De beurs vandaag Positieve stemming door pauze in rentestijging ● herstel koersen IT- (+1,2%) en nutsbedrijven (+1,7%) ● maar inflatiedruk blijft hoog

vrijdag 21 januari 2022

De beurs van 21 januari 2022, 8.56 uur

  • Positieve stemming door pauze in rentestijging 
  • Koersen IT-aandelen (+1,2%) en die van nutsbedrijven (+1,7%) herstellen iets 
  • Onverwacht sterke stijging producentenprijzen Duitsland wijst op aanhoudend hoge inflatiedruk: markt prijst voor medio 2022 renteverhoging ECB in 

Een positief slot op de meeste Aziatische beurzen en een pauze in de stijging van de rentes op de obligatiemarkten leidde gisteren tot een opgewekte stemming op de meeste Europese beurzen. Aandelen uit de sectoren die de afgelopen weken onder druk lagen door de rentestijging, zoals IT-aandelen (+1,2%) en nutsbedrijven (+1,7%), herstelden gisteren weer iets.

Pauze in rentestijging gunstig voor koersen IT-aandelen

De Duitse tienjaarsrente daalde met 1 basispuntje naar -0,02% waardoor financiële waarden zoals bankaandelen (-0,04%) iets moesten inleveren in Europa. Die hadden de afgelopen weken juist geprofiteerd van de hogere rentes: die zijn gunstig voor de meeste banken en verzekeraars. Ook oliegerelateerde aandelen, zoals die uit de energiesector (-1,1%), zetten gisteren een stapje terug na de sterke koersstijgingen in de eerste weken van 2022. De olieprijs (-0,1%) bleef gisteren overigens stabiel maar we verwachten dat deze verder zal oplopen. 

Producentenprijzen Duitsland stijgen sterk: +24,2%

In het macro-economische nieuws was dat de Duitse producentenprijzen in december op jaar veel sterker bleken gestegen (+24,2%) dan verwacht (+19,3%). Dit zal de komende maanden naar verwachting doorwerken in hogere consumentenprijzen: inflatie dus. Volgens definitieve cijfers is de consumentenprijsinflatie in de eurozone in december uitgekomen op +5,0%, gelijk aan de verwachting van analisten en 0,1 procentpunt hoger dan een eerdere schatting. Die vijf procent ligt ver boven de inflatiedoelstelling van twee procent van de Europese Centrale Bank. 

Haviken en duiven bij ECB zijn het niet eens over inflatiebestrijding

Uit de gisteren gepubliceerde notulen van de laatste ECB-vergadering blijkt dat er grote meningsverschillen zijn tussen de stimuleringsgezinde ‘duiven’ en de inflatie-bestrijdende ‘haviken’. In tegenstelling tot de VS wordt een snelle beleids-rentverhoging in de eurozone (door de ECB) niet verwacht. Maar de markt heeft een renteverhoging met 0,10 procentpunt na de zomer al wel ingeprijsd. Tegen die tijd zal de ‘Fed’ naar verwachting al een aantal renteverhogingen hebben doorgevoerd. 

Agenda van vandaag

  • winkelomzetcijfers VK 
  • consumentenvertrouwensindex eurozone
  • samengestelde index van voorlopende economische indicatoren VS
  • kwartaalcijfers: onder andere van Schlumberger en IHS Markit

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee, je kunt je inleg (deels) verliezen. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee, je kunt je inleg (deels) verliezen. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.