Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Heineken Heineken - Kwartaalcijfers beter dan verwacht, vooral dankzij sterke groei in Europa

maandag 2 mei 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009165 EUR 20.5 1.73 Bewust Dagelijkse consumentengoederen

Kwartaalcijfers beter dan verwacht, vooral dankzij sterke groei in Europa

Sterke cijfers, al sprak ceo Dolf van den Brink iets gematigder van een "solide start van het jaar". Hij waarschuwde wel voor meer macro-economische onzekerheid en "significante" tegenwind door de hoge inflatie. Dat drukt op de kostenbasis, maar onder andere prijsverhogingen moeten dit neutraliseren. Consumenten hebben de afgelopen maanden duidelijk gevierd dat alles weer iets meer open ging en niet beknibbeld op de kosten daarvan. Nu de inflatie nog verder oploopt en de bierbrouwers de prijzen verder moeten verhogen, zal de consument op een gegeven moment misschien eens gaan protesteren. Maar dat was het afgelopen kwartaal zeker niet het geval.

Heineken: nummer 2 in de wereld

Heineken is een sterk opererend bierconcern, het op een na grootste ter wereld. In de merkenportefeuille zitten naast het premiumbiermerk Heineken ook Amstel en nog zo’n 250 andere merken waaronder Sol, Desperados, 33 Export, Cruzcampo, Zywiec, Birra Moretti, Murphy's, Star en het cidermerken Jillz. Heineken is marktleider in een aantal belangrijke landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Door de overname van Femsa Cerveza controleert Heineken nu 43% van de Mexicaanse en 10% van de Braziliaanse biermarkt. Heineken is het op een na best verkopende importbier in de Verenigde Staten.

Kwartaalcijfers beter dan verwacht, vooral dankzij sterke groei in Europa

Heineken heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de bierverkopen sterker dan verwacht zien stijgen, vooral in Europa. Dit bleek 20 april uit de kwartaalcijfers. De biervolumes stegen met 5,2% autonoom op jaarbasis tot 56,4 mln hectoliter. Analisten rekenden gemiddeld slechts op een stijging van 4,5%. De volumes liggen op autonome basis 2,8% boven die van 2019. In Azië liepen de volumes met 2,8% op, terwijl Europa en de Amerikaanse regio's goed waren voor plussen van respectievelijk 11,5% en 1,3%. Afrika en Oost-Europa zorgden voor 5,7% groei. De premiumvolumes namen zelfs met 6,3% toe. Analisten rekenden voor Azië juist op een volumedaling met 0,9%. Europa en de Amerikaanse regio's zouden volgens hen goed zijn voor plussen van respectievelijk 7,65% en 3,0% en Afrika en Oost-Europa voor 1,8% groei. De totale volumes van de brouwer stegen afgelopen kwartaal met 12,9% autonoom. De analistenconsensus rekende op een plus van 4,6% autonoom. De omzet van Heineken steeg op jaarbasis met 35,9% tot net geen €7 mld. De netto-omzet nam autonoom met krap 25% toe tot €5,75 mld. De netto-omzet per hectoliter nam met 18,3% toe, mede dankzij de verkoop van premiumbieren. De nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal €417 mln, flink meer dan de €168 mln in de eerste drie maanden van 2021. Hierin is de afschrijving van €400 mln voor het vertrek uit Rusland overigens niet meegerekend. Heineken geeft bij de halfjaarcijfers een toelichting hierop. Dit jaar denkt Heineken nog altijd een stabiele tot bescheiden hogere marge ten opzichte van vorig jaar te realiseren. De brouwer merkte in februari al op dat de onzekerheid duidelijk is toegenomen en dat het daarom later dit jaar de marge-outlook voor 2023 zal 'updaten'. Voorlopig denkt Heineken in 2023 nog een operationele marge te kunnen realiseren van 17,0%. Dat was 12,3% in 2020 en 15,6% in 2021. Heineken zei bij publicatie van de jaarcijfers in februari verder goede vorderingen te maken met het besparen van kosten. Bij de jaarcijfers was €1,3 mld van de €2 mld die de brouwer zich ten doel heeft gesteld, ook daadwerkelijk gehaald. Voor 2022 rekenen analisten gemiddeld op een groei van de biervolumes met 4,5%.

Hogere waardering dan marktleider

Heineken heeft op het moment een gemiddelde koers-winstverhouding, iets hoger dan de rest van de bedrijven in de dagelijkse-consumentengoederensector, met meer dan 20 keer de getaxeerde winst over 2022.

Kansen

  • Heineken’s strategie is erop gericht om in elk land waar het actief is de nummer 1- of 2-positie te krijgen en te houden. Het concern start meestal met voortzetting van het overgenomen lokale biermerk en gebruikt later dit platform om de eigen premiumbieren te slijten.
  • In regio's als Afrika, Latijns-Amerika en Azië verwacht Heineken te profiteren van een relatief gunstig economisch klimaat.
  • De overnames van de laatste jaren vergroten Heineken's blootstelling aan opkomende markten; ook een joint venture in India biedt groeipotentieel op de lange termijn.
  • Heineken is vanwege zijn alcoholactiviteiten uitgesloten van opname in de duurzame strategie. Wel is het concern goed op weg met duurzame thema's. Zo probeert het al jaren zijn waterverbruik te verminderen. Dit betekent dat Heineken een Nfi++ score heeft.

Risico's

  • Marktleider Anheuser-Busch Inbev is een zware tegenstander in veel gebieden waar Heineken ook actief is.
  • Heineken's grootste afzetmarkt, West-Europa (41% van de bedrijfsopbrengsten), is een krimpende markt die sterk geraakt is door de covid beperkingen.
  • Wanneer de horeca en restaurants in grote delen van de wereld dicht zijn als gevolg van lockdowns, is de afzet van bier voor een groot deel afhankelijk van thuisgebruik. Wat volumes betreft, moet het concern het wel hebben van het biergebruik buitenshuis.

Duurzame Analyse

#N/A

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 77,05 op Heineken 6,5 1,37 0,00 +16,30 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 73,25 op Heineken 5,1 1,73 0,00 +12,50 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 101,25 op Heineken 6,3 1,40 0,00 -13,24 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 105,51 op Heineken 4,9 1,83 0,00 -18,47 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Heineken bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.