De beurs vandaag Beleggers positief over economisch nieuws ● MSCI-World index heeft gunstige koers-winstverhouding ● rente op Duitse tienjaarslening opmerkelijk laag

vrijdag 29 juli 2022

De beurs van 29 juli 2022, 9.55 uur
  • Beleggers reageren positief op een stortvloed aan macro-economisch- en bedrijfsnieuws
  • Met een koers-winstverhouding van 15 voor de MSCI World-index zijn aandelen best aantrekkelijk
  • Huidige rente van 0,8% op Duitse tienjaarslening is aan de lage kant nu het land enorme investeringen gaat doen

Deze week was belangrijk voor beleggers. Op het macro-economische front was er de uitkomst van de periodieke Federal Open Market Committee van de Amerikaanse centrale bank. Op het micro-economische front was er de topzware week waarin de toonaangevendste beursgenoteerde bedrijven een inkijk in de cijfers (en de bedrijfsontwikkeling) gaven. Gelukkig was de uitkomst op beide fronten positief. Althans, beleggers reageerden positief. Het koersherstel dat in juni is begonnen kreeg zo een enthousiast vervolg. Een andere reden dat sommige segmenten van de aandelenmarkt een boost kregen was het feit dat de overheidsplannen in de VS (uitgaven en investeringen in hernieuwbare energie, gezondheidszorg en semiconductors) werden goedgekeurd door het Congres.

Voorzichtiger beleggingsbeleid geboden

De MSCI-Wereldaandelenindex die wij als benchmark gebruiken staat dit jaar nog maar op -5,5% en op twaalfmaandbasis zelfs op +2,9%. De Europese staatsleningenindex blijft daarbij sterk achter: -8,8% in 2022 en -10,9% voor de afgelopen 12 maanden. Wij grepen de gunstige marktomstandigheden deze week aan om zelf wat voorzichtiger te worden qua beleggingsbeleid. Het hoe en waarom lees je in Blik op de beurs.

Aandelen aantrekkelijk geprijsd

Het valt ons op dat de marktpositie van veel bedrijven supersterk is. De economie kan niet om hen heen. Veel bedrijfsresultaten staan wel onder druk, vanwege lagere volumes en/of hogere kosten, nu of in de komende kwartalen. Maar met een koers-winstverhouding van 15x op de eerdergenoemde wereldaandelenindex vinden beleggers aandelen – terecht - relatief aantrekkelijk. Immers, wat ga je (na eventuele inflatie) op de lange termijn verdienen aan de vastrentende kant van het beleggingsspectrum?

Staatsobligaties maken een comeback

Ook opvallend is dat staatsobligaties (en dan vooral de langere) na eerdere forse verliezen weer sterk terugkomen. Op zichzelf is het logisch, dat de lange rente daalt als het recessierisico toeneemt. Maar de lengte en de diepte van de rentedaling wordt nu mogelijk door een grote hoeveelheid overtollige liquiditeit, die resteert na vele jaren van monetaire verruiming en achterblijvende kapitaalinvesteringen. De huidige ‘yield’ (marktrente) van 0,8% op een Duitse tienjaarslening lijkt ons – zeker op de lange termijn – veel te laag. Duitsland staat op het punt om gigantische investeringen te doen, in onder andere energietransitie en defensie, en we kunnen uitgaan van een langdurig hoog inflatieniveau (nu rond de 8%). Het land is bovendien niet het enige dat veel euro's zal willen lenen; denk ook aan de kapitaalbehoefte van Frankrijk en Italië en de rest van de eurozone. Dit soort blijvende lage staatsrentes lijken mij alleen mogelijk als de Europese Centrale Bank (ECB) verandert in een soort Bank of Japan, ook wel schertsend ‘The Original Zen Master of the Unlimited Chequebooks’ genoemd.

Zitten de Verenigde Staten in een recessie of niet?

Terug naar het macro-economisch nieuws. Het economische-groeicijfer (bbp) van de VS was niet sterk; de binnenlandse groei leunde vooral op accommodaties (hotels en huren) en gezondheidszorg. Sommigen financiële commentatoren zullen zeggen dat de VS nu al in een recessie zit, anderen zullen dat weer tegenspreken. Voor de beurs maakt het weinig uit, want slecht nieuws kan positief uitgelegd worden. Beleggers gaan ervan uit dat de centrale banken de geldhoeveelheid wel minder (snel) zullen verkrappen.

Agenda

  • Consumentenuitgavencijfers
  • De PCE-deflator (belangrijke inflatiemaatstaf voor de Fed)
  • De vertrouwenscijfers van de universiteit van Michigan
  • Kwartaalcijfers van o.a. oliebedrijven, banken en verzekeraars, Amazon, Procter & Gamble

Lees ook

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.