De beurs vandaag ECB verrast beleggers ● maar is door oorlog wel wat voorzichtiger ● inflatie VS loopt verder op

vrijdag 11 maart 2022

De beurs van 11 maart 2022, 9.35 uur
  • ECB verrast met onverwacht snelle vermindering van obligatie-opkoopprogramma
  • Maar centrale bank blijft wel flexibel en laat beleid afhangen van ontwikkeling economie
  • Inflatie VS opgelopen naar 7,9%, Fed begint volgende week met verhogen beleidsrente

Gistermiddag maakte de Europese centrale bank (ECB) bekend dat de beleidsrente ongewijzigd blijft, zoals verwacht. Maar de bank verraste met een onverwacht snelle vermindering van het obligatie-opkoopprogramma. Blijkbaar is de ECB meer bevreesd voor aanhoudend hoge inflatie dan voor de negatieve gevolgen ervan op de economische groei in de eurozone. Maar hoewel de ECB haar obligatie-aankopen dus wat sneller gaat verminderen, is de bank vergeleken met de vergadering van februari wel iets voorzichtiger geworden.

Risico van stagflatie is toegenomen

De reden voor de wat voorzichtigere houding van de ECB is duidelijk: de oorlog in Oekraïne heeft het risico van stagflatie (een combinatie van afnemende economische groei en hoge inflatie) in de eurozone sterk vergroot. Extreem hoge energie- en grondstoffenprijzen, mogelijke verstoringen van de energievoorziening, zwakkere handel, nieuwe verstoringen in de toeleveringsketens en een hoge mate van onzekerheid voor zowel bedrijven als consumenten, hebben de economische vooruitzichten van de eurozone in korte tijd veranderd. In de economische beoordeling van de ECB zelf komt een dergelijk stagflatierisico al tot uiting. Nu de economische vooruitzichten zijn verslechterd en het risico van aanhoudend hoge inflatie is toegenomen, is de ECB voor de kortere termijn voorzichtiger geworden. 

Deur blijft open voor renteverhoging eind dit jaar

De ECB gaat dus door met een zeer geleidelijke normalisering van haar beleid, maar met behoud van maximale flexibiliteit in alle richtingen. Dit is het beste wat de ECB kan doen met de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de extreem hoge onzekerheid. De beslissingen van gisteren houden de deur wel wijd open voor een eerste renteverhoging voor het einde van het jaar. De ECB kan momenteel weinig tot niets doen om de hoge, en mogelijk zelfs versnellende inflatie een halt toe te roepen. Het vooruitzicht van stagflatie bemoeilijkt de ambitie van de ECB om een minder stimulerend beleid te gaan voeren.

ECB kan weinig doen, steun moet komen van overheden

Met deze aankondiging van de ECB wordt nog eens benadrukt dat zij zich vooral richt op de kerntaak: het behouden van prijsstabiliteit in de eurozone. De centrale bank moet dus wel acteren bij deze hoge inflatie. Voorzitter Lagarde benadrukte dat het in deze periode van hoge inflatie (5,8%), die veroorzaakt wordt door een 'aanbodschok', dan ook vooral de taak is van overheden om met (fiscale) stimuleringsmaatregelen te komen om de negatieve effecten van reëel koopkrachtverlies te compenseren. Het is dan ook geen toeval dat Lagarde direct na de persconferentie naar Versailles vertrok om aan te sluiten bij de Eurotop. Die vergadert daar over de Oekraïnecrisis en mogelijke steunmaatregelen. Het zou ons verbazen (en tegenvallen) als er binnenkort geen groot steunpakket wordt aangekondigd. Gisteren werd bekend dat in Nederland waarschijnlijk vanaf 1 juli de btw op energie en de accijns op brandstof tijdelijk worden verlaagd. Rijkelijk laat zou ik zeggen. Tegen die tijd staat de verwarming allang (gedwongen?) uit.

Obligatierentes omhoog na ECB-besluit…

In reactie op het besluit van de ECB en de toelichting daarop door voorzitter Lagarde, schoten de rentes op eurostaatsobligaties omhoog. De Duitse tienjaarsrente steeg met 6 basispunten naar 0,27% en staat nu hoger dan de voor de Russische inval in Oekraïne. De Italiaanse tienjaarsrente schoot maar liefst 22 basispunten omhoog naar 1,97%. Als de ECB minder staatsobligaties gaat kopen, valt er een grote koper weg. Dat zet de prijs van de obligaties onder druk, waardoor de rente stijgt. Obligatiekoersen en -rentes bewegen namelijk tegenovergesteld. We verwachten dat de obligatierentes nog verder zullen oplopen.

… en Europese aandelen omlaag

Ook op de Europese aandelenbeurzen werd negatief gereageerd. De koersen leverden een deel van de winst van woensdag weer in. De Stoxx Europe 600-index eindigde 1,7% lager, na een verlies van 2,4% eerder op de dag. Vooral aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen (-3,8%), waaronder aandelenkoersen van autofabrikanten, stonden onder druk. Geen enkele sector sloot in de plus. Bankaandelen wisten niet te profiteren van de oplopende rente. De zorgen over de gevolgen van de Oekraïnecrisis overheersten. Gisteren hebben we een update van Onze kijk op Oekraïne gepubliceerd. Hierin kun je onder andere lezen dat we de weging van Europese aandelen in onze beleggingsstrategieën hebben verlaagd van overwogen naar neutraal ten gunste van Amerikaanse aandelen.

Inflatie VS naar 7,9%, rente loopt op

De inflatie in de VS is vorige maand aangetrokken tot 7,9% op jaarbasis, gelijk aan de verwachting van analisten. Dat is het hoogste niveau in ruim veertig jaar. Het zal de Amerikaanse centrale bank, de Fed, dwingen om volgende week woensdag de beleidsrente met 0,25% te verhogen. Later dit jaar zullen meerdere stappen van 0,25% volgen. De komende maanden zal de inflatie in de VS naar verwachting nog verder oplopen. Ook op Wall Street stonden de aandelenindices gisteren onder druk na de winst van woensdag. De S&P 500-index verloor 0,4%, de Nasdaq ging 1% omlaag en de Dow Jones-index sloot 0,3% lager. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 3 basispunten naar 1,99% en stond gedurende de handelsdag alweer even boven de 2%. Ook hier verwachten we dat de rentes verder zullen oplopen. Hogere rentes zetten vooral de waardering van hooggewaardeerde (tech)aandelen onder druk. Gisteren daalden vooral de in de VS genoteerde Chinese techaandelen fors in koers, door berichten over strengere regelgeving en het mogelijk beëindigen van een notering op de Amerikaanse beurzen. De prijs van een vat olie daalde met een kleine 2% naar iets boven $109, maar olie-gerelateerde aandelen stegen desondanks met gemiddeld 3,1%.

Agenda van vandaag

  • Definitieve inflatiecijfers Duitsland
  • Sentimentindices universiteit van Michigan (VS)

Lees ook

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.