Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Unilever Unilever - Onderliggende groei flink hoger dan voorzien, maar helaas geldt dat ook voor verwachte kosteninflatie in H2

dinsdag 3 mei 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B10RZP78 EUR 17.3 4.06 Duurzaam Dagelijkse consumentengoederen

Onderliggende groei flink hoger dan voorzien, maar helaas geldt dat ook voor verwachte kosteninflatie in H2

Sterk eerste kwartaal doordat het Unilever lukte om de prijzen boven verwachting sterk te verhogen, zonder dat dit ten koste ging van een hele forse volumedaling. Helaas is de verwachte kosteninflatie in de tweede helft van het jaar weer erg veel sterker dan het management in een eerder stadium had gemeld en komt de winstmarge uit aan de onderkant van de eerder gegeven bandbreedte. Daardoor stijgt de koers van Unilever, net als die van andere bedrijven uit de sector dagelijkse consumentengoederen met net zulke goede cijfers, niet noemenswaardig.

Al vroeg het vizier op de opkomende markten

Unilever is wereldwijd een van de grotere producenten van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke artikelen. Zijn belangrijkste afzetgebieden waren jarenlang Europa en Noord-Amerika, maar het zwaartepunt is verschoven naar de opkomende markten. Deze zijn nu al goed voor meer dan 50% van de omzet. De voedingsmiddelenmerken, ruim 50% van de omzet, zijn vaak marktleiders met sterke merken als Knorr, Lipton, Magnum en SlimFast. De toiletartikelen, circa 30% van de omzet, groeien sterk met wereldmerken als bijvoorbeeld Dove. Het concern behaalde over 2021 €52,4 mld omzet.

Onderliggende groei flink hoger dan voorzien, maar helaas geldt dat ook voor verwachte kosteninflatie in H2

Unilever heeft in het eerste kwartaal een onderliggende omzetgroei geboekt die flink boven de verwachtingen van analisten uitviel. Maar het concern waarschuwt wel voor flink hogere kosten in de tweede helft van dit jaar, zo bleek 28 april uit kwartaalcijfers. Unilever zag de omzet in het eerste kwartaal met 11,8% stijgen tot €13,8 mld. Het bedrijf profiteerde onder meer van een gunstig wisselkoerseffect van 3,5% en vooral van flink hogere prijzen. Analisten rekenden gemiddeld op een omzet van €13,2 mld. Onderliggend steeg de omzet met liefst 7,3%, waar analisten uitgingen van een groei met slechts 4,2%. Lagere volumes hadden een negatieve invloed van 1,0% (consensusverwachting analisten: -1,5%) op de groei, terwijl de hogere prijzen 8,3% bijdroegen. De sterkste groei kwam van de divisie Home Care, waar de omzet onderliggend met 9,2% steeg. Deze divisie droeg €3 mld bij aan de omzet. Beauty & Personal Care droeg €5,7 mld bij, wat neerkwam op een onderliggende omzetgroei van 7,1%. Foods & Refreshment liet een onderliggende omzetgroei van 6,5% zien op een omzet van €5,1 mld. Aandeelhouders kunnen een gelijk gebleven kwartaaldividend tegemoetzien van €0,42 per aandeel. Bovendien is Unilever gestart met de inkoop van maximaal €3 mld aan eigen aandelen. De eerste €750 mln aan aandelen zijn al teruggekocht. In februari waarschuwde Unilever nog voor een "erg hoge kosteninflatie in de eerste jaarhelft” van meer dan €2 mld. In de tweede jaarhelft zou dit effect afnemen tot ongeveer €1,5 mld. Maar Unilever waarschuwde donderdag dat de oorlog in Oekraïne en de gestegen prijzen voor grondstoffen toch tot hogere kosteninflatie zullen leiden in de tweede jaarhelft. Unilever gaat voor de tweede helft van dit jaar nu uit van een nog hogere kosteninflatie van €2,7 mld. Die zal ertoe leiden dat Unilever de verkoopprijzen opnieuw moet verhogen, wat een negatief effect zal hebben op de verkochte volumes. Het concern verwacht voor heel 2022 een onderliggende omzetgroei van 4,5 tot 6,5%, die naar verwachting aan de bovenkant van deze bandbreedte zal uitkomen. Verder denkt het management dat de onderliggende operationele marge in de eerste jaarhelft binnen de eerder voorziene bandbreedte van 16 tot 17% zal vallen. Vanwege de hogere kosten die in de tweede jaarhelft worden voorzien, verwacht Unilever dat de marge dit jaar aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zal uitkomen. "De grootste onzekerheid zijn momenteel de kosten" aldus het bedrijf. Unilever verwacht dat de marges herstellen in 2023/24, als de markt normaliseert.

Waardering

De waardering van Unilever is op het moment dan 18 keer de winst over het lopende jaar laag te noemen. De identieke omzetgroeicijfers zijn de laatste kwartalen tegenvallend en eigenlijk hoort daar dan ook een lagere waardering bij. De concurrenten die de afgelopen kwartalen betere prestaties konden laten zien hebben en hebben een flink hogere waardering. Het concern heeft door de daling van de koers wel een redelijk hoog dividendrendement gekregen, iets hoger dan 3,6%.

Kansen

  • Door zich eerder dan andere ondernemingen te richten op kansen in ontwikkelingslanden en opkomende markten heeft Unilever het voordeel dat het veel van deze markten als eerste betreedt. Inmiddels komt rond 60% van de omzet van Unilever uit deze regio’s.
  • Unilever’s management focust op innovatie. Ongeveer een derde van de geconsolideerde omzet komt uit producten die in de afgelopen twee jaar werden gelanceerd.
  • Unilever heeft een gezonde balans en sterke vrije kasstroom.
  • Unilever is in zijn sector een van de leiders op het gebied van het naleven van de ESG-richtlijnen en heeft een nfi++ rating. De totale blootstelling aan risico's ligt iets boven het gemiddelde van de subsector.

Risico's

  • Ondanks de hoge uitgaven voor marketing en sales promotion en de lagere prijzen staat de omzet in West-Europa onder druk. Hier realiseert Unilever ongeveer een derde van de totale omzet.
  • De grote afhankelijkheid van opkomende markten op termijn: de groeicijfers van deze economieën zijn een stuk volatieler dan die van de westerse markten en de marges zijn er op dit moment nog laag.
  • De groep is gevoelig voor wisselkoersschommelingen in de opkomende markten, in het eerste kwartaal van 2021 drukte dit de omzet met 8%.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 38,17 op Unilever 7,8 5,58 0,00 +32,31 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 34,28 op Unilever 4,6 9,47 9,49 +16,94 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 49,09 op Unilever 7,7 5,68 0,00 -19,42 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 53,13 op Unilever 4,5 9,72 9,74 -12,33 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.