Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Adidas Adidas - Directie verlaagt jaarprognose op onderdelen

dinsdag 24 mei 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000A1EWWW0 EUR 19.9 2.03 Duurzaam Duurzame consumentengoederen

Directie verlaagt jaarprognose op onderdelen

De lockdownmaatregelen in China en de logistieke problemen in de andere Aziatische landen geven een flinke domper op de resultaten; het lijkt wel of Adidas twee jaar terug in de tijd is gegaan. De verwachtingen voor de komende periode zijn dan ook een flink stuk naar beneden bijgesteld, terwijl de vraag naar nieuwe goederen in de westerse markten groot is en er veel innovatieve producten in de productontwikkelingspijplijn zitten. Ook moeten de artikelen voor het komende WK voetbal op korte termijn in de winkels liggen, anders gaan die niet voor de verwachte omzetknaller zorgen. Dat zou een herhaling van twee jaar terug zijn, toen het WK werd uitgesteld. Ook zijn de kosten voor vervoer en materialen flink opgelopen waardoor de marges onder druk blijven. Uiteraard heeft niet alleen Adidas hier last van; ook de concurrentie kampt met soortgelijk problemen.

Beste van de rest

Het Duitse Adidas is, na het Amerikaanse Nike, de grootste producent van sportproducten ter wereld. De grootste en meest succesvolle merknaam van het concern is Adidas, goed voor 73% van de totale omzet. De totale omzet kwam in 2021 uit op €21,2 mld.

Directie verlaagt jaarprognose op onderdelen

Adidas heeft 6 mei zijn jaarprognose verlaagd vanwege de strenge coronamaatregelen in China. Het concern zag zijn omzet in het eerste kwartaal stabiliseren, terwijl de winst flink terugviel. Adidas verwacht voor 2022 nog altijd een omzet die (tegen constante wisselkoersen) met 11 tot 13% stijgt, maar sluit niet langer uit dat de groei aan de onderkant van deze bandbreedte uitkomt. De consensusverwachting van analisten hiervoor stond op 10,6%. Ook Adidas’ bandbreedte voor de verwachte winst uit voortgezette activiteiten voor dit jaar blijft intact, waarmee nog altijd wordt uitgegaan van €1,8 mld tot €1,9 mld, maar ook hier wordt een uitkomst aan de onderzijde van de bandbreedte niet uitgesloten. Voor de brutomarge gaat het bedrijf wel uit van een lager peil dan eerder verwacht, waarmee deze in 2022 naar verwachting blijkt steken op het niveau van 2021 op 50,7%, waar eerder nog werd uitgegaan van 51,5 tot 52,0% (analistenconsensus: 51,5%). Dit geldt ook voor de operationele marge, die nu wordt ingeschat op 9,4% (ook hier gelijk aan het niveau van 2021) terwijl de eerdere prognose 10,5 tot 11,0% was met een analistenconsensus van 10,5%. Het management verwacht door de strikte coronamaatregelen van de Chinese overheid een omzetderving in deze regio. In het afgelopen kwartaal boekte Adidas een omzet van €5,3 mld, vrijwel gelijk aan de omzet in het eerste kwartaal van 2021 en in lijn met de consensusverwachting. De regio’s Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) deden het beter dan de consensus, de regio’s China en Asia Pacific slechter, door de strengere lockdownmaatregelen in China en verstoringen in de logistieke ketens in de rest van Azië. De brutomarge kwam uit op 49,9% en dat was een daling ten opzichte van de 51,8% over dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee bleef deze achter bij de analistenconsensus van 50,3%. De operationele marge daalde naar 8,2%, flink lager dan de 13,4% van een jaar eerder. De nettowinst uit voortgezette activiteiten kwam afgelopen kwartaal 38,2% lager uit op €310 mln, terwijl de operationele winst met 38,0% daalde tot €437 mln. Dat was wel hoger dan de analistenconsensus van €391 mln.

Waardering

De waardering is met 19 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar lager dan gemiddeld, dit heeft te maken met de tijdelijk aanvoerketenproblemen in Vietnam, de lockdownbeperkingen in China vanwege het coronavirus en de sancties tegen Rusland waardoor de winsten dalen of zelfs verliezen worden.

Kansen

  • Adidas heeft een groot gedeelte van zijn afzetgebied in West-Europa. Het bedrijf doet investeringen in opkomende markten van zowel Azië als Europa om extra groei te realiseren.
  • De Amerikaanse dollar kan verder aansterken ten opzichte van de euro. Een verdere stijging van deze munt versterkt de concurrentiepositie van Adidas ten opzichte van Nike.

Risico's

  • Stijgende grondstoffenkosten zijn in het huidige economische klimaat moeilijk door te berekenen aan de consument. Adidas is dit, net als alle grote concurrenten, toch van plan te doen. Dit kan ten koste gaan van het marktaandeel.
  • De consumentenboycot in China kan langer duren dan gevreesd.
  • Over het geheel genomen positioneert Adidas zich als een underperformer wat betreft de kwaliteit en integriteit van de raad van bestuur/management in vergelijking met sectorgenoten. Het concern heeft overigens wel een Nfi+ rating omdat het andere zaken wel op orde heeft.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen