Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Philips Philips - Terugroepactie en logistieke knelpunten drukken op resultaten

maandag 24 januari 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009538 EUR 16.1 3.21 Duurzaam Gezondheidszorg

Terugroepactie en logistieke knelpunten drukken op resultaten

Ceo Frans van Houten is enkele jaren geleden begonnen met een herstructurering van het bedrijf. Dit heeft geleid tot een concern dat medische technologie en consumentenelektronica produceert. De lichtdivisie is afgesplitst en de huishoudelijke tak verkocht. Philips genereert nu een sterke vrije kasstroom en hogere marges. Ook heeft het concern een lagere waardering dan het sectorgemiddelde. Maar het concern heeft last van een terugroepactie van beademingsapparatuur en knelpunten in de toeleveringsketens. Philips heeft daardoor al meerdere winstwaarschuwingen gegeven.

Apparatuur voor consumenten en medische toepassingen

Na de afsplitsing van de verlichtingsdivisie komt de omzet van Philips uit de divisies Personal Health (elektrische apparatuur voor het huishouden en persoonlijke verzorging, 28%), Diagnosis & Treatment (apparatuur voor medische diagnose en behandeling, 43%) en Connected Care (zorg op afstand, 29%). In 2020 behaalde het bedrijf bij een omzet van €19,5 mld een nettowinst van €1,2 mld.

Verdere herstructurering kan leiden tot een sterkere winstmarge de komende jaren

Philips heeft een verwachting afgegeven voor de lange termijn. Het concern verwacht dat het de omzet in de jaren 2021-2025 met jaarlijks 5-6% kan laten stijgen. Ook verwacht het management een verbetering van de winstmarge van tussen de 60 en 80 basispunten. Dit is belangrijk voor de investment case. Door de combinatie van een hoge organische groei en verdere verbetering van de marges kan het concern de komende jaren een sterke winstgroei laten zien.

Zoals verwacht tegenvallende resultaten, jaarprognose 2022 ook teleurstellend

De omzet van Koninklijke Philips N.V. (Philips) is in het vierde kwartaal van 2021 met 6% jaar op jaar (joj) gedaald naar €4,9 mld. De organische omzet daalde 10% joj. Beide zijn lager dan analisten gemiddeld vooraf hadden ingeschat. Het resultaat valt tegen door de terugroepactie van slaapapneu-apparaten, maar ook door knelpunten in de toeleveringsketens. Ook heeft de pandemie een negatieve invloed op de installatie van ziekenhuisapparatuur, omdat die wordt uitgesteld. Het aangepaste operationele resultaat was ook fors lager dan de consensusverwachting van analisten. Wel stegen de ontvangen orders met 4% joj. De organische omzet van de divisie Connected Care daalde met 32%, door de terugroepactie van slaapapneu-apparaten en problemen in de toeleveringsketens. Ook is de vergelijkingsbasis ongunstig, omdat er in het vierde kwartaal van 2020 veel vraag was naar beademingsapparatuur voor coronapatiënten. Het aangepaste operationele resultaat bedroeg €141 mln, fors minder dan de consensusverwachting en een forse daling op jaarbasis. Bij het onderdeel Diagnosis & Treatment steeg de organische omzet met 0,2%. In het derde kwartaal was dit nog +9,8% en in het tweede kwartaal +16,2%. Deze divisie profiteerde in voorgaande kwartalen nog van een inhaalslag bij de ziekenhuizen wat investeringen betreft, maar problemen in de toeleveringsketens hebben nu een nadelige invloed op de resultaten. Het aangepaste operationele resultaat van €325 mln was fors lager dan de gemiddelde analistenverwachting en daalde op jaarbasis. De divisie Personal Health boekte een 3% lagere organische omzet in het vierde kwartaal. Dit was in het tweede kwartaal nog +33,4% en in het eerste kwartaal +17,3%. In het vierde kwartaal van 2020 bedroeg de groei nog 4,8%. Het aangepaste operationele vierdekwartaalresultaat (inclusief afschrijvingen) van €226 mln is wel iets beter dan verwacht en betekent een lichte stijging op jaarbasis. Ook deze divisie heeft last van problemen in de toeleveringsketens. Philips gaf op 12 januari een update over de terugroepactie van enkele miljoenen slaapapneu-apparaten voor reparatie. Hiervoor heeft het concern in het eerste en tweede kwartaal €500 mln gereserveerd. Op 12 januari werd de voorziening verhoogd met €220 mln, voornamelijk doordat er meer apparaten vervangen moeten worden. Tot nu toe heeft het bedrijf ongeveer 1,5 mln apparaten vervangen van een totaal aantal van 5,2 miljoen. Volgens Philips blijkt vooralsnog uit testen dat de apparaten geen fors negatieve effecten hebben op de gezondheid van patiënten. Philips moet mogelijk hoge schadeloosstellingen betalen aan gedupeerde patiënten, maar de hoogte hiervan is moeilijk in te schatten en is afhankelijk van verdere testresultaten. Philips verwacht dit jaar een groei van de organische omzet van 3-5% en een 40 tot 90 basispunten hogere marge. Dit is teleurstellend ten opzichte van de consensusverwachting. Voor de lange termijn (2021-2025) verwacht Philips een gemiddelde jaarlijkse omzetstijging van 5 à 6% en een margeverbetering van 60-80 basispunten. Voor de coronacrisis waren de prognoses van Philips nog: 4-6% organische-omzetgroei en een margeverbetering van 100 basispunten. Het inkoopprogramma van eigen aandelen van €1,5 mld, ongeveer 4% van de uitstaande aandelen, is afgerond.

Philips boekt zwakke resultaten

Philips boekte, zoals verwacht, zwakke resultaten. De divisie Connected Care heeft het moeilijk door de terugroepactie en een ongunstige vergelijkingsbasis. Ook hebben meerdere divisies last van verstoringen in de toeleveringsketens, die niet op korte termijn opgelost zullen zijn. Philips gaf bij de cijferpresentatie over het derde kwartaal al een winstwaarschuwing voor 2021. Op 12 januari volgde nog een winstwaarschuwing. Het is moeilijk in te schatten of de terugroepactie Philips nog meer gaat kosten, bijvoorbeeld aan rechtszaken. Wel heeft het bedrijf de voorziening voor de terugroepactie verhoogd. Philips heeft zijn huishoudelijke tak verkocht voor €4,4 mld. De hervormingen die ceo Frans van Houten en zijn managementteam de afgelopen jaren hebben doorgevoerd, waren volgens ons effectief maar de motor begint te haperen. Na de bekendmaking van de resultaten over het derde kwartaal gaven we al aan dat de combinatie van een terugroepactie en knelpunten in de toeleveringsketens tot een winstwaarschuwing zou kunnen leiden. De problemen waar Philips nu mee te maken heeft, lijken namelijk niet snel te kunnen worden opgelost. 2022 zal dan ook een moeilijk jaar worden voor het bedrijf en het is niet ondenkbaar dat er opnieuw een winstwaarschuwing zal volgen. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 15,5 maal de verwachte winst in 2022. Dit is lager dan het gemiddelde van de subsector waarin Philips is ingedeeld. Voor 2022 verwachten analisten nu gemiddeld een winststijging van 11%. Die verwachting zal naar verwachting omlaag gaan, gezien de nieuwe prognoses.

Kansen

  • De afronding van de herstructurering zorgt voor een focus op groeimarkten.
  • Sterke marktposities in de segmenten en markten waar het bedrijf actief is.
  • Philips heeft een sterk beleid op het gebied van corporate governance en heeft een gemiddeld ESG-risico.

Risico's

  • Rechtszaken van gebruikers van slaapapneu-apparaten die claimen dat ze ziek werden door afbrokkelend isolatieschuim waar hoge vergoedingen worden toegekend.
  • Dalende wisselkoersen van valuta’s tegenover de euro, of geopolitieke onzekerheid.
  • Het afstoten van bedrijfsonderdelen levert kasstromen op voor aandeleninkoop, dividenden of fusies en overnames. De resultaten van het bedrijf op fusie- en overnamegebied zijn echter niet heel sterk.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 20,98 op Philips 8,9 2,62 0,00 +3,06 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 19,75 op Philips 6,1 3,87 0,00 +2,03 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 29,62 op Philips 3,7 6,32 6,33 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 29,62 op Philips 3,7 6,32 6,33 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen