Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Volkswagen Volkswagen - Veel meer winst. Jaarprognose herhaald, ondanks chiptekort

dinsdag 24 mei 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0007664039 EUR 4.7 5.56 Bewust Duurzame consumentengoederen

Veel meer winst. Jaarprognose herhaald, ondanks chiptekort

Volkswagen heeft minder auto’s geleverd dan vorig jaar in het zelfde kwartaal maar deze wel verkocht voor een veel hogere prijs. Het is te hopen dat de chiptekorten ook echt afnemen tegen het einde van het jaar en dat het naar de beurs brengen van onderdeel Porsche een succes gaat worden. Dan kan het bedrijf volop profiteren van zijn schaalgrootte. Dus: gas geven (ehh, juist meer EV’s op de weg natuurlijk) en de achterstand op Tesla inhalen!

Duitse autogigant

Volkswagen is de grootste autoproducent in Europa met merken zoals Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Skoda, Seat en uiteraard de modellen onder de Volkswagen-naam, waarbij de focus waarschijnlijk gaat liggen op de modellen ID3, ID4, enzovoort. Het is ook actief in de financiële dienstverlening en in het leasen en verhuren van auto’s. Daarnaast is de groep voor bijna 90% eigenaar van de beursgenoteerde vrachtwagendochter Traton, met daarin de Scania- en MAN-belangen die eerder onder de Volkswagenvleugels zaten. Het concern behaalde in 2021 een omzet van bijna €250 mld.

Met een beetje hulp van Biden

Volkswagen gaat een groter deel van het onderzoeksbudget besteden aan de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto's. Zo wil de Duitse autofabrikant de strijd aangaan met Tesla, dat op dit moment leidend is op dat gebied. Tot 2025 is ongeveer de helft van het onderzoeksbudget van in totaal €150 mld bestemd voor de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto's. In 2019 had het hier nog een budget van €60 mld voor gepland. Maar de uitverkiezing van Joe Biden maakt dat de ontwikkeling van elektrisch rijden ook in de Verenigde Staten in een stroomversnelling is geraakt. Een deel van het enorme bedrag dat de Amerikaanse president in de economie wil investeren, gaat naar het versnellen van de laadinfrastructuur. De Verenigde Staten zijn een belangrijke markt voor de automaker en het Democratische programma is naar verwachting meer in overeenstemming met de wereldwijde strategie van Volkswagen dan de fossiele droom van Donald Trump. Volkswagen krijgt bovendien hiermee een kans om het gebutste imago na het dieselschandaal wat uit te deuken.

Veel meer winst. Jaarprognose herhaald, ondanks chiptekort

Volkswagen heeft in het eerste kwartaal de winst flink zien toenemen, terwijl de omzet min of meer stabiel bleef, bleek 4 mei uit de kwartaalupdate. Een groot deel van de winst was te danken aan de prijsstijging van nikkel, een grondstof waar het concern een ‘hedge’ (afdekking via termijncontract) op had afgesloten. Het aantal afgeleverde auto’s lag op 1,9 miljoen, een daling van 22% op jaarbasis. De omzet kwam op €62,7 mld, tegenover €62,4 mld in hetzelfde kwartaal vorig jaar en bij een consensusverwachting van analisten van €63,54 mld. De operationele winst (voor bijzondere posten) bedroeg afgelopen kwartaal ongeveer €8,5 mld. Dat is ruim meer dan de €4,8 mld in de eerste drie maanden van 2021. De nettowinst verdubbelde bijna: van €3,4 mld naar €6,7 mld. Ondanks de onzekere omstandigheden, zoals de problemen in de aanvoerketens (chiptekorten) en de kosteninflatie, herhaalde Volkswagen zijn jaarprognose. De autobouwer rekent op een omzetstijging van 8 tot 13% in 2022. Wel waarschuwde de directie dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en van de Chinese coronalockdowns moeilijk in te schatten zijn. Volkswagen verwacht dat het tekort aan halfgeleiders in de tweede jaarhelft zal afnemen, wat voor een stijging van het aantal afgeleverde auto’s zal zorgen.

Waardering

Volkswagen is op de huidige koers van €148 verhandelbaar tegen bijna 4,5 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar. Dat is ongeveer even duur (goedkoop) als de Duitse concurrenten. Het dividendrendement is met 5% iets lager dan het sectorgemiddelde. Omdat Volkswagen zich gaat richten op elektrische voertuigen, maken we een vergelijking met de trendsetter op dat gebied, Tesla. Die noteert meer dan 50 keer de getaxeerde winst. Volkswagen verkocht vorig jaar 9,5 mln auto’s, maar sleept een grote fossiele geschiedenis met zich mee. Het moet zich omvormen tot een concern dat op technologisch gebied met Tesla kan wedijveren. Maar Tesla zal zijn best moeten doen om zijn verkoopprognose van meer dan 800.000 auto’s in 2021 waar te maken. Tesla heeft het voordeel dat het kan voortborduren op wat het nu al doet en heeft door zijn relatief korte bestaan geen fossiele erfenis. Ook heeft Tesla geen enorme pensioenverplichtingen door het relatief jonge personeelsbestand.

Kansen

  • Volkswagen heeft een sterke productlijn in vrijwel iedere prijsklasse.
  • Het bedrijf benut schaalvoordelen door platforms en componenten te delen tussen zowel merken als modellen.
  • Volkswagen geniet van een goede geografische positionering: het is wereldwijd aanwezig en heeft een grote blootstelling aan groeimarkten, zoals China.
  • Het bedrijf heeft een ijzersterke balans, hoewel het dieselschandaal een smak geld zal kosten. Het kan daardoor snel schakelen op de markt van elektrische automakers, die voorlopig gekenmerkt wordt door hoge investeringen en lage winsten.

Risico's

  • Volkswagen heeft geen al te beste reputatie op het vlak van deugdelijk bestuur en transparantie. Aandeelhouders stonden in het verleden dikwijls niet erg hoog op het prioriteitenlijstje. De reputatie van het concern als voorloper op technisch gebied heeft een stevige knauw gekregen door het dieselschandaal, waarbij emissievoorschriften bij 11 miljoen dieselvoertuigen wereldwijd werden geschonden.
  • Volkswagen is niet duurzaam en zal dat naar verwachting op korte termijn ook niet worden. Naast het dieselschandaal hebben zich ook andere voorvallen voorgedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot arbeidskwesties. Die leiden onder andere tot reputatieschade en hoge (juridische) kosten.
  • De groeiende groep Chinese autofabrikanten die tegen lage kosten produceert, kan er op termijn voor zorgen dat de omzetgroei van Volkswagen vertraagt.
  • Het bedrijf heeft hoge pensioenverplichtingen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 113,0 op Volkswagen 5,5 2,33 0,00 -2,10 % Koop Sprinter
Sprinter Long 113,0 op Volkswagen 5,5 2,33 0,00 -2,10 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Volkswagen bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.