Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse DAX neerwaarts vervolg

maandag 29 augustus 2022

Tijdens de recente herstelbeweging vormde de Duitse DAX een lagere top. Hiermee werd ook precies de langere dalende toppenlijn getest.


In juli vormde de DAX een dubbele bodem bij de zeer belangrijke steunzone van 12.400 – 12.430. Dit was het startpunt van een beperkte herstelbeweging die recent zorgde voor een lagere top bij 13.950.

Klassieke trendomkeer

In het langere technische beeld zagen we een jaar geleden de beëindiging van de stijgende tendens waarna een lange zijwaartse fase werd ingezet. Dit zijn vaak overgangsfases naar een nieuwe tegengestelde beweging. De neerwaartse doorbraak en terugtest hierna van de 14.800 zorgde voor de definitieve neerwaartse omkeer in de DAX. Vanaf de meervoudige toppenzone bij 16.000 – 16.300 heeft er inmiddels al een daling plaatsgevonden van bijna 4.000 punten.

Volgende lagere top gevormd

Medio augustus werd een lagere top gevormd bij 13.950. Deze ging ook gepaard met de vorming van een bearish engulfing. Inmiddels neemt de druk toe op de belangrijke 12.400 – 12.430 steunzone. Een doorbraak hieronder lijkt binnenkort realistisch waarna de volgende fase in de dalende trend wordt ingezet.

Veel neerwaartse ruimte komende maanden

Voor de komende maanden verwacht ik een verder neerwaarts vervolg van de DAX richting in eerste instantie de 11.500 en uiteindelijk de 10.200. Pas een structurele slotkoers boven de 14.000 zorgt voor een minder steile dalende tendens. Maar ook in dat scenario blijft het dalende scenario voor de komende maanden realistisch.

Grafiek DAX Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 26 augustus 2022

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 14496,97 op DAX 10,1 15,76 15,78 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 12864,65 op DAX 5,0 32,04 32,06 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 17579,39 op DAX 9,8 16,28 16,30 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 18160,0 op DAX 5,9 27,21 27,23 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 29 augustus 2022 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.