De beurs vandaag Lagere rentes door afnemende groei- en inflatieverwachting ● groeiaandelen profiteren ● beurzen herstellen wat

vrijdag 24 juni 2022

De beurs van 24 juni 2022, 9 uur
  • Lagere rentes door dalende groeiverwachting en afnemende inflatieangst 
  • Dat is gunstig voor groeiaandelen maar niet voor ‘financiële waarden’ (bankaandelen)
  • Beurzen herstellen wat wereldwijd; hogere opening verwacht in Europa en VS

Naarmate de buitentemperatuur gisteren opliep, daalden de rentes op de obligatiemarkt. De zorgen over een sterke groeivertraging of zelfs recessie vertalen zich in sterk dalende grondstoffenprijzen. Dat heeft een zelfversterkend effect als steeds meer marktpartijen minder noodzaak zien om zich in te dekken tegen hogere grondstoffenprijzen, waardoor de vraagdruk afneemt. Het omgekeerde dus wat we eerder dit jaar zagen, toen angst voor hogere prijzen via de termijnhandel juist tot prijsstijgingen leidde. Over oorzaak en gevolg ga ik hier maar niet beginnen. De markten zijn soms ondoorgrondelijk. Feit is dat de financiële markten erg goed zijn in kuddegedrag en men er elkaar al snel napraat om bewegingen te verklaren (en in gang te zetten). 

Forse rentedaling lijkt overdreven

Gisteren daalden de rentes als een baksteen in reactie op lagere groeiverwachtingen, lagere grondstoffenprijzen en de daardoor dus lagere inflatieverwachtingen. De rentes op (euro)staatsobligaties daalden over een brede linie. De Duitse tienjaarsrente daalde met maar liefst 21 basispunten naar 1,43%; de tweejaarsrente daalde met 25 basispunten naar 0,81%. Die daling lijkt wat overdreven maar het aantal door ‘de markt’ verwachte renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB) en haar Amerikaanse tegenhanger, de ‘Fed’, is inmiddels gedaald. En dat lijkt ons terecht. 

Inkoopmanagersindices eurozone vallen tegen

De scherpe neerwaartse correctie op de recente rentestijging gisteren volgde op tegenvallende inkoopmanagersindices van de eurozone. De (samengestelde) index is deze maand gedaald van 54,8 naar 51,9, terwijl werd gerekend op een daling naar 54 punten. Zowel de deelindex van de productie als die van de dienstensector daalden sterker dan verwacht, wat wijst op een groeivertraging. De hoge inflatie werkt als een remmende factor op de economie, en daarmee op de inflatie. Door de lagere groei- en inflatieverwachtingen dalen niet alleen de obligatierentes maar verschuift ook de aandacht van beleggers van cyclische naar defensieve aandelen en van waarde- naar groeiaandelen. Oftewel van aandelen die het meestal relatief goed doen bij economische voorspoed naar aandelen die wat beter tegen een stootje kunnen als de economie tegenzit.

Bankaandelen lager door gedaalde rentes

Na een beweeglijke handelsdag sloot de Stoxx Europe 600-index met een verlies van 0,8%. Aandelen van nutsbedrijven (+0,5%) en aandelen uit de sector gezondheidszorg (+0,2%) eindigden nog wel in de plus. Bankaandelen (-2,5%) stonden als gevolg van de lagere rentes onder druk. Oliegerelateerde aandelen (-2%) leverden weer in door de lagere olieprijs (-1,5%). Ook op Wall Street daalden de rentes gisteren, maar niet zo sterk als op de Europese beurzen. Aanleiding daar waren de dalende grondstoffenprijzen, en ook een lager dan verwachte stand van de Amerikaanse inkoopmanagersindex. Deze is gedaald van 53,6 naar 51,2 punten, wat lager was dan de verwachte 53 punten. Zowel de deelindex van de productiesector als die van de dienstensector daalde sterker dan verwacht. Dit versterkt de gedachte dat de Fed de beleidsrente minder ver zal verhogen dan de markten hadden ingeprijsd. 

Nasdaq sijgt 1,6% dankzij lagere rentes

Inmiddels zijn de (in de koersen van rentederivaten) ingeprijsde renteverhogingen al wat gedaald. De Amerikaanse tweejaarsrente daalde gisteren daarop met 4 basispunten naar 3,01% en is op weg naar de grootste weekdaling sinds begin 2020. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 5 basispunten naar 3,20%. Tegenvallende groeicijfers leiden ook in de VS tot lagere groeiverwachtingen maar ook tot afnemende opwaartse druk op de rentes. Dit betekent dat de grootste remmende factor voor groeiaandelen, namelijk rentestijging, aan kracht begint te verliezen. In reactie steeg de Nasdaq (de index met relatief veel IT- en dus groeiaandelen) gisteren dan ook met 1,6%. Op cyclische (waarde)aandelensectoren zoals energie (-3,75%) en basismaterialen (-1,4%) werd winst genomen. Aandelen uit defensieve sectoren zoals gezondheidszorg (+2,2%) en dagelijkse consumentengoederen (+2,0%) waren gevraagd. We verwachten dat deze beweging van waarde- naar groeiaandelen en van cyclische naar defensieve aandelen nog wel even door kan zetten, mits de rentes niet weer sterk oplopen. De S&P 500 index boekte gisteren een winst van 1%, de Dow Jones Industrial steeg 0,6%.

‘Koreaanse Nasdaq’ wint kleine 5%

In navolging van het optimisme op Wall Street staan de Aziatische beurzen vanochtend in het groen. Vooral techaandelen worden opgepikt na de stevige herwaarderingen in het eerste halfjaar, nu de rentes wat lijken te stabiliseren. De Kosdaq-index van Zuid-Koreaanse techaandelen (de ‘Koreaanse Nasdaq’) koerst op het moment van schrijven bijna 5% hoger. Over kuddegedrag gesproken. De Kospi-index plust 2,3% in Seoel en de Japanse Nikkei-index stijgt 1,3%. Ook Chinese (tech)aandelen staan vanochtend weer in de belangstelling van beleggers. De Hang Seng-index staat bijna 2% hoger en de beurs van Shanghai wint 0,8%. De Amerikaanse tienjaarsrente staat onveranderd op 3,09%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan rond de 0,8% in de plus en wijzen op een hogere opening van Wall Street vanmiddag. Ook de Europese beurzen zullen naar verwachting hoger (+1%) van start gaan.

Agenda

  • definitieve Nederlandse en Spaanse groeicijfers van 1e kwartaal
  • winkelverkoopcijfers uit het Verenigd Koninkrijk 
  • index van Duitse ondernemersvertrouwen
  • verkoopcijfers nieuwe woningen VS
  • vertrouwensindices van de universiteit van Michigan 

Lees ook

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.