Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: UCB UCB

vrijdag 4 maart 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0003739530 EUR 19.2 1.65 Duurzaam Gezondheidszorg

UCB is een biofarmaceutisch bedrijf waarvan in 2022 belangrijke pijplijnupdates worden verwacht. De waardering van het concern is hoger dan het sectorgemiddelde en de vrije kasstroom en balans zijn sterk. De gemiddelde groei voor de komende jaren is lager dan het sectorgemiddelde. Het bedrijf heeft een duurzaam profiel.

Belgisch biofarmaceutisch bedrijf

UCB is een biofarmaceutisch bedrijf uit België dat zich richt op de ontwikkeling van therapieën voor de behandeling van aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, maar ook ziekten die het immuunsysteem beïnvloeden. De belangrijkste medicijnen van het concern zijn Cimzia (ziekte van Crohn), Vimpat (epilepsie), Keppra (epilepsie), Briviact (epilepsie) en Neupro (Parkinson). Het bedrijf heeft 8400 werknemers, opereert in 38 landen en verkoopt zijn producten via het eigen kanaal en strategische samenwerkingsverbanden met andere farmaceuten. AstraZeneca en Novartis zijn bijvoorbeeld samenwerkingspartners op het gebied van marketing, ontwikkeling en productie. 35% van de uitstaande aandelen van UCB is in handen van het bedrijf Financiere de Tubize, een in België opgerichte naamloze vennootschap. Dit bedrijf heeft als opdracht waarde te creëren op de lange termijn voor de aandeelhouders als stabiele referentie-aandeelhouder van UCB, het potentieel van UCB maximaal te helpen ontwikkelen en bij te dragen aan duurzame groei. Financiere de Tubize is in feite een mono-holding waarvan de enige investering een belang is in UCB. Via vertegenwoordigers in de raad van bestuur van UCB volgt, beoordeelt en beïnvloedt de raad van bestuur de belangrijke strategische beslissingen, de prestaties en het risicoprofiel van UCB. In 2020 genereerde UCB 55% van zijn omzet in de VS, 27% in Europa en het overige deel in de rest van de wereld. In 2020 realiseerde het bedrijf een winst van €761 mln op een omzet van €5,3 mld. De vrije kasstroom kwam uit op €755 mln.

Halfjaarresultaat beter dan verwacht, prognose 2022 licht onder verwachting

UCB rapporteerde over de tweede helft van 2021 een omzetstijging van 10% jaar op jaar (joj) tot €2,8 mld, een aangepast operationeel resultaat van €798 mln en een aangepaste winst per aandeel (wpa) van €3,09 (+19% joj). Dit is beter dan de consensusverwachting van analisten, voornamelijk dankzij een hoger dan verwachte omzet. De omzet liet een gezonde groei zien op jaarbasis, gespreid over de belangrijkste producten. De omzet van het belangrijke medicijn Cimzia (ziekte van Crohn) steeg 1%, Vimpat (epilepsie) groeide 12%, Keppra (epilepsie) groeide 31% en Briviact (epilepsie) groeide 32%. De verkopen van Neupro (Parkinson) daalden met 4% joj. In 2022 verwacht UCB een omzet van €5,15-5,4 mld en een aangepaste wpa van €4,8-5,3. De consensustaxatie van analisten was €5,12, op dit moment is dat €4,9. Volgens UCB is de inspectie van fabrieken waar het medicijn Bimzelx (bimekizumab, tegen psoriasis) gemaakt wordt, afgerond. Goedkeuring door de FDA wordt verwacht in de eerste helft van 2022. In de EU en Groot-Brittannië is het medicijn al goedgekeurd en gelanceerd. In januari is het medicijn ook in Japan goedgekeurd. Dit is belangrijk, omdat dit jaar de patenten van het belangrijke medicijn Vimpat verlopen. Ook voor Keppra verlopen de patenten in Japan. Vimpat was in 2021 verantwoordelijk voor 27% van de omzet. Om de pijplijn aan te vullen, heeft het bedrijf onlangs de overname van Zogenix aangekondigd. UCB herhaalde de prognose voor de lange termijn: een omzet van minimaal €6 mld in 2025. De onderliggende winstgevendheid zou dan 30% tot 35% van de omzet moeten bereiken. Analisten verwachten gemiddeld een omzet van €6,4 mld in 2025.

Waardering hoger dan sector, winstgroei lager

De koers-winstverhouding van UCB is 20 keer de verwachte winst in 2022. Dit is hoger dan het sectorgemiddelde. Voor 2022 wordt een winstdaling van 24% verwacht, voor 2023 een winststijging van 10%. De vrije kasstroom van het bedrijf is sterk, evenals de balans. Het dividendrendement van 1,3% is relatief laag. UCB staat voor de uitdaging dat enkele patenten verlopen op medicijnen die belangrijk zijn voor de omzet. Het jaar 2022 wordt belangrijk door de lancering van bimekizumab, een medicijn in ontwikkeling gericht op auto-immuunziekten. De omzet van dit medicijn zou sterk kunnen groeien.

Kansen

  • Het bedrijf is bezig met de ontwikkeling van bimekizumab, een medicijn gericht op auto-immuunziekten (psoriasis). Verwacht wordt dat dit medicijn wordt goedgekeurd in 2022. Van bimekizumab wordt een sterke groei verwacht. Ook worden nog positieve pijplijndata verwacht voor het gebruik van dit medicijn tegen artritis.
  • UCB heeft een duurzaamheidscommissie geïnstalleerd, die toezicht houdt op de realisering van de duurzaamheidsdoelen voor 2030. Ook is de beloning van het hogere management gekoppeld aan duurzaamheidsdoelen. Het ESG-risico van het concern wordt mede hierdoor laag ingeschat.
  • Doordat UCB een grootaandeelhouder heeft die gericht is op de lange termijn, kan het concern de druk, om op korte termijn aan de verwachtingen te voldoen, goed weerstaan. Het kan dus beslissingen nemen die op de lange termijn goed uitpakken voor de aandeelhouders.

Risico's

  • In 2020 leverden twee medicijnen 61% van de omzet op: Vimpat en Cimzia. De patenten van Vimpat verlopen in 2022 en die van Cimzia in 2024. Het is dus belangrijk dat UCB met positieve pijplijnupdates komt en dat het verwachte omzetverlies opgevangen kan worden met nieuwe producten uit de ontwikkelingspijplijn.
  • Tegenvallende resultaten uit de pijplijn zijn altijd een risico in de biofarmaceutische sector.
  • UCB heeft in 2020 Ra Pharmaceuticals overgenomen voor een bedrag van €2,1 mld. Het is van belang, dat er geen negatieve berichten komen over het belangrijkste medicijn-in- ontwikkeling van Ra: Zilucoplan. Dit is een middel voor de behandeling van myasthenia gravis, een spierziekte.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 70,1 op UCB 9,0 8,16 0,00 -1,09 % Koop Sprinter
Sprinter Long 60,9 op UCB 4,4 16,69 16,79 -0,53 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van UCB bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.