Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Randstad Holding Randstad Holding - Omzettrend blijft positief, maar groei normaliseert na 2022

woensdag 4 mei 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000379121 EUR 10.7 6.98 Duurzaam Industriegoederen

Omzettrend blijft positief, maar groei normaliseert na 2022

Zoals verwacht, was de impact van de coronacrisis goed te merken bij de uitzenders, waaronder Randstad. Toch weet Randstad de verwachtingen van analisten steeds te overtreffen. De overheidsbeperkingen raakten met name de service-sector, maar de productie-sector bleef zeker niet onaangeraakt. De omzettrends waren voor de pandemie al enkele kwartalen zwak, onder andere dankzij de problemen in de auto-industrie. Inmiddels zien de omzettrends er bemoedigend uit. Randstad blijft marktaandeel veroveren, doordat het sneller herstelt dan concurrenten, en is nu de grootste uitzendonderming ter wereld. Maar wij vinden de risico’s niet opwegen tegen de kansen en zijn dan ook niet enthousiast over de uitzendbranche.

Randstad is de grootste uitzendonderneming ter wereld

Randstad is sinds de coronapandemie de grootste uitzendonderneming ter wereld gemeten naar omzet en marktwaarde, met top 3-posities in veel landen. Het concern is actief in ongeveer 40 landen: marktleider in de Benelux en Frankrijk en top 3-posities in de VS. De onderneming heeft vier divisies. Staffing (49% van de omzet) richt zich op personeel met als hoogst genoten opleiding de middelbare school. Professional (23%) richt zich op mensen met hoogopgeleide profielen. Inhouse Services (24%) is een dienst gericht op werk op locatie met name in de fabricage en logistieke sectoren. En ten slotte biedt Global Businesses (4%) ondersteunende services aan zoals hulp bij het opstellen van vacatureteksten en CV's. De geografische omzetspreiding wijd verspreid, maar de belangrijkste drie regio's zijn: Noord-Amerika 20%, Frankrijk 15% en Nederland 14%. In 2021 behaalde Randstad een nettowinst van €737 mln bij een omzet van €24,6 mld.

Economische groeiverwachtingen lager door oorlog en nieuwe Chinese lockdowns

Economische groei is de belangrijkste drijfveer voor de uitzendbranche, want dat leidt immers tot banengroei. Het economisch herstel van de pandemie bleek erg sterk, geholpen door grote fiscale en monetaire steunpakketten en regelingen. De economische vooruitzichten voor de komende kwartalen lagen dan ook boven de historische trend. Maar vanaf maart zijn deze verwachtingen verlaagd (tot grofweg het historische trendniveau) door de oorlog in Oekraïne en nieuwe Chinese lockdowns. Er is wereldwijd echter nog steeds een groot te kort aan personeel. Dit zal de organische groei bij uitzenders ondersteunen. Maar zorgen over het niveau van economische groei vormen duidelijk een risico.

Solide resultaten, maar niet in alle belangrijke regio?s. Brutomarge hoger dan verwacht

Randstad presenteerde op 26 april solide resultaten over het eerste kwartaal, inclusief een meevallende brutomarge van 20,5% (verwacht: 20,2%). Voor het tweede kwartaal rekent het management op een vergelijkbare brutomarge. De omzet steeg met ongeveer 15,2% organisch naar €6,6 mld (verwacht: +14,7%). De omzet zit alweer 13% boven het niveau van 2019 en heeft de afgelopen kwartalen een onafgebroken stijgende lijn laten zien. Maar de omzetgroei viel tegen in de belangrijke regio’s Noord-Amerika en Nederland, terwijl de omzetgroei in Frankrijk – ook een belangrijke regio – meeviel. Pluspunt: de positieve omzettrend zet zich voort in april. De identieke EBITA steeg 42% naar €286 mln (verwacht: €265 mln) en de marge kwam uit op 4,3%, terwijl analisten 4,1% hadden verwacht (vorig kwartaal: 5%). Onder de streep steeg de winst per aandeel (wpa) met 53% en ook dat viel mee (verwacht: +39%).

Hoog dividendrendement en vrije kasstroomopbrengst

De taxaties gaan een paar procent omhoog, omdat de brutomarge ook wat hoger zal zijn in het lopende kwartaal dan analisten dachten. De kosten stegen in de afgelopen kwartalen echter zeer fors. Dit wijst erop dat de looninflatie goed kan worden doorgegeven aan de opdrachtgevers. Ondanks de krappe arbeidsmarkten, wat positief is voor een uitzender, zijn wij echter al enkele maanden wat voorzichtiger wat betreft de vooruitzichten van de uitzendbranche. Aandelen in deze industrie zijn namelijk vroeg-cyclisch en we denken dat we ergens in de late expansiefase zitten op dit moment. De groei zal na 2022 dan ook normaliseren richting een organische-omzetstijging van zo’n 4% en een wpa-stijging van 5%. De waardering staat op 10 keer de verwachte winst voor de komende 12 maanden. Dat is zo’n 17% (was 2%) onder de historische gemiddelden van de sector. Het getaxeerde dividendrendement staat op 6,6% (tienjaars gemiddelde: 4,5%, sector: 2%) en de vrije-kasstroomopbrengst is 6,7% (tienjaars gemiddelde: 8,6%, sector: 3,8%). Het aandeel Randstad realiseerde in 2021 een underperformance van 10% (underperformance Adecco 42% en Manpower 7%). In 2022 laat alleen Manpower een outperformance (van 7%) zien. Zowel Randstad als Adecco blijft namelijk ongeveer 3% achter bij het sectorgemiddelde.

Kansen

  • De proactieve en consequente benadering ten aanzien van kostenbesparingen kan zelfs in tijden van weinig groei tot margeverbetering leiden.
  • Randstad herstelt sneller dan concurrenten van de coronapandemie, waardoor de uitzender marktaandeel kan veroveren.
  • Flexwerken is wereldwijd nog steeds een groeimarkt, waar bedrijven als Randstad van profiteren.
  • Dataprivacy- en beveiligingsrisico's, het aantrekken van geschikt personeel voor opdrachtgevers en het bijhouden van technologische ontwikkelingen in de uitzendbranche zijn belangrijke ESG-risico's. De algehele blootstelling van Randstad aan deze risico's is echter laag en het bedrijf scoort hierop gemiddeld beter dan concurrenten.

Risico's

  • Randstad is vroegcyclisch: de nadruk ligt op traditionele uitzenddiensten. Bij een afzwakkende economie hebben die diensten daar als eerste last van.
  • Valutarisico: Noord-Amerika is de belangrijkste markt voor Randstad.
  • Hoewel de flexmarkt groeit, groeit ook de weerstand tegen deze trend. Politieke beperkingen kunnen zeker niet uitgesloten worden. Per 1 januari 2020 is bijvoorbeeld de nieuwe ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ van kracht waardoor tijdelijke contracten in Nederland duurder kunnen worden.
  • Investeringen in digitalisering bemoeilijken kostenreductie op de korte termijn. Wanneer deze digitale inspanningen succesvol zijn, kan dat op de langere termijn gunstig zijn voor de kostenefficiëntie en marktpositie. De risico’s van digitale disruptie door nieuwe technologieplatforms en robotisering (op de gehele arbeidsmarkt) is echter reëel.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 42,93 op Randstad 11,1 4,22 0,00 +26,29 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 38,5 op Randstad 5,4 8,67 0,00 +11,27 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 58,19 op Randstad 4,0 11,42 11,67 -6,59 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 58,19 op Randstad 4,0 11,42 11,67 -6,59 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in Randstad Holding.