De beurs vandaag Inflatie dwingt Fed tot renteverhoging ● waarderingen onder druk ● waardeaandelen gevraagd

woensdag 19 januari 2022

De beurs van 19 januari 2022, 9.30 uur

  • Inflatie: Fed loop achter de feiten aan en moet versneld ingrijpen met renteverhoging
  • Daardoor stijgen de rentes en komen de waarderingen onder druk
  • Wij spelen in op trend door meer in waardeaandelen te beleggen 

Hogere rentes betekenen meestal lagere aandelenkoersen. Zo eenvoudig is het. Sinds een aantal maanden is er een statistische samenhang tussen de obligatiekoersen en de bewegingen op de aandelenbeurzen: als de rente stijgt en dus de obligatiekoersen dalen, ook de aandelenbeurzen terrein verliezen. 

Fed loop achter de feiten aan

Sinds december vorige jaar zijn de rentes op staatsobligaties wereldwijd (met uitzondering van China) sterk gestegen. De oorzaak is hier al vaak besproken: de hoge (en nog steeds verder stijgende) inflatie. Terwijl centrale bankiers eerst nog de verwachting (en hoop) hadden dat dit slechts van tijdelijke aard zou zijn, heeft de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, die gedachte eind vorig jaar al losgelaten. In de VS neemt namelijk het risico toe van een ouderwetse ‘loon-prijsspiraal’: werknemers eisen hogere lonen vanwege gestegen consumentenprijzen, waardoor de bedrijfskosten stijgen en de producten en diensten ook weer duurder worden. Daarbij loopt de Fed inmiddels met haar beleid achter de feiten aan. Of, in beleggersjargon: zij is 'achter de curve' geraakt. 

Verhoogt de Fed in maart de beleidsrente meteen met 0,50%?

De Fed moet nu versneld de geldkraan dichtdraaien om de inflatie te beteugelen. De verwachting is dan ook dat zij in maart een eerste renteverhoging van een kwart procentpunt zal aankondigen. Dat is veel eerder dan bijna alle beleggers een paar maanden geleden verwachtten. Maar dat is nog niet alles. Inmiddels wordt door ‘de markt’ zelfs meer verwacht: mogelijk meteen een renteverhoging met 0,50%. Dat zou ongekend zijn als eerste stap, maar niet ondenkbaar. In een paar weken tijd is het besef bij veel beleggers doorgedrongen, dat de belangrijke centrale banken in de wereld (behalve de Chinese) de geldkraan mogelijk sneller dicht zullen draaien dan verwacht. 

Loongolf komt ook naar Europa

Vorig jaar was eerst de deltavariant van het coronavirus en later de omikronvariant een belemmering om het beleid te normaliseren (en de rentes te laten stijgen). Omikron is wel veel besmettelijker dan delta, maar leidt tot nu toe tot veel minder ziekenhuisopnames en sterfgevallen dan gevreesd. Ondertussen draait de wereld redelijk goed door en houden, mede door de lockdowns, de problemen in de aanvoerketens aan, terwijl de vraag naar goederen en halffabricaten (chips!) sterk blijft. Ziehier de verklaring voor de stijging van grondstoffenprijzen en de oplopende inflatie. En de mee-oplopende loonstijging zal niet beperkt blijven tot de VS, maar komt ook naar Europa. 

'Be carefull what you wish for': ECB kreeg gewenste inflatie

De roep om koopkrachtherstel klinkt niet alleen bij bedrijven, maar inmiddels ook in Den Haag, waar de politiek moet beslissen over inkomensmaatregelen, zoals de ambtenarensalarissen en de hoogte van uitkeringen en aow. En dat is niet meer dan logisch, nu consumenten al langere tijd te maken hebben met prijsstijgingen (inflatie) waardoor de koopkracht wordt uitgehold. In navolging van de Amerikaanse en de Britse centrale bank zal ook de Europese Centrale Bank de geldkraan langzaam dicht moeten draaien. De jarenlang zo vurig gewenste inflatie dreigt nu uit de hand te lopen. 'Be carefull what you wish for' lijkt een toepasselijk gezegde. 

Oplossing voor hoge schulden, maar waarderingen in de knel

Maar van uit de hand lopen, is nog geen sprake. En de hoge inflatie wordt ook wel gezien als mooie oplossing voor de hoge (overheids)schulden die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Want inflatie holt niet alleen de ‘reële’ waarde van bezittingen uit, ook die van schulden. En zolang de ‘reële’ rente (dus de rente, na aftrek van de inflatie) negatief is, kunnen we volhouden dat geld bijna gratis is. Bij een rente van 1,5% en een inflatie van 5% is de reële rente dus -3,5%. De reële waarde van een schuld halveert dan in twintig jaar (dus bij een gemiddelde reële rente van -3,5%). Vooral die reële rente is de afgelopen weken sterk opgelopen. Hogere reële rentes leiden niet alleen tot lagere obligatiekoersen maar ook – en vooral – tot lagere waarderingen. Vooral die van de hoogst gewaardeerde beleggingscategorieën zoals groeiaandelen (bijvoorbeeld uit de IT-sector). Als de prijs van geld (de rente) stijgt, is er minder ruimte voor fantasie en mooie beloftes voor de toekomst op de financiële markten. 

Hoe ga je als belegger hiermee om?

Ik snap dat veel lezers nu misschien zenuwachting worden maar dat is niet nodig. Zolang de winstgroei(verwachtingen) van bedrijven minstens net zo sterk stijgen als de rente, kunnen de aandelenbeurzen best stabiel blijven of verder stijgen. Wel zullen er onderliggend veranderingen zijn, zoals de verschuiving binnen de voorkeuren van beleggers. Zij ruilen veelbelovende, maar hooggewaardeerde groeiaandelen in voor relatief laag gewaardeerde waardeaandelen. En dat is precies wat we in de afgelopen twee maanden hebben gezien. We verwachten dat deze trend nog wel door zal gaan. Vooralsnog handhaven we dan ook onze voorkeur voor Europese aandelen boven Amerikaanse aandelen en hanteren we een overweging van aandelen uit de sector energie en financiële waarden. In deze publicatie vind je meer informatie over hoe je je als belegger wapent tegen hoge inflatie. 

Agenda van vandaag

  • de inflatie in het VK is net is bekend geworden: 5,4% (5,2% verwacht)
  • definitieve inflatiecijfers Duitsland
  • huizenmarktcijfers VS
  • kwartaalcijfers van onder andere ASML, Citrix, Prologis, US Bancorp, Procter & Gamble, Bank of America, Morgan Stanley en State Street

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee, je kunt je inleg (deels) verliezen. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee, je kunt je inleg (deels) verliezen. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.