Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Alibaba Group Holding Alibaba Group Holding - Beter dan gevreesde resultaten, maar tegenwind toezichthouders blijft waaien

donderdag 3 maart 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US01609W1027 USD 14 0 Bewust Duurzame consumentengoederen

Beter dan gevreesde resultaten, maar tegenwind toezichthouders blijft waaien

Alibaba kampte afgelopen jaar met een reeks uitdagingen, waaronder vertragende groei, toegenomen concurrentie en scherper toezicht. Deze negatieve factoren zijn nog steeds niet verdwenen. Het concern heeft aangegeven fors te gaan investeren om de concurrentie voor te zijn en om heel China te kunnen bedienen - niet alleen de grote steden. Deze tocht naar het platteland kost veel geld, maar er is in de thuismarkt van Alibaba ook veel potentie. Men moet wel zorgen dat de inkomsten uit innovatie weer stijgen; dit kwartaal kwamen die met CNY 1 mld flink lager uit dan de CNY 1,65 mld van de analistenconsensus. En als Alibaba ook zijn innovatiekracht kwijtraakt, kan er weliswaar nog steeds heel veel discount in de koers zitten maar zal het ook lang duren voordat die er weer uitkomt.

Grote speler in Chinese e-commerce en internetdienstverlening

Hoewel een groot deel van de omzet in China wordt gerealiseerd, is Alibaba ook buiten China bekend. Veruit het grootste deel van de omzet (ruim 85%) komt uit het platform voor e-commerce. Een kleine 8% van de omzet komt uit content en digitale media, en de resterende 7% uit cloud-hosting en internetinfrastructuur. Ongeveer 80% van de transacties (in waarde) vindt plaats met een mobiele telefoon. Ruim 75% van de omzet wordt in China gerealiseerd. De totale omzet in boekjaar 2020/21 was CNY 717 mld.

Heel veel verschillende verschijningsvormen

Alibaba biedt handelsplatformen via verscheidene bedrijven, met namen als Taobao Marketplace, Tmall, 1688.com, Lazada en AliExpress. Betalingen lopen via het gelieerde bedrijf Alipay , en de verzendingen via logistiek partner (47% belang) Cainiao Network. Ondersteuning met winkelen gaat via AliMe, een slimme chatbot. Daarnaast zijn er nog vele verwante diensten en bedrijven zoals Ele.Me food delivery, Alibaba Pictures (films en tickets), YunOS operating systems, AutoNavi (digitale kaarten, marktleider in China), Alimama (technologieplatform), UCWeb (browser, zoekmachine, news feed) en Alibaba Cloud (grootste public cloud in China). Uit de voorgaande (niet-uitputtende) lijst van bedrijven is wel duidelijk hoe diep verweven Alibaba is met de Chinese economie.

Beter dan gevreesde resultaten, maar tegenwind toezichthouders blijft waaien

Alibaba presenteerde 24 februari een (ongeveer 10%) stijgende derde-kwartaalomzet, maar ook dalende winstcijfers. De Chinese webwinkelgigant werd geconfronteerd met een trage consumptiegroei in 's werelds op een na grootste economie. Ook had het bedrijf te maken met stijgende uitgaven om de concurrentie van eigen bodem (Pinduoduo en Bytedance) het hoofd te bieden. Alibaba boekte een kwartaalomzet van CNY 242,5 mld, wat minder was dan de CNY 244,91 mld van de consensusverwachting van analisten. De internationale activiteiten van het bedrijf zagen de omzet met ongeveer 18% stijgen ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder, terwijl de thuismarkt een omzetgroei van slechts 7% liet zien. Alibaba schrijft dit toe aan vertragende marktomstandigheden en aan toenemende concurrentie. Het bedrijf heeft de uitgaven voor zijn logistieke netwerken en andere bedrijfsonderdelen versneld vanwege de toenemende concurrentie. Het wereldwijde aantal jaarlijks actieve app-gebruikers steeg verder: tot 1,28 miljard, dankzij een netto stijging van 43 miljoen per kwartaal. De analistenconsensus hiervoor was slechts 867 miljoen. De handelsactiviteiten van het bedrijf in China hadden ongeveer 882 mln jaarlijks actieve consumenten aan het eind van het jaar, een stijging van ongeveer 20 mln in het afgelopen kwartaal. Het percentage nieuwe consumenten in minder ontwikkelde delen van China neemt toe. Alibaba zei dat het van plan is te investeren in het uitbreiden van de aanwezigheid van zijn logistieke tak op het Chinese platteland. Het bedrijf zei ook dat de inkomsten van zijn clouddivisie met 64% stegen tot CNY 26,5 mld, bij een analistenconsensus van CNY 21 mld. Alibaba boekte een bedrijfsresultaat van CNY 51,36 mld, een daling van ongeveer 25% ten opzichte van een jaar eerder maar dit was wel nog steeds hoger dan de analistenconsensus van CNY 50,50 mld. Het bedrijfsbestuur zei dat de daling vooral te wijten is aan een waardevermindering aan goodwill die het bedrijf heeft genomen in verband met zijn digitalemedia- en entertainmentsegment. De waardedaling van de deelnemingen (aandelenbeleggingen van het bedrijf, veelal concurrenten) heeft de kwartaalwinst ook gedrukt. Gecorrigeerd voor de bijzondere waardevermindering en andere eenmalig kosten, bedroeg de winst CNY 16,87 per aandeel, een daling van 23% ten opzichte van een jaar eerder. De analistenconsensus lag nog lager, op CNY 16,12 per aandeel.

Waardering laag, maar met een reden

De beurswaarde van het bedrijf is na een zeer zwakke performance fors onder druk gekomen. De waardering van ruim 13,24 x de verwachte winst over het lopende boekjaar 2022 is lager dan gemiddeld, maar het vergrootglas van de toezichthouder en de Chinese regering op meerdere activiteiten zorgt voor een flinke discount van het bedrijf ten opzichte van westerse concurrenten.

Kansen

  • Sterke positie in het snelgroeiende segment van mobiel internet, met de nadruk op handelsplatformen, maar ook steeds meer op content en aanpalende activiteiten.
  • Duidelijke en goed onderbouwde groeiplannen gebaseerd op een gedegen kennis van de wereldwijde klantenbasis van ruim 600 miljoen gebruikers. De toenemende welvaart en particuliere consumptie in China moeten daarbij niet onderschat worden.
  • Voldoende middelen om mee te doen in nieuwe groeisegmenten zoals auto- en fietsdeelplatformen. De grip op het internetleven in China kan daarmee nog groter worden.
  • Alibaba zit wat duurzaamheidsrating betreft in categorie 4 en wordt daardoor niet als duurzaam aangemerkt. Het is nog maar 1 stap (naar categorie 5) verwijderd van uitsluiting van alle portefeuilles. We zouden een opwaardering van onze rating overwegen als we verbetering zien in de maatregelen die de onderneming neemt om de naleving van de antitrustregels te waarborgen, de programma's voor bedrijfsethiek aanzienlijk verbeteren en het aantal meldingen van ernstige incidenten gedurende een langere periode afneemt.

Risico's

  • De hoge beurswaardering is mede gebaseerd op een hoge omzet- en winstgroei. Tegenvallers hebben dan ook een dubbel negatief effect op de koers: via de waardering en door de lagere winst.
  • Nieuwe anti-trustregels in China.
  • Discussies over fraude, patentschendingen, namaak of onvoldoende belastingafdracht over producten die zijn gekocht via Alibaba, kunnen op enig moment tot boetes of problemen leiden.
  • De Amerikaanse notering en de notering in Hongkong zijn juridisch opgezet als zogenoemde 'variable interest entities' (VIE’s). Deze VIE-structuur is niet officieel erkend in het Chinese recht en resulteert juridisch gezien niet in (mede-)eigendom van de onderliggende onderneming. Sterker nog, de VIE-structuur omzeilt het verbod op buitenlandse investeringen in Chinese bedrijven die kritiek zijn voor de nationale veiligheid, waaronder internet- en telecombedrijven. De VIE-structuur wordt weliswaar al sinds 2000 gedoogd door de Chinese autoriteiten, maar sinds kort neemt de kritiek van de Chinese overheid op het gebruik van deze structuur toe waardoor deze onder druk staat. Dit leidt tot een toegenomen risico voor aandeelhouders in de Amerikaanse ADR’s (certificaten) en in Hongkong-genoteerde grote techbedrijven als Alibaba en Tencent (en nog enkele honderden aandelen). In het slechtste scenario heeft een belegger geen juridische claim op het onderliggende bedrijf of de winsten ervan. Wel is het zo dat nieuwe regelgeving door de Chinese toezichthouder ervoor kan zorgen dat deze VIE-structuur juist een meer legitiem karakter krijgt.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 68,7 op Alibaba 2,1 52,68 0,00 +4,71 % Koop Sprinter
Sprinter Long 68,7 op Alibaba 2,1 52,68 0,00 +4,71 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen