Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Carrefour Carrefour - Cijfers in lijn met de analistenverwachting, resultaten in thuisland vragen om meer focus

donderdag 3 maart 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120172 EUR 10.8 3.35 Duurzaam Dagelijkse consumentengoederen

Cijfers in lijn met de analistenverwachting, resultaten in thuisland vragen om meer focus

Wat de koers-winstverhouding betreft, is Carrefour een van de goedkoopste retailers op de masterlist met 10,6 keer de verwachte winst voor 2022. Maar het aandeel is met reden goedkoop. De grote hypermarkten van het concern presteren minder goed. Carrefour is al een tijdje bezig met de herstructurering van het bedrijf en het gaat de goed kant op. Maar het zou sneller kunnen. Een Franse niet-beurgenoteerde concurrent heeft al twee keer een bod op het bedrijf gedaan, waar het niet op in is gegaan. Het laatste bod waardeerde Carrefour op €23 per aandeel. De koers staat daar nog vrij ver vanaf, maar de wereld is sinds het bod toch wel iets veranderd. We zijn benieuwd of er nog een derde bod komt.

Profiel

Het Franse winkelbedrijf Carrefour is na Walmart de grootste supermarktketen ter wereld. Het heeft een sterke positie in Frankrijk en in de rest van West-Europa met winkeltypes als supermarkten, hypermarkten en discountzaken, verder is het actief in Latijns-Amerika. Het bedrijf behaalde over €73 mld aan omzet.

Carrefour presteert in lijn met de analistenverwachting, resultaten in thuisland vragen om meer focus

Carrefour heeft een aandeleninkoop ter waarde van €750 miljoen aangekondigd bij de presentatie van zijn cijfers op 16 februari. Ook verhoogt het zijn dividend, als teken van vertrouwen dat de turnaround van het bedrijf vaart begint te krijgen. De groep streeft ernaar om dit jaar een netto vrije kasstroom van "meer dan €1 mld" te genereren, na het behalen van €1,2 mld in 2021, wat boven de verwachtingen van analisten lag. Een sterke prestatie met een goed groeiende operationele winst en een groter marktaandeel in de belangrijkste landen. Carrefour zag zijn marktaandeel met 0,2% toenemen, de eerste stijging in vele jaren. Het Franse bedrijfsresultaat steeg met 20% tot €757 mln, terwijl de vergelijkbare omzet met 1,8% steeg. Maar dit kwam voor een groot deel door een extra week aan omzet. Hiervoor geschoond daalde de vergelijkbare omzet met 0,3%, bij een verwachte daling van 1,1%. De netto-omzet over 2021 kwam uit op €72,9 mld, net boven de gemiddelde analistenverwachting van €72,8 mld. De operationele winst steeg tot €2,3 mld, in lijn met de consensusverwachting. De winst per aandeel steeg met 17% tot €1,47, mede dankzij de annulering door het bedrijf van de €700 mln aan aandelen die het in 2021 terugkocht. Het dividend zal €0,52 per aandeel bedragen, tegen €0,48 een jaar eerder. Dit was wel minder dan de analistenconsensus van €0,55. Carrefour verhoogde ook zijn doelstelling voor kostenbesparingen op jaarbasis naar €2,7 mld van 2021 tot 2023, van een eerdere toezegging van €2,4 mld. Dit is in de huidige inflatoire omgeving zeker nodig. Het concern verkoopt veel vastgoed om deze doelstelling te behalen.

Waardering

De waardering van Carrefour is op dit moment bijna 10 keer de winst voor het lopende jaar, lager dan de gemiddelde waardering van de laatste jaren en ook veel lager dan de waardering van veel concurrenten. Het bedrijf heeft met bijna 3% een hoger dan gemiddeld dividendrendement.

Kansen

  • Carrefour is eerder dan grote concurrenten Tesco en Walmart wereldwijd gaan uitbreiden en heeft daardoor in de opkomende markten China en Brazilië ook een groter marktaandeel dan deze concurrenten.
  • Nu grote beleggers en hedgefunds actiever worden in hun belangenbehartiging, groeit de kans op maatregelen van Carrefour om waarde te creëren voor de aandeelhouders (dividendverhoging, inkoop eigen aandelen).

Risico's

  • Het concern heeft al jarenlang last van een kwakkelende thuismarkt. Belangrijkste problemen: een teruglopend aantal klanten (door het imago duur te zijn) en teleurstellende prestaties in het segment non-food. Diverse herstructureringsmaatregelen hebben deze negatieve trend tot dusverre niet kunnen keren.
  • Carrefour is actief in 26 verschillende landen en heeft een grote blootstelling aan valutaschommelingen.
  • De ESG-rating van het concern is gemiddeld. Ratingbureau Sustainalitics zou een downgrade overwegen als de stakingen van de werknemers escaleren. Dit zou een aanzienlijk operationeel risico voor de onderneming kunnen worden. Dit geldt ook als blijkt dat de onderneming stelselmatig de rechten van werknemers schendt of anti-vakbondsactiviteiten ontplooit.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 11,2 op Carrefour 2,5 6,84 6,86 +3,29 % Koop Sprinter
Sprinter Long 11,2 op Carrefour 2,5 6,84 6,86 +3,29 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen