Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Amazon.com Amazon.com - Amazon overtreft winstverwachting dankzij waardestijging aandelenbelang in Rivian

maandag 7 februari 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US0231351067 USD 45.8 0 Bewust Duurzame consumentengoederen

Amazon overtreft winstverwachting dankzij waardestijging aandelenbelang in Rivian

Vrijwel alle onderdelen van het concern behaalden op een nippertje de analistenconsensus niet, maar de belangrijkste knoppen waar het concern aan kan draaien, AWS en het Amazon Prime-lidmaatschap, bleken de sterren van de cijferpresentatie. De omzet van AWS groeide weer minimaal 40%, na een aantal kwartalen daaronder te zijn geweest. Het Amerikaanse Amazon Prime-lidmaatschap gaat van $119 naar $139 per jaar, wat een flinke extra kasstroom zal opleveren. Ook de belegging in Rivian legde geen windeieren: de $1,8 mld die Amazon investeerde, leverde een bijdrage aan de winst van bijna $12 mld. Het grootste risico op dit moment is de grote vraag naar personeel. Voor de groei van het bedrijf, maar ook om zieke medewerkers op te vangen die thuis in quarantaine zitten. Maar daar zit wel een hoog prijskaartje aan, aangezien bijna ieder bedrijf personeel zoekt. Werknemers kunnen dus meer loon vragen. En dat moeten ze ook wel, om de inflatie te kunnen bijbenen.

Megaretailer

Amazon.com is een van de best verdienende online retailers ter wereld. Het heeft een marktaandeel van 8% van de wereldwijde online retailmarkt. Ook is het een grote speler op de markt voor cloudcomputing en e-readers/tabletcomputers. Het concern behaalde over 2021 een omzet van meer dan $469 mld. Een ruime $100 mld dan het jaar er voor.

Amazon overtreft winstverwachting dankzij waardestijging aandelenbelang in Rivian

Amazon heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Een groot deel van de winst wordt toegeschreven aan de investeringen van Amazon in Rivian Automotive. Dit bleek 3 februari na publicatie van de kwartaalcijfers. Zoals verwacht werd het concern tijdens de feestdagen geconfronteerd met fors hogere kosten, als gevolg van tekorten aan (dure) arbeidskrachten en inflatiedruk. Deze problemen hielden aan in het eerste kwartaal als gevolg van omikron. Ondanks deze uitdagingen op de korte termijn blijft het bedrijf optimistisch. Amazon boekte het afgelopen kwartaal een operationele winst van $3,5 mld, in vergelijking met $6,9 mld in dezelfde periode van 2020. Analisten hadden gemiddeld gerekend op $2,43 mld. De marge van 2,5% was beter dan de consensusverwachting van 1,82%. De nettowinst kwam uit op $14,3 mld ($27,75 per aandeel) tegenover $7,2 mld ($14,09 per aandeel) een jaar eerder. De winst werd met $11,8 mld gestuwd door de investeringen van Amazon in Rivian Automotive, dat recent naar de beurs ging. De omzet steeg het afgelopen kwartaal met 9% tot $137,4 mld, in vergelijking met $125,6 mld in het vierde kwartaal van 2020. Dit was in lijn met de analistenconsensus. De belangrijke divisie Amazon Web Services (AWS) droeg $17,78 mld bij aan de omzet ($17,23 mld verwacht). Dit betekende een groei van 40%. Over heel 2021 boekte Amazon een nettowinst van $33,4 mld, oftewel $64,81 per aandeel, op een omzet van $469,8 mld. Een jaar eerder bedroeg de nettowinst $21,3 mld, of $41,83 per aandeel, op een omzet van $386,1 mld. Voor het lopende kwartaal voorziet Amazon een operationele winst van $3-6 mld (consensus $6,4 mld) op een omzet van $112 tot $117 mld. Analisten gingen uit van een omzet van $120,51 mld. Voor het eerst sinds 2018 gaat Amazon in de VS het tarief voor het Amazon Prime-lidmaatschap verhogen: van $119 naar $139 per jaar.

Waardering hoog maar laagste in de geschiedenis van de internetgigant

Amazon is een echt groeiaandeel. Het heeft een van de hoogste waarderingen van alle bedrijven op onze masterlist aandelen, nog altijd ruim boven de 65 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar. Voor Amazon zelf is dit overigens een van de laagste koers-winstverhoudingen die het ooit heeft gehad. Het concern is pas enkele jaren winstgevend, voorheen ging een groot deel van de kasstroom als investering weer in het bedrijf.

Kansen

  • De wereldwijde e-commercetrend wordt steeds sterker en sinds het uitbreken van het coronavirus is de groei ervan alleen maar versneld. Amazon is op dat terrein de belangrijkste speler.
  • Forse groei van het aantal Amazon Prime-leden, deze groep klanten neemt meer producten af dan de niet-leden. Het krijgt hiervoor vele extra's, waaronder een streaming service kanaal en gratis bezorgen, vaak binnen 1 dag.

Risico's

  • Omdat steeds meer informatie en amusement digitaal wordt verkocht, bieden Amazons fysieke opslag- en distributiefaciliteiten in de toekomst misschien niet meer dezelfde voordelen als nu. Buitenlandse autoriteiten passen de wetgeving voor e-commerce voortdurend aan.
  • Amazon krijgt in veel buitenlandse markten waarschijnlijk meer last van (lokaal al bestaande) concurrenten.
  • Forse stijging van corona-gerelateerde kosten. Dit betreft onder andere het aanpassen van werkplekken, aanschaf van maskers en het inschakelen van honderdduizenden extra personeelsleden om de hogere werkdruk aan te kunnen.
  • Het concern heeft zijn ESG-rapportage nog steeds niet goed op orde en heeft daar een zeer lage score voor. Wel heeft Amazon een nfi+ status. Wel is het aandeel onlangs uitgesloten vnan opname in de duurzame strategie.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 37,0 op Amazon.com 1,3 212,68 0,00 -0,49 % Koop Sprinter
Sprinter Long 37,0 op Amazon.com 1,3 212,68 0,00 -0,49 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen