Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Amazon.com Amazon.com - Verlies na waardedaling deelneming Rivian en sterke kosteninflatie

vrijdag 29 april 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US0231351067 USD 94.2 0 Bewust Duurzame consumentengoederen

Verlies na waardedaling deelneming Rivian en sterke kosteninflatie

Amazons belang in Rivian maakt beleggen in Amazon (of Ford, dat ook een forse positie in Riviam heeft) er niet saaier op. De boekwaarde van de belegging zal volgende keer misschien beter worden bijgehouden in de spreadsheets van de sellside-analisten, want dit gaat ieder kwartaal zorgen voor een flinke mee of tegenvaller. Zolang de tekorten in de aanvoerketens van de autofabrikanten aanhouden, zal die boekwaarde zich voornamelijk neerwaarts ontwikkelen. Maar ook de kosten die Amazon maakt om omzet te realiseren, stijgen procentueel harder dan de omzet zelf, wat een slecht teken is. Zeker niet nu de omzet uit de verkopen aan consumenten dalend is en de marge die het concern maakt, laag is. Vorig kwartaal waren de verwachtingen voor de winst en de omzet ook laag en bleken die uiteindelijk beter dan verwacht. Amazon maakte onlangs bekend dat het de verkopers op zijn onlinekanalen gaat laten betalen om mee te helpen met de verhoogde kosten. Dit gaat om een klein bedrag ($5) maar omdat Amazon heel veel klanten heeft, kan de maatregel toch wel flink geld in het laatje brengen.

Megaretailer

Amazon.com is een van de best verdienende online retailers ter wereld. Het heeft een marktaandeel van 8% van de wereldwijde online retailmarkt. Ook is het een grote speler op de markt voor cloudcomputing en e-readers/tabletcomputers. Het concern behaalde over 2021 een omzet van meer dan $469 mld. Een ruime $100 mld dan het jaar er voor.

Verlies na waardedaling deelneming Rivian en sterke kosteninflatie

Amazon is in het eerste kwartaal van 2022, voor het eerst in zeven jaar, in de rode cijfers gedoken. Dat kwam onder andere door hogere kosten (veroorzaakt door de hoge inflatie), aanhoudende problemen in de aanvoerketens en personeelstekort. Door dat laatste moest de webwinkelgigant zijn lonen fors verhogen. Het verlies was verder te wijten aan de strategische investering in Rivian Automotive (elektrische auto’s) waar Amazon dit kwartaal ruim $7 mld op moest afschrijven doordat de koers van Rivian meer dan halveerde. Vorig kwartaal was deze deelneming nog goed voor een enorme winst van $12 mld. Amazon rapporteerde een verlies van $3,8 mld of $7,56 per aandeel, terwijl een jaar eerder in het eerste kwartaal nog ruim $8 mld winst werd geboekt. De consensusverwachting van analisten stond op een winst van $8,35 per aandeel. De omzet kwam uit op $116,4 mld, wat een stijging van 7% op jaarbasis betekende. De omzetgroei lag in dezelfde periode een jaar eerder nog op 44% en in het vierde kwartaal op 9%. Het cijfer lag in lijn met de consensusverwachting van $116,5 mld. De omzet uit de Verenigde Staten lag met $69,2 mld nog boven de analistenconsensus van $67 mld en ook de omzet uit de fysieke winkels was hoger dan verwacht, net als de 37% stijging van de omzet uit de belangrijke divisie Amazon Web Services (AWS, cloud-services). Inmiddels is AWS goed voor $18,5 mld omzet. Voor het tweede kwartaal rekent Amazon op een omzet van tussen de $116 mld en $121 mld en een operationeel resultaat tussen $1 mld verlies en een winst van $3 mld. De analistenconsensus gaat uit van een operationele winst van $7 mld en ruim $125 mld aan omzet.

Waardering hoog maar laagste in de geschiedenis van de internetgigant

Amazon is een echt groeiaandeel. Het heeft een van de hoogste waarderingen van alle bedrijven op onze masterlist aandelen, nog altijd ruim boven de 65 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar. Voor Amazon zelf is dit overigens een van de laagste koers-winstverhoudingen die het ooit heeft gehad. Het concern is pas enkele jaren winstgevend, voorheen ging een groot deel van de kasstroom als investering weer in het bedrijf.

Kansen

  • De wereldwijde e-commercetrend wordt steeds sterker en sinds het uitbreken van het coronavirus is de groei ervan alleen maar versneld. Amazon is op dat terrein de belangrijkste speler.
  • Forse groei van het aantal Amazon Prime-leden, deze groep klanten neemt meer producten af dan de niet-leden. Het krijgt hiervoor vele extra's, waaronder een streaming service kanaal en gratis bezorgen, vaak binnen 1 dag.

Risico's

  • Omdat steeds meer informatie en amusement digitaal wordt verkocht, bieden Amazons fysieke opslag- en distributiefaciliteiten in de toekomst misschien niet meer dezelfde voordelen als nu. Buitenlandse autoriteiten passen de wetgeving voor e-commerce voortdurend aan.
  • Amazon krijgt in veel buitenlandse markten waarschijnlijk meer last van (lokaal al bestaande) concurrenten.
  • Forse stijging van corona-gerelateerde kosten. Dit betreft onder andere het aanpassen van werkplekken, aanschaf van maskers en het inschakelen van honderdduizenden extra personeelsleden om de hogere werkdruk aan te kunnen.
  • Het concern heeft zijn ESG-rapportage nog steeds niet goed op orde en heeft daar een zeer lage score voor. Wel heeft Amazon een nfi+ status. Wel is het aandeel onlangs uitgesloten vnan opname in de duurzame strategie.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen