Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Adidas Adidas - Winstwaarschuwing Adidas

vrijdag 19 augustus 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000A1EWWW0 EUR 36.2 1.72 Duurzaam Duurzame consumentengoederen

Winstwaarschuwing Adidas

Adidas kampt met bedrijfsspecifieke problemen, zoals de consumentenboycot in China, en sectorbrede problemen, zoals de lockdown in China en het niet groeien van de vraag nu de steden aldaar weer langzaam uit de lockdowns komen. Verder heeft Adidas te maken met een consument die nog wel een rondje langer loopt op zijn oude schoenen nu het economische klimaat (gevoelsmatig) verslechtert. De grote concurrent Puma, aan de overkant van de rivier, laat juist beter dan verwachte cijfers zien, dus kan het simpelweg ook zo zijn dat de Adidas-collectie deze keer niet aanslaat.

Beste van de rest

Het Duitse Adidas is, na het Amerikaanse Nike, de grootste producent van sportproducten ter wereld. De grootste en meest succesvolle merknaam van het concern is Adidas, goed voor 73% van de totale omzet. De totale omzet kwam in 2021 uit op €21,2 mld.

Winstwaarschuwing Adidas

Adidas rekent dit jaar op een lagere winst en omzet, onder meer als gevolg van de coronabeperkingen in China. Dit meldde het concern op 27 juli nabeurs. In de regio China zal de omzet in de rest van 2022 vermoedelijk met dubbele cijfers dalen. Eerder werd in de tweede helft van het jaar gerekend op een stabiele omzet op jaarbasis. De autonome groei komt dit jaar lager uit dan de 11% tot 13% die eerder werd voorspeld, namelijk in een bandbreedte tussen de 5% en 9%. De minder gunstige geografische mix resulteert volgens het bedrijf verder in een brutomarge van rond de 49% in 2022. Eerder werd uitgegaan van 50,7%. De verwachting voor de operationele marge in 2022 ging omlaag van ongeveer 9,4% naar 7%. Voor de nettowinst rekent Adidas op zo'n €1,3 mld euro, terwijl het bedrijf voor heel 2022 eerder nog uitging van een winst aan de lage kant van een bandbreedte tussen €1,8 en €1,9 mld. In het tweede kwartaal steeg de omzet van Adidas met zo'n 10% naar €5,6 mld. De brutomarge daalde naar 50,3%. Onder de streep resteerde een nettowinst van €360 mln, waarbij Adidas ook nog eens kon profiteren van een eenmalige belastingbate van ruim €100 mln, waardoor de winst slechts iets lager uitkwam dan in het tweede kwartaal van 2021.

Waardering

De waardering is met 24 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar lager dan gemiddeld, dit heeft te maken met de tijdelijk aanvoerketenproblemen in Vietnam, de lockdownbeperkingen in China vanwege het coronavirus en de sancties tegen Rusland waardoor de winsten dalen of zelfs verliezen worden.

Kansen

  • Adidas heeft een groot gedeelte van zijn afzetgebied in West-Europa. Het bedrijf doet investeringen in opkomende markten van zowel Azië als Europa om extra groei te realiseren.
  • De Amerikaanse dollar kan verder aansterken ten opzichte van de euro. Een verdere stijging van deze munt versterkt de concurrentiepositie van Adidas ten opzichte van Nike.

Risico's

  • Stijgende grondstoffenkosten zijn in het huidige economische klimaat moeilijk door te berekenen aan de consument. Adidas is dit, net als alle grote concurrenten, toch van plan te doen. Dit kan ten koste gaan van het marktaandeel.
  • De consumentenboycot in China kan langer duren dan gevreesd.
  • De totale blootstelling van het bedrijf aan duurzaamheidsrisico's is laag en is vergelijkbaar met het gemiddelde van de subsector.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 145,7 op Adidas 7,3 2,17 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 133,6 op Adidas 4,1 3,29 3,79 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 178,8 op Adidas 4,2 3,23 3,73 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 178,8 op Adidas 4,2 3,23 3,73 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen