De beurs vandaag Inflatie VS hoger dan verwacht ● vrees voor recessie ● cryptomunten onderuit

donderdag 12 mei 2022

De beurs van 12 mei 2022, 9.15 uur
  • Inflatie VS zwakt af naar 8,3% in april, maar is wel hoger dan verwacht
  • Beleggers vrezen dat Fed rente te snel verhoogt en economie VS in recessie duwt
  • Hooggewaardeerde en speculatieve beleggingen onder druk, Bitcoin onderuit

Er heerst nog altijd veel onzekerheid op de financiële markten. Wat gebeurt er met de inflatie, hoe snel en hoe hard zullen centrale banken op de rem trappen en welke gevolgen heeft dit voor de economische groei? Vragen die niet zo gemakkelijk te beantwoorden zijn. In aanloop naar de publicatie van de Amerikaanse inflatiecijfers van april was de stemming op de Europese beurzen gisteren best goed. We zagen wat koersherstel, mede door dalende rentes.

Inflatie VS zwakt af, maar valt wel tegen

Toen om 14.30 uur bleek dat de Amerikaanse inflatiecijfers van april weliswaar minder hoog waren dan in maart maar wel hoger dan verwacht, kwam de klad erin op de beurzen. De inflatie is vorige maand afgezwakt van 8,5% op jaarbasis naar 8,3%. Dat is op zich positief, omdat het wijst op afkoeling van de inflatie, maar is wel hoger dan de 8,1% die analisten hadden verwacht. Op maandbasis zwakte de inflatie af naar 0,3%, iets hoger dan de verwachte 0,2% maar wel minder dan de 1,2% in maart. De kerninflatie (zonder de voedsel- en energieprijzen) daalde van 6,5% naar 6,2% (op jaarbasis, 6,0% verwacht) maar trok op maandbasis aan van 0,3% naar 0,6% (0,4% verwacht). Dat kwam mede door een forse prijsstijging van diensten, zoals vliegtickets die in een maand bijna 19% duurder werden. 

Rente daalt uit vrees voor beleidsfout Fed

In eerste instantie schoot zowel de rente op kortlopende als die op langlopende obligaties omhoog en werd de dollar sterker. De iets hoger dan verwachte inflatie voedde namelijk de vrees dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de beleidsrente nog sneller zal optrekken dan al wordt verwacht. Daarna daalden de lange rentes weer: de Duitse tienjaarsrente daalde uiteindelijk met 1 basispunt naar 0,99%, na eerder op de dag nog op 1,09% te hebben gestaan. Die daling is niet alleen het gevolg van de inschatting dat de inflatie inmiddels zo goed als de piek heeft bereikt, maar komt ook voort uit de vrees dat de Fed de Amerikaanse economie mogelijk in een recessie zal duwen door de rente te snel en te ver te verhogen. 

Europese beurzen omhoog

Op de Europese beurzen verdwenen na de publicatie van de inflatiecijfers de koerswinsten als sneeuw voor de zon, om later weer te herstellen. Bij het luiden van de slotbel stonden de Europese beurzen ruim in de plus. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 1,7% onder aanvoering van aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen (+3,7%). Alleen aandelen uit de sector gezondheidszorg (-1,3%) bleven achter, mede door tegenvallende cijfers van Roche (-6,9%) en Bayer (-6,2%). 

Voorsorteren op recessie is voorbarig

Wij verwachten niet dat de Fed de fout van het onderschatten van de inflatie, door het te laat verhogen van de beleidsrente, zal proberen te herstellen met een andere fout, het te snel en te veel verhogen van de beleidsrente. We verwachten dat de Fed ook rekening zal houden met de inmiddels sterk verkrapte (minder gunstige) financiële condities, zoals de opgelopen rentes op obligaties met looptijden van 2 tot en met 30 jaar, de gestegen risicopremies op bedrijfsobligaties, de hogere volatiliteit op de beuren en de lagere aandelenkoersen. Verder heeft de stijging van de hypotheekrentes in de VS de huizenmarkt al wat afgekoeld. Dit betekent niet dat het voor de Fed eenvoudig zal zijn om de Amerikaanse economie 'zacht te laten landen', maar om nu al voor te sorteren op een recessie vinden we voorbarig. 

Beleggers rekenen op (te) snelle renteverhoging Fed

Toch daalde gisteren aan het einde van de handelsdag de Amerikaanse tienjaarsrente met 7 basispunten naar 2,92%. Beleggers vluchtten naar ‘veilige havens' uit vrees voor een ‘harde landing’ (snelle groeivertraging). De tweejaarsrente steeg juist met 2 basispunten, naar 2,64%, vooruitlopend op meer renteverhogingen door de Fed om de inflatie te beteugelen. De markt prijst nu voor juni en juli renteverhogingen in van 0,50% (per keer) en de kans op nog zo'n stap in september wordt na gisteren op 80% geschat. Aan het einde van dit jaar zou de beleidsrente met in totaal nog zo'n 1,9% zijn verhoogd tot 2,75%.

Hooggewaardeerde aandelen onder druk

Zolang er nog geen overtuigend bewijs is dat de inflatiedruk snel afneemt, bestaat het risico dat de Fed de geldkraan sneller en verder zal dichtdraaien. En hoewel we de effecten daarvan in de reële economie nog niet echt zien, zien we ze wel terug op de financiële markten. Daar zetten hogere rentes de waarderingen van hooggewaardeerde en speculatieve beleggingen onder druk. Het instorten van het ‘cryptokaartenhuis’ is daar een goed voorbeeld van, maar ook de waarderingen van veel technologie- en groei-gerelateerde bedrijven zijn flink gedaald. Gisteren ging de Nasdaq-index nog eens ruim 3% omlaag naar het laagste niveau sinds november 2020. Voormalige beurslievelingen, zoals Tesla (-8,2%) en ARK (-10%) liggen al sinds november vorig jaar onder druk. Niet toevallig begonnen vanaf dat moment de rentes op te lopen.

Beleggers niet altijd even consequent

Door de vrees voor een groeivertraging van de Amerikaanse economie door het mogelijk te snel verhogen van de beleidsrente door de Fed, daalde de S&P 500-index met 1,7% naar het laagste niveau in meer dan dertien maanden. De angst voor een aanstaande recessie was overigens lang niet overal zichtbaar. De olieprijs steeg namelijk met bijna 5% naar $107 per vat. Beleggers zijn niet altijd even consequent. Het is vooral de herwaardering van dure en speculatieve beleggingen die de markt drijft en leidt tot hoge volatiliteit. Dit kan mogelijk nog worden versterkt door het uiteenspatten van de crypto-zeepbel, maar biedt voor lange-termijnbeleggers ongetwijfeld weer kansen.

Agenda

  • Groeicijfers over het eerste kwartaal uit het Verenigd Koninkrijk
  • Producentenprijscijfers uit de VS
  • De wekelijkse uitkeringsaanvragen (192.000 verwacht) uit de VS.
  • Kwartaalcijfers van onder andere Commerzbank, Aegon, Veolia Environnement, Bouygues, BT Group, Snam, Siemens en RWE.      

Lees ook

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.