Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Adidas Adidas - Kwartaalcijfers ongeveer als verwacht. Maar meevallende vooruitzichten voor 2022

woensdag 6 april 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000A1EWWW0 EUR 20.2 1.97 Duurzaam Duurzame consumentengoederen

Kwartaalcijfers ongeveer als verwacht. Maar meevallende vooruitzichten voor 2022

Minder slecht dan gevreesde cijfers van het sportartikelenconcern. Natuurlijk had het last van de (al dan niet tijdelijk) gestaakte verkoop in Rusland en de nog steeds voortdurende consumentenboycot in China. Maar de meevallende vooruitzichten voor het lopende jaar maken een hoop goed. Het omzetverlies in de Russische regio lijkt op de totale omzet wel mee te vallen.

Beste van de rest

Het Duitse Adidas is, na het Amerikaanse Nike, de grootste producent van sportproducten ter wereld. De grootste en meest succesvolle merknaam van het concern is Adidas, goed voor 73% van de totale omzet. De totale omzet kwam in 2021 uit op €21,2 mld.

Kwartaalcijfers ongeveer als verwacht. Maar meevallende vooruitzichten voor 2022

Adidas voorspelt een sterke groei in 2022, ook al zullen de inkomsten uit Rusland waarschijnlijk met de helft dalen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit meldde het concern op 9 maart tijdens de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal. De operationele winst over het vierde kwartaal kwam uit op €66 mln, 71% lager dan in de zelfde periode vorig jaar en flink lager dan de consensusverwachting van analisten van €114,4 mln. De omzet kwam uit op €5,14 mld, gelijk aan het zelfde kwartaal een jaar eerder en in lijn met de analistenconsensus van €5,2 mld. De verschillende regio’s deden het wisselend. De omzetten in Noord-Amerika, opkomend Europa & Afrika (‘EMEA’) en China & Taiwan (‘Greater China’) lagen in lijn met de consensusverwachting maar die in Latijns-Amerika bleef daar onder. De nettowinst kwam uit op €123 mln, 14% lager dan een jaar eerder, maar wel flink hoger dan de analistenconsensus van slechts €68 mln. De omzet zal in 2022 met 11% tot 13% stijgen (op basis van gelijkblijvende valuta) omdat de vraag naar sneakers robuust blijft. Analisten rekenden gemiddeld op een groei van 9,5%. De operationele winstmarge zal volgens Adidas uitkomen in de bandbreedte 10,5 - 11%, in lijn met de analistenconsensus van 11,1%. Het sportkledingmerk zei dat de oorlog in Oekraïne maar liefst €250 mln aan inkomsten (ongeveer de helft van zijn activiteiten uit Rusland en de omliggende landen) in gevaar brengt. Dat is een gevolg van de opschorting van de activiteiten in Rusland en vertegenwoordigt ongeveer 1 procentpunt van de groei van de totale omzet. Adidas verwacht dat de omzet in de regio Greater China met ongeveer 5% zal stijgen. Ter vergelijking: er was 3% groei in deze regio vorig jaar. Niet-Chinese merken hebben moeite om China als belangrijke groeimotor aan de gang te houden, na bijna een jaar van consumentenboycots wegens Adidas’ kritiek op de mensenrechtenschendingen in Xinjiang en de voorkeursbehandeling voor bedrijven van eigen bodem. Noord-Amerika en Latijns-Amerika zullen naar verwachting dit jaar de sterkste groeimotoren van Adidas zijn, met omzetgroei van 5 à 10%. De regio’s EMEA en Asia Pacific zouden moeten groeien met ongeveer 15%. Adidas is ook van plan om de prijzen te verhogen om zo de hogere grondstoffen- en vervoerskosten te compenseren. Het nettoresultaat van de voortgezette activiteiten zal waarschijnlijk stijgen in een bandbreedte van €1,8 tot €1,9 mld. Het bedrijf voltooide onlangs de verkoop van zijn Reebokmerk en kocht met een deel van de opbrengsten eigen aandelen in.

Waardering

De waardering is met 21 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar lager dan gemiddeld, dit heeft te maken met de tijdelijk aanvoerketenproblemen in Vietnam, de lockdownbeperkingen in China vanwege het coronavirus en de sancties tegen Rusland waardoor de winsten dalen of zelfs verliezen worden.

Kansen

  • Adidas heeft een groot gedeelte van zijn afzetgebied in West-Europa. Het bedrijf doet investeringen in opkomende markten van zowel Azië als Europa om extra groei te realiseren.
  • De Amerikaanse dollar kan verder aansterken ten opzichte van de euro. Een verdere stijging van deze munt versterkt de concurrentiepositie van Adidas ten opzichte van Nike.

Risico's

  • Stijgende grondstoffenkosten zijn in het huidige economische klimaat moeilijk door te berekenen aan de consument. Adidas is dit, net als alle grote concurrenten, toch van plan te doen. Dit kan ten koste gaan van het marktaandeel.
  • De consumentenboycot in China kan langer duren dan gevreesd.
  • Over het geheel genomen positioneert Adidas zich als een underperformer wat betreft de kwaliteit en integriteit van de raad van bestuur/management in vergelijking met sectorgenoten. Het concern heeft overigens wel een Nfi+ rating omdat het andere zaken wel op orde heeft.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen