Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Amazon.com Amazon.com - Omzet overtreft verwachtingen analisten; ook omzetdoelstelling Q3 hoger dan verwacht

donderdag 18 augustus 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US0231351067 USD 62.5 0 Bewust Duurzame consumentengoederen

Omzet overtreft verwachtingen analisten; ook omzetdoelstelling Q3 hoger dan verwacht

Amazon Prime-leden hebben het afgelopen kwartaal in de VS een flinke prijsverhoging voor de kiezen gehad. Ook de grote Europese landen krijgen het dit kwartaal voor de kiezen (met een verhoging van het tarief van 43%). Toch zijn er tot nu toe niet overdreven veel opzeggingen geweest, het ledenbestand zal waarschijnlijk gewoon verder groeien. De 200 mln Prime-leden zijn erg tevreden over de extra’s die het lidmaatschap met zich meebrengt, zoals gratis bezorging (ook van maaltijden) en de streamingdienst. Ook kan Amazon nieuwe Prime-leden tegemoet zien door de NFL-wedstrijden die het op de donderdagen gaat uitzenden. Ook komt er – naar horen zeggen – een spectaculaire (en extreem dure) serie gebaseerd op ‘Lord of the Rings’ in september. Amazon stopt overigens met het aannemen van grote aantallen nieuwe medewerkers vanwege de hoge kosten.

Megaretailer

Amazon.com is een van de best verdienende online retailers ter wereld. Het heeft een marktaandeel van 8% van de wereldwijde online retailmarkt. Ook is het een grote speler op de markt voor cloudcomputing en e-readers/tabletcomputers. Het concern behaalde over 2021 een omzet van meer dan $469 mld. Een ruime $100 mld dan het jaar er voor.

Omzet overtreft verwachtingen analisten; ook omzetdoelstelling Q3 hoger dan verwacht

Amazon presenteerde 28 juli beter dan verwachte omzetcijfers over het tweede kwartaal. Ook verhoogde de internetreus zijn verwachtingen voor het derde kwartaal. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 7% naar $121,1 mld. Zonder de effecten van de sterke Amerikaanse dollar zou dit 10% geweest zijn. En dit ondanks de aanhoudende stijging van de brandstof-, energie- en transportkosten. Analisten rekenden gemiddeld op een omzet van $119 mld. Vooral de lager dan gevreesde kosten en de verbetering van de productiviteit van het fulfilmentnetwerk droegen bij aan het resultaat, aldus ceo Jasse. Hij voegde eraan toe de omzet te zien versnellen. De operationele winst kwam uit op $3,3 mld, bijna twee keer zoveel als analisten hadden verwacht. De marge hierop kwam uit op 2,7% bij een analistenverwachting van 1,65%. Amazon leed netto wel een verlies van $2 mld, tegenover een winst van bijna $8 mld in het tweede kwartaal van 2021. Analisten gingen uit van een winst van $0,12 per aandeel, terwijl Amazon een verlies van $0,20 rapporteerde. Het verschil tussen de uitkomst en de verwachting is vrijwel geheel toe te schrijven aan het verlies op het aandelenbelang in elektrische-automaker Rivian, waar het nu al enkele kwartalen de wrange vruchten van plukt. Overigens kon Amazon enkele kwartalen geleden hierop nog een boekwinst van $12 mld opnemen. De omzetresultaten van de verschillende divisies waren vrijwel allemaal in lijn met de analistenverwachting, al zat de webwinkeldivisie met een omzet van $50,86 mld wel $1 mld onder de analistenschatting. Het belangrijkste onderdeel Amazon Web Services (AWS, de cloud-activiteiten) groeide met 33%. Voor het derde kwartaal rekent Amazon op een operationele winst van $0 tot $3,5 mld en een omzet van $125 tot $130 mld. In deze berekening zit een valutategenwind van 3,9%. In de huidige verslagperiode kan Amazon de opbrengsten van de extra Prime Day meerekenen. Analisten rekenen voor het derde kwartaal gemiddeld op een operationele winst van $3,83 miljard en een omzet van $127 mld.

Waardering hoog maar laagste in de geschiedenis van de internetgigant

Amazon is een echt groeiaandeel. Het heeft een van de hoogste waarderingen van alle bedrijven op onze masterlist aandelen, nog altijd ruim boven de 65 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar. Voor Amazon zelf is dit overigens een van de laagste koers-winstverhoudingen die het ooit heeft gehad. Het concern is pas enkele jaren winstgevend, voorheen ging een groot deel van de kasstroom als investering weer in het bedrijf.

Kansen

  • De wereldwijde e-commercetrend wordt steeds sterker en sinds het uitbreken van het coronavirus is de groei ervan alleen maar versneld. Amazon is op dat terrein de belangrijkste speler.
  • Forse groei van het aantal Amazon Prime-leden, deze groep klanten neemt meer producten af dan de niet-leden. Het krijgt hiervoor vele extra's, waaronder een streaming service kanaal en gratis bezorgen, vaak binnen 1 dag.

Risico's

  • Omdat steeds meer informatie en amusement digitaal wordt verkocht, bieden Amazons fysieke opslag- en distributiefaciliteiten in de toekomst misschien niet meer dezelfde voordelen als nu. Buitenlandse autoriteiten passen de wetgeving voor e-commerce voortdurend aan.
  • Amazon krijgt in veel buitenlandse markten waarschijnlijk meer last van (lokaal al bestaande) concurrenten.
  • Forse stijging van corona-gerelateerde kosten. Dit betreft onder andere het aanpassen van werkplekken, aanschaf van maskers en het inschakelen van honderdduizenden extra personeelsleden om de hogere werkdruk aan te kunnen.
  • Het concern heeft zijn ESG-rapportage nog steeds niet goed op orde en heeft daar een zeer lage score voor. Wel is het aandeel onlangs uitgesloten van opname in de duurzame strategie. De totale blootstelling van de onderneming is gemiddeld en ligt iets boven het gemiddelde van de subsector.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen