Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Ahold Delhaize Ahold Delhaize - Meevallende omzetstijging en betere vooruitzichten voor dit jaar

dinsdag 24 mei 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011794037 EUR 11.5 4.04 Duurzaam Dagelijkse consumentengoederen

Meevallende omzetstijging en betere vooruitzichten voor dit jaar

Kalendereffecten, prijsverhogingen die door Amerikaanse klanten beter worden geaccepteerd dan de Europese en flink hogere kosten. Ahold geeft aan dat het niet alle kosten kan doorberekenen. De prestaties van de keten in de VS zijn ieder kwartaal weer flink beter dan in Europa, ditmaal extra geholpen door de sterke Amerikaanse dollar. Positief is de bijstelling van de wpa-groeiprognose voor dit jaar van -5% naar 0%. Ik ben benieuwd of het concern dit jaar Bol.com naar de beurs gaat brengen. Het is momenteel niet het ideale beursklimaat voor een mooie prijs voor een internetretailer, zeker niet nu de omzetcijfers in het afgelopen kwartaal zijn teruggezakt.

Profiel

Koninklijke Ahold Delhaize is een internationale groep van vooraanstaande supermarktbedrijven in de Verenigde Staten (VS), Nederland, België en Centraal- en Zuid-Europa. Het concern heeft in totaal bijna 6800 winkels. De formule Albert Heijn is marktleider in Nederland en Delhaize heeft een groot marktaandeel in België. In de Verenigde Staten (VS) opereert het bedrijf onder meer met de namen Food Lion, Hannaford, Martin’s, Peapod, Stop&Shop/Giant-Landover en Giant-Carlisle; allemaal winkels in het oosten en noordwesten van de VS. Ahold is verder een voorloper op het gebied van e-commerce, met Bol.com, Peapod en bfresh. Het concern heeft op het moment 410.000 mensen in dienst en behaalde in 2021 meer dan €75,6 mld aan omzet.

Meevallende omzetstijging en betere vooruitzichten voor dit jaar

Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet geboekt dan vorig jaar in dezelfde periode. Ook viel de margedruk mee, zo bleek 11 mei uit de kwartaalcijfers, en is het supermarktbedrijf positiever over de winstontwikkeling in heel 2022. In het tweede kwartaal zullen de meeste trends uit de eerste drie maanden doorzetten, aldus Ahold. De omzet steeg op jaarbasis met ruim 8% van naar €19,77 mld. Analisten rekenden gemiddeld op een omzet van €19,27 mld. Een deel van deze omzetstijging is te danken aan de overname van winkels. Op identieke basis was er sprake van een omzetstijging van 3% in de VS en een krimp met ongeveer hetzelfde percentage in Europa. De totale groei van de identieke omzet komt daarmee op slechts 0,7%. De onlineomzet bedroeg €2,72 mld. De verkopen bij Bol.com liepen afgelopen kwartaal met 7% terug, de hele onlinemarkt overigens met circa 15%. De topman merkte op dat de voorbereidingen voor een beursgang van Bol.com, die in de tweede jaarhelft moet plaatsvinden, goed vorderen. Het merendeel van de groepsomzet kwam in het eerste kwartaal uit de Verenigde Staten met €12,2 mld. De analistenconsensus lag hier op zo'n €12 mld. De operationele winst bedroeg €818 mln, onderliggend was dit €829 mln met een marge van 4,2%. De operationele winst in Europa kwam met €263 mln lager uit dan de analistenconsensus van €297 mln. De marge lag in het eerste kwartaal van 2021 nog op 4,6%. Analisten rekenden gemiddeld op een onderliggende operationele winst van €780 mln en een marge van 4,19%. De nettowinst kwam uit op €546 mln, tegenover €550 mln in dezelfde periode vorig jaar en een analistenverwachting van €526 mln. De winst per aandeel (wpa) lag op €0,55 bij een analistenconsensus van €0,50. De vrije kasstroom was afgelopen kwartaal €21 mln negatief. Voor het lopende boekjaar mikt Ahold nog altijd op een onderliggende operationele marge van minstens 4%. Maar in plaats van een daling van de onderliggende wpa tot 5% ten opzichte van 2021, gaat Ahold nu uit van een vergelijkbare winst als in 2021. De vrije kasstroom zal €1,7 mld bedragen, zo kondigde Ahold in februari bij de jaarcijfers aan. Voor 2022 mikken analisten op een omzet van €79,79 mld en een nettowinst van €2,15 mld. De onderliggende operationele winst komt volgens de analisten uit op €3,25 mld en de bijbehorende marge op 4,1%. Voor de periode 2023 tot en met 2025 zei Ahold al eerder te verwachten dat de omzetgroei zal versnellen. Tegen 2025 moet Ahold dan €10 mld aan extra omzet hebben gerealiseerd. De onlineomzet moet daarbij verdubbelen, terwijl de e-commerce-activiteiten tegen 2025 winstgevend moeten zijn.

Waardering

De koers-winstverhouding van Ahold Delhaize is op dit moment ruim 11,5 keer de winst voor het lopende jaar, lager dan het gemiddelde van de laatste jaren. Ook vergeleken met de concurrenten heeft het kruideniersconcern op het moment een lage waardering. Terwijl het toch al enkele jaren goede cijfers kan melden.

Kansen

  • Veel extra mogelijkheden sinds de overname van Bol.com. In veel winkels zijn afhaalbalies gekomen voor het afhalen van op het internet bestelde goederen. Hierdoor zullen veel nieuwe klanten naar de winkels komen.
  • In Nederland doet Albert Heijn (AH) het redelijk en profiteert het van zijn positie van marktleider en zijn sterke huismerken. AH verhoogde de penetratie van zijn huismerken de laatste jaren ten koste van de A-merken. Die vertegenwoordigen nu gemiddeld 50% van de producten in de winkels.
  • Veel extra omzet nu er beperkingen gelden om uit eten te gaan en door de sterke onlinepropositie.

Risico's

  • Op dit moment ziet het concern geen mogelijkheden om de gestegen productkosten volledig door te berekenen aan de consument. Zou men dit wel doen, dan is de kans groot dat klanten overstappen naar concurrenten.
  • Het concern moet veel tijd steken in het invoegen van Delhaize in de organisatie, het is belangrijk dat men daarbij de operationele zaken niet vergeet.
  • Nu Amazon in de VS ook in stenen winkels actief is, kan dit een forse pijsdruk gaan geven in de supermarktbranche. Ook gaat Amazon vanaf dit jaar zich meer op Nederland focussen wat extra concurrentie in de supermarktoorlog met zich meebrengt.
  • De onderneming kan aandelen uitgeven aan een stichting om het stemrecht van een vijandige overnemer te verwateren en de raad van bestuur wordt niet jaarlijks verkozen. Toch is Ahold een leider in zijn sector op het gebied van corperate governance omdat het op andere deelgebieden uitblinkt.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 22,55 op Ahold Delhaize 9,7 2,58 0,00 +39,07 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20,31 op Ahold Delhaize 5,2 4,81 0,00 +17,72 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 29,67 op Ahold Delhaize 5,1 4,87 0,00 -13,15 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 29,67 op Ahold Delhaize 5,1 4,87 0,00 -13,15 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Ahold Delhaize bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.