Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Unilever Unilever - Afname identieke-omzetgroei in derde kwartaal, maar prijzen zijn flink verhoogd

dinsdag 1 maart 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B10RZP78 EUR 16.4 4.25 Duurzaam Dagelijkse consumentengoederen

Afname identieke-omzetgroei in derde kwartaal, maar prijzen zijn flink verhoogd

Dat Unilever zou waarschuwen voor hoge kosten in 2022, had iedereen wel verwacht. Maar de miljardenbedragen aan gemiste winst deden iedereen toch wel schrikken. Ook hadden beleggers en analisten misschien gehoopt iets te horen over de activistische belegger en zijn belang in Unilever, aangezien nergens Trian of Palz genoemd wordt als belegger in Unilever. Misschien gebruikt hij de gedaalde koers als instapmoment om zijn belang boven de meldingsplichtige grens te brengen. De cijfers over het vierde kwartaal waren beter dan gevreesd en ook de identieke groeiverwachting voor komende jaar is aan de bovenkant van wat je van Unilever zou mogen verwachten.

Al vroeg het vizier op de opkomende markten

Unilever is wereldwijd een van de grotere producenten van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke artikelen. Zijn belangrijkste afzetgebieden waren jarenlang Europa en Noord-Amerika, maar het zwaartepunt is verschoven naar de opkomende markten. Deze zijn nu al goed voor meer dan 50% van de omzet. De voedingsmiddelenmerken, ruim 50% van de omzet, zijn vaak marktleiders met sterke merken als Knorr, Lipton, Magnum en SlimFast. De toiletartikelen, circa 30% van de omzet, groeien sterk met wereldmerken als bijvoorbeeld Dove. Het concern behaalde over 2021 €52,4 mld omzet.

Afname identieke-omzetgroei in derde kwartaal, maar prijzen zijn flink verhoogd

De omzet van Unilever is in het vierde kwartaal van 2021 gestegen en ook onderliggend trok de groei aan. Dit bleek 10 februari uit cijfers. In de laatste drie maanden van 2021 boekte Unilever een omzet van €13,1 mld, bij een consensusverwachting van € 12,8 mld. Het belangrijkste cijfer is de groei van de identieke omzet en die bedroeg in het vierde kwartaal 4,9%. Analisten hadden gemiddeld op slechts 3,56% gerekend en hadden hogere prijzen en lagere volumes verwacht. De prijzen stegen met 4,9% maar de volumes bleven op peil, in plaats van de verwachte daling van 1,5%. In heel 2021 stegen de volumes met 1,6%. In 2021 boekte Unilever op een omzet van €52,44 mld en een onderliggende groei van 4,5%. Analisten rekenden op een omzet van €52,03 mld en een onderliggende groei van 4,3%. De onderliggende operationele marge werd door analisten geschat op 18,3%, maar ook hier overtrof Unilever de verwachting, hetzij nipt met 18,4%. De nettowinst over heel 2021 kwam uit op €6,6 mld. Dit betekende een winst per aandeel van €2,62 bij een analistenconsensus van €2,49. Unilever gaat voor €3 mld aan aandelen inkopen in 2022 en 2023 en verwacht dit jaar een onderliggende omzetgroei van 4,5% tot 6,5%. De prijzen blijven sterk, maar dit zal ten koste gaan van de volumes. Ook waarschuwde Unilever voor een "erg hoge kosteninflatie" in de eerste jaarhelft van meer dan €2 mld. In de tweede jaarhelft zal dit afnemen tot ongeveer €1,5 mld. De onderliggende operationele marge zal dit jaar vermoedelijk met 1,4 tot 2,4 procentpunt dalen. Dit is flink meer dan analisten hadden verwacht. Na 2022 zal er een herstel optreden en in 2023 stijgt de omzet volgens de analisten vermoedelijk door naar €54,5 mld. De onderliggende groei bedraagt dan naar schatting 4,1%, waaraan de prijzen 3,5% bijdragen en de volumes 0,6%. Tot slot sluit Unilever grote overnames in de nabije toekomst uit.

Waardering

De waardering van Unilever is op het moment dan 18 keer de winst over het lopende jaar laag te noemen. De identieke omzetgroeicijfers zijn de laatste kwartalen tegenvallend en eigenlijk hoort daar dan ook een lagere waardering bij. De concurrenten die de afgelopen kwartalen betere prestaties konden laten zien hebben en hebben een flink hogere waardering. Het concern heeft door de daling van de koers wel een redelijk hoog dividendrendement gekregen, iets hoger dan 3,6%.

Kansen

  • Door zich eerder dan andere ondernemingen te richten op kansen in ontwikkelingslanden en opkomende markten heeft Unilever het voordeel dat het veel van deze markten als eerste betreedt. Inmiddels komt rond 60% van de omzet van Unilever uit deze regio’s.
  • Unilever’s management focust op innovatie. Ongeveer een derde van de geconsolideerde omzet komt uit producten die in de afgelopen twee jaar werden gelanceerd.
  • Unilever heeft een gezonde balans en sterke vrije kasstroom.
  • Unilever is in zijn sector een van de leiders op het gebied van het naleven van de ESG-richtlijnen en heeft een nfi++ rating. De totale blootstelling aan risico's ligt iets boven het gemiddelde van de subsector.

Risico's

  • Ondanks de hoge uitgaven voor marketing en sales promotion en de lagere prijzen staat de omzet in West-Europa onder druk. Hier realiseert Unilever ongeveer een derde van de totale omzet.
  • De grote afhankelijkheid van opkomende markten op termijn: de groeicijfers van deze economieën zijn een stuk volatieler dan die van de westerse markten en de marges zijn er op dit moment nog laag.
  • De groep is gevoelig voor wisselkoersschommelingen in de opkomende markten, in het eerste kwartaal van 2021 drukte dit de omzet met 8%.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 38,58 op Unilever 5,8 7,96 0,00 +2,10 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 37,82 op Unilever 5,3 8,71 0,00 +1,92 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 52,52 op Unilever 7,4 6,31 0,00 -2,74 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 56,53 op Unilever 4,5 10,32 10,34 -1,71 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.