Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX AEX: klassieke toppatronen

woensdag 11 mei 2022

De opgaande trend werd begin dit jaar beëindigd en we zien klassieke toppatronen. Deze situatie is vergelijkbaar met de periode 1998 – 2001 en ik acht een beweging naar (in eerste instantie) de 631 realistisch in de komende maanden.

Na een maandenlange afwezigheid vanwege persoonlijke omstandigheden, is hier weer een analyse van de AEX.

Groot hoofd-schouderpatroon (toppatroon)

Begin dit jaar werd de sinds maart 2020 opgaande bodemlijn neerwaarts gebroken en kwam er een einde aan de zeer lange en krachtige opgaande beweging. In februari werd vervolgens bij 755 de neklijn van een groot hoofd-schoudertoppatroon gebroken (en daarmee geactiveerd). Als we uitzoomen en kijken naar de situatie sinds april vorig jaar, zien we een nog groter hoofd-schoudertoppatroon met de neklijn bij 678 en een koersdoel dat rond de 510 ligt. Een structurele slotkoers onder de 678 zet een volgende fase in gang van de neerwaartse trend in de AEX. Ook is sinds begin dit jaar een patroon van lagere toppen te zien in de AEX. Kortom : de seinen staan op rood en de kans op een neerwaarts vervolg acht ik groot in de komende maanden, met als eerste richtpunt de 631.

Op weg naar de 631 punten

Op dit moment ligt een scherp dalende toppenlijn bij 719, die dagelijks 1 punt zakt en een week geleden nog werd getest. Een opwaartse doorbraak ervan, met bevestiging boven de 743-top, zou een eerste verbetering zijn en een indicatie van een tijdelijke zijwaartse tendens. Met de doorbraak onder de 678 lijkt een dergelijk scenario voorlopig van de baan en is de kans groot op en krachtig verder neerwaarts vervolg.

trend

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

660 / 653 / 648 / 631 - 632

678 / 694,40 / 705 / 714,70

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 9 mei 2022

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 624,86 op AEX 10,0 6,94 0,00 +12,93 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 555,39 op AEX 5,0 13,88 13,89 +6,07 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 760,37 op AEX 10,0 6,95 0,00 -10,51 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 827,76 op AEX 5,0 13,72 13,73 -5,60 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 11 mei 2022 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.