De beurs vandaag Pessimisme Duitse beleggers geen reden voor angst ● herstel op Wall Street ● Chinese beurzen ruim hoger

woensdag 16 maart 2022

De beurs van 16 maart 2022, 8.59 uur
  • Sterke daling deelindex vooruitzichten in Duitse ZEW-index geen reden voor angst 
  • Herstel stemming op Wall Street: oliebedrijven lager door daling olieprijs maar IT-aandelen hoger  
  • Chinese beurzen ruim hoger: Hang Seng-index wint 7% in Hongkong

De opening op de Europese financiële markten gisteren was ronduit zwak en volgde daarmee de Aziatische beurzen, die fors in de min waren gesloten. In Europa wisten de aandelenmarkten halverwege de dag echter wat te herstellen, om nagenoeg onveranderd te sluiten. Een specifieke aanleiding daarvoor was niet aan te wijzen, maar je zou kunnen zeggen dat de iets dalende rentes, een lagere olieprijs en licht positieve signalen over de vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne gezamenlijk een rol speelden. Per saldo gisteren dus nauwelijks verandering in de Europese beursindices maar de bewegingen van de verschillende sectorindices liepen wel flink uiteen. De meeste IT-aandelen koersten een aantal procenten hoger, terwijl de energiesector (door de dalende olieprijzen) een paar procent terugviel. De dalende rentes hadden een negatieve invloed op de koersen van aandelen uit de financiële sector. Wat dat betreft is het per dag stuivertje wisselen tussen de sectoren. Hebben we hier al eens iets gezegd over het belang van spreiding?

Ernstig pessimisme vaak ‘contra-indicator’

Veel economische cijfers die uitkomen over de voorgaande maanden lijken wat achterhaald omdat de economische omstandigheden door de crisis in de Oekraïne flink zijn veranderd. Een cijfer waarin al wel de veranderde situatie is meegenomen, is de ZEW-index. Deze Duitse graadmeter voor de economie, berekend op basis van een enquête onder professionele beleggers en analisten, daalde minder dan verwacht. Maar de verwachtingen-component binnen de index daalde met 94 punten. Dat is de grootste daling sinds de start van de meting van de index dertig jaar geleden. Een weinig optimistische verwachting dus en dat lijkt logisch. Tegelijkertijd is het cijfer niet iets om heel bang voor de ontwikkeling van beurskoersen te worden. Want als het sentiment onder beleggers heel slecht is, is dat in onze ogen eerder een ‘contra-indicator’, een aanwijzing voor tegenovergestelde beweging, dan een reden om ook bang te worden. Wanneer we kijken naar alle stevige dalingen van de deelindex voor de verwachtingen van de ZEW-index in het verleden, is het beeld niet zo somber. Na een daling van twintig punten of meer is index 12 maanden later in 14 van de 17 gevallen gestegen, waarbij de gemiddelde winst 25% bedroeg. Het is natuurlijk niet gezegd dat het nu ook weer die kant opgaat. Veel hangt uiteraard af van het verloop van de oorlog.

Stemming op beurzen verbetert

In de Verenigde Staten is de producentenprijsinflatie in februari uitgekomen op 10% uit (kerninflatie, dus exclusief de energie- en voedselprijzen: 8,4%). Dit percentage viel nog licht mee bij de verwachtingen. Hierin zit echter nog niet of nauwelijks het effect van de oplopende voedsel- en energieprijzen van na het uitbreken van de Oekraïneoorlog. In de VS liepen koersen over het algemeen flink op, dankzij de verder dalende olieprijs (nu weer ruim onder de $100 per vat) al daalden daardoor de koersen van grote oliebedrijven als Exxon en Chevron. De Dow Jones Industrial-index sloot 1,8% hoger en de Nasdaq, met daarin vrij veel IT-aandelen, zelfs 2,9%. De stemming onder beleggers op Wall Street, die gedurende de dag alsmaar beter werd, krijgt vanochtend in Azië een vervolg. De aandelenindices in Azië stijgen vandaag dankzij een rally van vooral technologieaandelen en de belofte van financiële beleidsmakers in China om de kapitaalmarkten stabiel te houden. Naast de belofte van marktstabiliteit, zei een vergadering van Chinese bestuurders dat de natie zal zorgen voor een toekomstgericht (‘proactief’) centralebankbeleid en ernaar zal streven om de risico's te beheersen die voortkomen uit de onroerendgoedsector. De Chinese beurzen koersen vanochtend ruim 3% hoger. De Hang Seng-index in Hongkong krijgt er zelfs meer dan 7% bij. Hebben we hier al eens iets gezegd over volatiliteit (koersbeweeglijkheid), die voorlopig hoog blijft? 

Agenda van vandaag

  • rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’ (verwacht: kwart procentpunt hoger naar 0,25% - 0,5%)
  • voortzetting vredesbesprekingen (hopelijk vooruitgang)
  • vergeet niet te stemmen, ondanks alles!

Lees ook

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.