraan dicht…

Wel kwam de kerninflatie iets hoger uit dan verwacht (5,5% tegenover 5,4%). Die hoge inflatie zal de Fed ertoe aanzetten om de geldkraan sneller dicht te draaien, wat een aantal Fed-bestuursleden gisteren nog maar eens bevestigden. Dit betekent dat de kans toeneemt dat de economisch groei misschien wel sneller afkoelt dan verwacht en daarmee ook de inflatie wordt geremd. Maar dat afkoelen moet geleidelijk gaan; de economische groei moet niet opeens stilvallen of krimpen (‘recessie’).

… wat de inflatie afremt, maar ook de economische groei

Het trackrecord van de Fed om de economie zachtjes te laten landen, is niet zo best. Dat betekent dat, als de beleidsrente te snel wordt opgetrokken, de kans op een volgende recessie toeneemt. En dan zouden beleggers hun toevlucht zoeken in ‘veilige’ langlopende staatsobligaties. Bovendien is de lange rente (zoals de tienjaars) in de VS sinds begin dit jaar al met ruim twintig basispunten gestegen en waren veel beleggers al gepositioneerd voor hogere rentes. Nu de inflatie minder heftig gestegen bleek dan door sommigen was gevreesd, werd een aantal posities teruggedraaid. Ziehier de verklaring voor de lauwe reactie op de obligatiemarkt op de gierende inflatiecijfers. 

Dollar verzwakt bijna procent naar $1,144 per euro

Het meest opvallende was dat de dollar flink zwakker werd tegenover de euro en bijna 1% verloor op $1,144. Beleggers lijken de VS te ontvluchten op zoek naar aantrekkelijker regio's en wisselen hun dollars in voor andere valuta’s. Ook hier geldt dat er al flink was ingezet op een sterkere dollar, inspelend op verwachte renteverhogingen. Dat zijn posities die nu deels worden teruggedraaid. Gevalletje ‘bekend worden van de zaak, einde van het vermaak’. Overigens strookt dat wel met onze positionering voor ING Vermogensbeheer, waarin we een onderweging hanteren voor Amerikaanse aandelen ten gunste van Europese aandelen. 

Onderweging obligaties tegenover overweging aandelen

Over ING Vermogensbeheer gesproken: deze week hebben we besloten om vast te houden aan de eerder gekozen vermogensverdeling in onze beleggingsstrategieën. Een uitgebreide toelichting en onze visie lees je in het ING Maandbericht Beleggen van januari. We handhaven dus de overweging van aandelen tegenover een onderweging van obligaties. De hoofdpunten:
 • De Amerikaanse centrale bank gaat de stimuleringsmaatregelen afbouwen en de hoge inflatie bestrijden door de beleidsrente te verhogen.
 • Verandering van het centrale-bankbeleid zal tot beweeglijker beurzen leiden, vanwege de verminderde beschikbaarheid van kapitaal.
 • Voor aandelen hoeft dat laatste geen probleem te zijn, maar omdat het leidt tot opwaartse druk op de rentes, komen de obligatiekoersen onder druk.
 • De snelle verspreiding van de omikronvariant remt de economische groei in het eerste kwartaal. In China kunnen lockdowns tot verstoring van de toeleveringsketens leiden, met opwaartse druk op de inflatie als gevolg.
 • De groei zal herstellen in het tweede kwartaal en de winstgroei van bedrijven zal gemiddeld goed blijven, denken we. We blijven daarom positief over aandelen.
 • Binnen aandelen zijn we positief over de sectoren energie en financiële waarden en over de regio Europa.
 • Omdat we verwachten dat de obligatierentes verder zullen stijgen, hebben we een negatieve visie op obligaties. We beleggen zoveel mogelijk in obligaties met een lage rentegevoeligheid.

Lagere beurzen in Azië

De reactie op de historisch hoge Amerikaanse inflatiecijfers bleef gisteravond beperkt op Wall Street, om niet te zeggen lauw. Eerder op de dag waren de meeste Europese beurzen in de plus gesloten, onder aanvoering van aandelen uit de sector energie (+2,6%) en basismaterialen (+1,4%). Die laatste sector profiteerde van de stijging van de grondstoffenprijzen, die reageerden op de hoop op meer stimuleringsmaatregelen in China van de overheid en de centrale bank, om de economie een extra zetje te geven. Op de Aziatische beurzen is de stemming vanmorgen overwegend negatief na de lauwe reactie gisteren op Wall Street op de inflatiecijfers. De Hang Seng-index in Hongkong koerst op het moment van schrijven 0,2% lager. De beurs van Shanghai verliest 1,2% en die van Shenzhen 1,6%. Ook de Nikkei-index in Tokio is lager gesloten (-1%) net als de Kospi-index in Seoel (-0,4%). De Australische beurs profiteert van de hogere grondstoffenprijzen en is 0,5% hoger gesloten. 

Agenda van vandaag

 • industriële-productiecijfers uit Italië 
 • producentenprijs-inflatiecijfers VS december (+9,8% verwacht)
 • ww-aanvragen VS (200.000 verwacht)

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee, je kunt je inleg (deels) verliezen. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee, je kunt je inleg (deels) verliezen. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.