Fundamentele Analyse: BNP Paribas BNP Paribas

donderdag 18 augustus 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000131104 EUR 5.5 8.79 Bewust Financiële waarden

BNP Paribas (BNP) is een manusje van alles als het gaat om de bankactiviteiten. Dit is enerzijds goed voor de spreiding, anderzijds is er niet bij alle onderdelen duidelijke synergie. Hierdoor kan de kapitaalallocatie suboptimaal zijn. Internationaal kent de bank een redelijke spreiding, waarbij Frankrijk, Italië, België en Luxemburg de thuismarkten zijn. De zakenbank weet sterke prestaties neer te zetten in een omgeving waar veel Europese spelers (zoals Deutsche Bank en ABN Amro) deze divisies juist verkleinen. Vooralsnog is dit positief voor de positie van BNP. De kapitaalratio is flink gestegen en de bank heeft nu een redelijke buffer boven de vereiste kapitaalratio, waar de kapitaalpositie voorheen relatief laag was ten opzichte van de andere Europese banken. Als we naar de waardering kijken zien we een korting in vergelijking met de gemiddelden van de Europese bankensector.

Een van de grootste banken wereldwijd

BNP is in 2000 ontstaan uit de fusie tussen Banque Nationale de Paris en Paribas en behoort tot de grootste financiële instellingen wereldwijd. De bank is zowel geografisch als naar activiteiten breed gediversifieerd en is aanwezig in ongeveer 80 landen. BNP verschaft zakenbankdiensten, consumentenbankdiensten en vermogensbeheer, waarvan de eerste twee takken het grootste deel van de omzet vormen.

Sterke cijfers: vrijwel elk onderdeel beter dan verwacht. Wel een hogere voorziening voor slechte leningen

BNP rapporteerde over het tweede kwartaal een nettowinst van €3,2 mld, een stijging van 27% jaar op jaar (joj), maar 7% lager kwartaal op kwartaal (kok). Hiermee viel de winst 16% hoger uit dan wat analisten hadden verwacht. De omzet steeg 9% joj, daalde 3% kok en was daarmee 5% hoger dan verwacht. Vrijwel alle onderdelen presteerden beter dan verwacht: de zakenbankdivisie presteerde sterk met 11% inkomstengroei joj en 3% beter dan verwacht. Onderliggend hierbij vielen de investment bankactiviteiten (Corporate banking) licht tegen ten opzichte van wat analisten hadden verwacht, maar liet joj wel een lichte groei zien, gedreven door een groei in overnames- en acquisitie-gerelateerde activiteiten. De handelsactiviteiten (Global markets) groeide joj met 16% en bleef daarmee ruim voor bij wat analisten hadden verwacht. De handel in aandelen en vastrentende waarden stegen joj respectievelijk met 15% en 16% - beide ruim boven de verwachting. Security services (verschillende diensten waaronder het bewaren van aandelen) liet een omzetgroei joj zien van 16%, wat beter was dan verwacht. De retailkant (bankdiensten voor consumenten en het mkb) liet eveneens sterke cijfers zien en groeide joj met 11,1%. De divisie profiteerde van de hogere netto rente-inkomsten en fees. De inkomsten uit de wealth- en asset management-tak steeg 13% joj en presteerde fors beter dan verwacht met 42%. De instroom van vermogen was daarnaast positief. De terugval van de markten drukten daarentegen wel op de fees uit asset management. Ook het onderdeel verzekeringen presteerde met 10% ruim boven de verwachting en steeg joj licht. De kosten stegen joj met 7,6%, wat lichter hoger (slechter) was dan verwacht. De voorziening voor slechte leningen betrof 4% minder dan verwacht. De bank heeft weinig te maken met afschrijvingen op slechte leningen. De voorziening werd wel verhoogd voor eventuele toekomstige verliezen op leningen door de onzekere marktvooruitzichten. Daarentegen viel wel een bedrag vrij uit de voorziening gerelateerd aan de coronacrisis. De kapitaalratio daalde met 20 basispunten kok, wat meer (slechter) was dan verwacht.

Doelstellingen voor 2025 herhaald. Korting in de waardering

BNP toonde sterke resultaten, die voor vrijwel elke divisie beter zijn dan verwacht. De beter dan verwachte winst is afkomstig van een sterkere omzet- dan kostengroei in combinatie met een lagere voorziening voor slechte leningen dan verwacht. De retailtak profiteerde van de gestegen rente, groei in leningen en gestegen fees. De handelsactiviteiten profiteerden van de volatiliteit op de markten. Opvallend was dat de investment bankactiviteiten een lichte stijging lieten zien, terwijl dit onderdeel tot nu toe bij andere grote partijen joj forse dalingen lieten zien. Positief was verder de instroom van vermogen, die de lagere fees door de dalingen op de markten meer dan tenietdeed. De voorziening voor potentiële slechte leningen geeft wel de zorgen weer over de economische onzekerheid in de komende kwartalen. BNP herhaalde de doelstellingen voor 2025. De opbrengst van de verkoop van Bank of the West ($16 mld) wordt gesplitst in een speciaal dividend van €4 mld en investeringen in verdere groei. Dit zal geen overname van een Europese bank betreffen, zoals geruchten over een mogelijke overname van ABN Amro deden vermoeden. Het aandeel noteert tegen een verwachte koers-winstverhouding (k/w) voor dit jaar van 5,7 en een tastbare-boekwaarderatio van 0,6. Ter vergelijking: de gemiddelden voor de Europese banken bedragen respectievelijk 7,4 en 0,7. Voor volgend jaar wordt een k/w verwacht voor BNP van 6,6 tegen 6,7 van de Europese bankensector. Hiermee noteert het aandeel tegen een korting ten opzichte van de sector.

Kansen

  • De kredietportefeuille is internationaal goed gediversifieerd en is daardoor minder gevoelig voor regionale tegenvallers dan die van andere Franse banken.
  • Het bank-verzekeraarmodel dat BNP in Frankrijk en de Benelux hanteert, zorgt voor een sterke positionering richting consumenten. Doordat de bank ook actief is als vermogensbeheerder, weet het een groot gedeelte van de waardeketen te benutten.
  • In tegenstelling tot directe concurrenten bleef BNP winstgevend tijdens en na de kredietcrisis dankzij stabiele inkomsten bij de retailbank.
  • BNP kent, als een G-SIB – globally systemically important bank – een relatief hoge algehele blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s. Risico’s hierbij liggen voornamelijk op het vlak van ethische schendingen. Daarnaast is het belangrijk dat BNP toenemende duurzaamheidscriteria op de juiste wijze implementeert in producten. BNP scoort echter sterk op het managen van duurzaamheidsrisico’s en beter dan concurrenten.

Risico's

  • BNP heeft een relatief grote blootstelling aan Italië. De bank heeft een grote positie in Italiaanse staatsobligaties in zijn portefeuille en heeft ook operationele activiteiten in het land. Gezien de politieke en economische spanningen in dit land vertegenwoordigt dit een significant risico.
  • BNP is actief in een breed scala aan bancaire activiteiten, waarbij de tussenliggende synergie bij sommige onderdelen niet volledig duidelijk is. Dit kan leiden tot een suboptimale allocatie van kapitaal, wat vervolgens op de resultaten kan drukken.
  • De resultaten van de zakenbank divisie, waar BNP overigens relatief goed presteert t.o.v. veel andere EU Banken, zijn inherent volatiel. Dit kan in de vergelijking met andere EU-banken op de waardering drukken.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 52,975 op BNP Paribas 6,4 9,66 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 49,939 op BNP Paribas 4,9 12,70 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 66,8 op BNP Paribas 5,2 11,99 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 66,8 op BNP Paribas 5,2 11,99 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Alexander van Woerden, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van BNP Paribas bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.