Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Signify Signify - Forse kosteninflatie vormt een grote uitdaging

vrijdag 28 januari 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011821392 EUR 9.3 4 Duurzaam Industriegoederen

Forse kosteninflatie vormt een grote uitdaging

Signify is 's werelds grootste verlichtingsbedrijf. Het concern opereerde tot 2016 onder de naam Philips Lighting (een divisie van Philips), maar kreeg daarna een eigen beursnotering en een nieuwe naam. Signify is in maart 2021 gepromoveerd van de AMX naar de AEX. Het concern opereert onder lastige omstandigheden. De verlichtingsmarkt krimpt al jaren en ook dalen de prijzen. Desondanks weet Signify de operationele marges ieder jaar te verhogen. Maar de huidige forse kosteninflatie vormt een grote uitdaging.

Groot in verlichting

Signify is wereldmarktleider in verlichtingsproducten, -systemen en -diensten. Het bedient zowel professionele als consumentenmarkten. Signify is een van de meest innovatieve bedrijven in de sector en loopt voorop op het gebied van ‘smart’ (verbonden) verlichting, bijvoorbeeld de Philips Hue-productenserie (draadloos bediende kleurverlichting) en het gebruik van het ‘Internet of Things’ in huizen, gebouwen en stedelijke ruimtes. Het management heeft proactief gehandeld als het gaat om de achteruitgang van de conventionele activiteiten. De overname door Signify van het Amerikaanse Cooper Lighting Solutions in oktober 2019 à €1,3 mld lijkt goed uit te pakken voor het Eindhovense bedrijf. Eerder dat jaar nam Signify ook de Chinese ledfabrikant Klite over, al jarenlang een belangrijke leverancier van Signify. Signify bestaat uit drie divisies: Digital Solutions (50% van de omzet; professionele systemen), Digital Products (35% omzet; led- en woonhuisverlichting) en Conventional Products (15% omzetaandeel; traditionele verlichting). De drie belangrijkste regio’s wat betreft inkomsten zijn: de VS met 31%, China (9%) en Nederland (8%). In 2021 behaalde het concern een aangepaste nettowinst van €516 mln bij een omzet van €6,9 mld.

Van traditionele verlichting naar ledverlichting

De verlichtingssector werd in het afgelopen decennium gekenmerkt door de verschuiving van traditionele verlichting (gloei- en spaarlampen) naar ledverlichting. Grofweg 80% van de omzet komt inmiddels uit de verkoop van ledverlichting en ledsystemen. Signify stelt dat zijn digitale ledtechnologie tot 80% energiezuiniger is in vergelijking met conventionele technologieën. Mede hierdoor scoort het concern goed op ESG-gebied. De prijzen zijn echter ook lager en minder stabiel. Dit zet druk op de marges, die bij Signify onder het sectorgemiddelde liggen. Het management verwacht echter dat de tegenwind waarmee de verlichtingsbranche wordt geconfronteerd door de overgang naar leds de komende jaren zal afnemen. Inmiddels staat de volgende overgang voor de deur: levering van ledonderdelen aan fabrikanten van ledarmaturen, variërend van (saaie) bedrijfsplafondlampen tot prachtige hanglampen.

Onderdelentekort neemt af en ondersteunt resultaten. Jaarprognose 2022 grofweg zoals verwacht, maar dividendvoorstel valt tegen

Signify presenteerde op 28 januari meevallende resultaten over het vierde kwartaal. Doordat het tekort aan onderdelen wat afnam, kon het concern beter voldoen aan de vraag. De identieke omzet steeg daarom met 4,5% naar €2 mld, terwijl analisten rekenden op een vlakke ontwikkeling. De omzet werd vooral gedreven door Digital Solutions (DS: professionele systemen) met een omzetgroei van ongeveer 11%. Ook steeg de omzet bij Digital Products (DP: led- en woonhuisverlichting) en Conventional Products (CP: traditionele verlichting). De EBITA steeg met grofweg 6% naar €265 mln, terwijl er werd gerekend op een kleine daling naar €248 mln. De marge kwam echter uit op 13,2% en viel tegen (verwacht: 13,3%), omdat hogere verkoopvolumes en prijzen de stijgende kosten niet volledig konden compenseren. De EBITA-marge viel mee bij DS, maar viel tegen bij de twee andere bedrijfsonderdelen. De nettowinst steeg met 3% naar €189 mln en viel ruimschoots mee bij de analistenverwachting. De vrije kasstroom daalde echter met 23% naar €257 mln. Dit was echter beter dan verwacht, omdat een uitstroom van werkkapitaal het resultaat in 2020 hielp. Het dividendvoorstel is desondanks zo’n 8% lager dan waar analisten op rekenden. Signify geeft de volgende jaarprognose af voor 2022: identieke-omzetgroei 3-6% (consensus: +2,3%; was 3,8% in 2021), aangepaste EBITA-marge 11,6-12,1% (consensus: 12%; was 11,6% in 2021) en een vrije kasstroom van minimaal 8% van de omzet (was 8,9% in 2021).

Prijsverhogingen zijn lastig. Uitdagingen weerspiegelt in ondergemiddelde waardering

Dankzij de meevallende omzet kwam de EBITA toch hoger uit dan verwacht. De marge voldeed namelijk niet aan de consensusverwachting van analisten, ondanks prijsverhogingen – die uniek zijn voor Signify. Desondanks gaan de taxaties waarschijnlijk iets omhoog op basis van deze update en Signify rekent dus op groei in 2022. De consumentenmarkt draait nog steeds redelijk goed dankzij een sterke vraag naar ‘verbonden’ (smart) verlichting (+21% in 2021). Maar nu de beperkende coronamaatregelen afnemen, trekt ook de vraag vanuit de professionele markt aan. Het management voorziet echter nog steeds veel onzekerheid in de eerste jaarhelft door de problemen in de toeleveringsketen (containertekort, opstoppingen havens). Belangrijk is dat het componententekort wel verbeterde. De netto schuld gedeeld door de EBITDA (leverage) is verder gedaald naar 1,4 (doelstelling 2022: <1,0), maar is historisch gezien aan de hoge kant als gevolg van de overname van Cooper Lighting Solutions in 2019. Dit blijft dus ook een punt van aandacht. Het behalen van organische groei (buiten cyclisch herstel) is het meest belangrijk voor de ontwikkeling van de aandelenkoers op de langere termijn. Na een hele forse outperformance in de eerste jaarhelft van 2021, is het aandeel namelijk ongeveer gelijk geëindigd met de performance van de sector (+25%). Het aandeel noteert tegen grofweg 11 keer de verwachte winst in de komende 12 maanden. Daarmee is de waardering zo’n 5% hoger dan de historische gemiddelde waardering tegenover de sector. Het getaxeerde dividendrendement is 3,6% (5-jaars gemiddelde: 4,7%; sector: 2%) en de vrije-kasstroomopbrengst is 13,2% (5-jaars gemiddelde: 14,6%; sector: 4,2%).

Kansen

  • Het management heeft een sterk trackrecord op het gebied van kostenbesparingen en het opwekken van vrije kasstromen.
  • De woonhuisproducten kunnen een sterke bijdrage aan de groei blijven leveren en uiteindelijk een waardevolle winstmotor worden voor de onderneming.
  • De vervangingscyclus voor ledverlichting die de afgelopen jaren is aangeschaft, de afnemende neerwaartse druk van traditionele verlichting en de focus op nieuwe groeimarkten kunnen tot een outperformance leiden.
  • Productkwaliteit en -veiligheid, ethische schendingen (zoals politieke lobby, belangenconflicten of concurrentiebeperkende praktijken) en het behouden van bekwame professionals zijn belangrijke ESG-risico's. De algehele blootstelling van Signify aan deze risico's is echter laag en het bedrijf scoort hierop gemiddeld beter dan concurrenten.

Risico's

  • Er ligt de uitdaging om het bedrijf te laten groeien. De organische groei is negatief sinds 2017, ook bij de snelgroeiende bedrijfsonderdelen voor leds en ledarmaturen.
  • Bij de overgang naar ledverlichting maken de stabiele prijzen van traditionele verlichting plaats voor lagere en minder stabiele prijzen van ledverlichting.
  • Signify investeert een relatief groot deel van zijn omzet in onderzoek en ontwikkeling, terwijl succes niet altijd gegarandeerd is.
  • Valutarisico’s zijn de eventuele zwakte van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de Chinese yuan.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 29,69 op Signify 8,5 3,91 0,00 +43,19 % Koop Sprinter
Sprinter Long 28,6 op Signify 4,9 6,75 6,76 +21,24 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.