De beurs vandaag Winkelketen Target (-25%) in VS verlaagt prognose ● aandelen in New York fors lager ● obligaties gevraagd

donderdag 19 mei 2022

De beurs van 19 mei 2022, 9.15 uur
  • Kwartaalwinst Amerikaanse warenhuisketen Target (-25%) halveert; jaarprognose verlaagd
  • Belangrijke aandelenindices op Wall Street dalen vele procenten; S&P 500: -4%
  • Beleggers zoeken ‘veilige havens’ op; obligatierentes lager

De aandelenmarkten hebben de laatste tijd wel wat weg van een knipperlichtrelatie: dan weer aan, dan weer uit. Maar neem je wat afstand, dan zie je dit jaar een neerwaartse trend. Gisteren leek het er even op dat het koersherstel van dinsdag zou doorzetten maar beleggers op Wall Street dachten daar duidelijk anders over. De toonaangevende Amerikaanse aandelenindex S&P 500 (-4,0%) dook fors in de min, net als de Dow Jones Industrial (-3,6%) en de Nasdaq (-4,6%). Een negatieve dag voor de aandelenmarkten in New York dus. 

Zorgen op Wall Street over consumptie en groei

Dat gelijkertijd ook de rentes op Amerikaanse staatsleningen daalden - en de obligatiekoersen dus stegen - wijst op vraag naar ‘veilige’ beleggingen. Het is een teken van afnemend vertrouwen in economische groei en geeft aan dat van beleggers geduld wordt gevraagd. De kans is namelijk klein dat de Europese beurzen op eigen kracht zullen stijgen, maar we zullen zien. We weten hoe veranderlijk het beurssentiment is op de korte termijn. Ook is aan de koersontwikkelingen op de Aziatische markten te zien dat de Amerikaanse beurs nog altijd richtingbepalend is – tenminste op de meeste beursdagen. Op een dag als gisteren waren dus relatief veilige beleggingen gewild: beleggers zochten de traditionele ‘veilige havens’ op. Eerst sterkte de Amerikaanse dollar aan tegenover de meeste andere valuta’s, waaronder de Japanse yen, Zwitserse frank en de euro. Dat vervolgens ook veel grondstoffen-termijncontracten in de min gingen, wijst erop dat beleggers op Wall Street zich zorgen maken over de (verwachte) consumptie en de economische groei. Het aandeel van winkelbedrijf Target verloor een kwart van zijn beurswaarde na tegenvallende kwartaalcijfers en verwachtingen.

Twee negatieve factoren

Waarom zijn Amerikanen op dit moment negatiever over de aandelenmarkt dan wij in Europa? Vaak is het immers omgekeerd en zijn beleggers in New York optimistischer, zelfs tot op hoge beursniveaus. Ik denk dat er twee factoren spelen, die het moeilijk maken voor Amerikanen om nu alweer positief op aandelen te worden. Ten eerste vielen de recente  kwartaalcijfers van grote winkelketens in de VS als Target en Walmart tegen, en inflatie speelt daarbij een rol. Juist van winkels voor de eerste levensbehoeften wordt voorondersteld dat deze ‘defensief’ zijn: relatief goed bestand zijn tegen economisch mindere tijden. Ook zouden deze de inflatie kunnen doorberekenen aan de klant, dus dat dit slechts deels lukte, was een tegenvaller. Ten tweede - en dit lijkt mij de hoofdoorzaak - herhalen de bestuurders van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, keer op keer dat zij de beleidsrente zullen blijven verhogen totdat de inflatie onder controle is. Veel beleggers lijken hieruit te concluderen dat dit niet alleen de waarderingen van aandelen ongunstig beïnvloedt, maar ook dat de bedrijfswinsten hier en daar onder druk kunnen komen. Want het omlaag drukken van de inflatie (via hogere beleidsrentes) betekent dat de Fed een remmende factor voor de economische groei is. 

‘Bumpy landing’ mogelijk door hogere rentes

Terwijl Fed-voorzitter Jerome Powell het aanvankelijk had over een ‘soft landing’ (geleidelijke afname van de economische groei), neemt hij inmiddels de term ‘bumpy landing’ in de mond: een schokkerige economische afkoeling. De inflatie in de VS bedraagt momenteel 7 à 10% op jaarbasis bij een rente die ongeveer tussen de 0,75% (de beleidsrente van de Fed) en de 3% (tienjaarsrente op staatsobligaties van de VS) zit. Deze percentages, gekoppeld aan het stellige voornemen van de Amerikaanse centrale bankiers om de inflatie te temmen, roept vragen op bij beleggers. Die onzekerheid zie je terug in het beurssentiment en in de koersontwikkelingen op de financiële markten. Economen en politici zouden wellicht wat kritischer vragen kunnen gaan stellen over (de gevolgen van) het langjarige kunstmatige lage-rentebeleid van de centrale bank. Immers, voor alle nieuwe megagrote investeringen die nodig zijn voor een veiliger en groenere wereld, is toch een redelijke kapitaalvergoeding (mede in de vorm van rente voor de kapitaalverstrekker) vereist? En ook om de inflatie te temmen, is een hogere rente het eerste middel waaraan je denkt. 

Ook onzeker beurssentiment op Aziatische markten

In Azië koersen de grootste aandelenbeurzen ook lager op twijfels over de economische groei. En net als op Wall Street profiteerden staatsobligaties een beetje van dit zelfde sentiment. Hoewel de bedrijfsresultaten wereldwijd tot nu toe dit ‘kwartaalcijferseizoen’ meer meevielen dan tegenvielen, ontstond gister een beeld van tegenvallende bedrijfsresultaten. Dat kwam niet alleen door de resultaten van Walmart en Target, ook de cijfers van Cisco en Tencent vielen tegen. 

Agenda

  • huizenverkoopcijfers VS 
  • werkloosheids-uitkeringsaanvragen VS 
  • cijfers europese bouwsector
  • Philadelphia Fed Business Outlook  
  • kwartaalcijfers van onder andere Julius Baer, Aalberts, Applied Materials en National Grid

Lees ook

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.